Życie w świecie oszukiwanym przez zmysły [WYWIAD]

2014-04-03 10:53 Ewa Biernacka

Wśród zaburzeń neurorozwojowych autyzm należy do najcięższych, ale wczesne rozpoznanie daje szansę na poprawę jakości życia osoby nim dotkniętej. Jakie są objawy autyzmu i jak złagodzić jego skutki wyjaśnia dr Michał Wroniszewski, psychiatra, dyrektor ośrodka dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem SYNAPSIS, współzałożyciel i prezes zarządu fundacji SYNAPSIS.

Nawet lekki stopień zaburzeń przynosi osobie dotkniętej autyzmem bardzo poważne problemy społeczne i życiowe. Gdy uda się wcześnie wykryć autyzm, można - ale tylko do pewnego stopnia - złagodzić jego skutki. Na czym polega autyzm, wyjaśnia dr Michał Wroniszewski, psychiatra, dyrektor ośrodka dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem SYNAPSIS, współzałożyciel i prezes zarządu fundacji SYNAPSIS.

 • Jak rozpoznać pierwsze objawy autyzmu?

Dr Michał Woniszewski: Pojawiają się w 2. półroczu życia dziecka i są to dwa objawy. Pierwszy to brak lub osłabienie kontaktu wzrokowego z tworzeniem wspólnego pola uwagi, czyli umiejętności porozumiewania się wzrokiem.

Drugi to zaburzone reakcje słuchowe, w szczególności brak lub osłabiona, opóźniona reakcja na wołanie po imieniu czyli zwracanie się w stronę osoby, która woła dziecko.

Są to silne wskaźniki istnienia zagrożenia autyzmem, oczywiście po wykluczeniu innych przyczyn, tj. zaburzeń widzenia oraz słuchu. Część dzieci autystycznych ma kłopoty ze słuchem, ale większość słyszy nawet za dobrze (nadwrażliwość na dźwięki), co może powodować np. odcinanie się od bodźców.

 • Czy zaburzenia rozwoju psychoruchowego są wczesnym symptomem autyzmu?

M.W.: Nie, samo opóźnienie rozwoju psychoruchowego nie jest symptomem autyzmu. Ale u tych dzieci ryzyko wystąpienia całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu jest znacznie podwyższone.

Dlatego ich rozwój powinien być monitorowany jako grupy ryzyka. Nie zawsze się dostrzega nieprawidłowości w rozwoju ruchowym, dotyczącym też odbioru bodźców.

U dzieci w 1. roku życia mogą dotyczyć szczególnie zmysłu równowagi i integracji bodźców sensorycznych z czucia głębokiego i wzroku.

Obserwujemy wtedy opóźnione osiąganie umiejętności pełzania, raczkowania, siadania, stawania, chodzenia. Ich przyczyną nie są zaburzenia nerwowo-mięśniowe (takie jak w mózgowym porażeniu dziecięcym), ale problemy z koordynacją ruchów.

Sprawdź: Autyzm wczesnodziecięcy

 • Jak wygląda komunikacja dziecka autystycznego?
 • M.W.: To jest złożony, wielostronny problem. Dziecko z autyzmem może mieć problemy z odbiorem bodźców sensorycznych, w tym wzrokowych oraz słuchowych, i ich centralną koherencją, czyli całościowym odbiorem kierowanych do niego sygnałów jako znaczących komunikatów wzrokowych (gesty i mimika) i słuchowych (słowa).

  To istotnie ogranicza możliwości rozwoju - to tak, jakby było niedowidzące i niedosłyszące zarazem. To, że dziecko z autyzmem nie rozumie lub rozumie z dużym opóźnieniem funkcję zwrotnego porozumiewania się, wynika prawdopodobnie z kolejnego deficytu, dotyczącego pojmowania intencjonalności drugiej osoby, czyli rozumienia tego, że druga osoba jest taka sama jak ja.

  Większość dzieci autystycznych rozwija komunikację jednostronną, z reguły potrafi żądać - krzykiem, gestem. Z trudem przechodzą etap zmiany sytuacji z niemowlęcia, które, paradoksalnie, rzeczywiście rządzi otoczeniem - "krzyczę i wymagam, a ty zorientuj się, o co mi w tym momencie chodzi", w małe dziecko w miarę podporządkowane swoim rodzicom i innym osobom w otoczeniu.

 • W jaki sposób ta komunikacja kształtuje się u starszych dzieci?
 • M.W.: Dzieci w 2. i 3. roku życia, typowo się rozwijające po okresie przekory, wypróbowywania, co im wolno, prób ustalenia, że one tu rządzą, zazwyczaj uznają realną i satysfakcjonującą emocjonalnie zależność od osób dorosłych.

  Natomiast u tych, które się komunikują w ograniczony sposób i słabo rozumieją intencje innych osób, pozytywne przejście tego procesu jest bardzo trudne. Takie dzieci mają tendencję do utrzymywania niemowlęcego wzorca "despotyczneg" rządzenia, a otoczenie często podporządkowuje się ich zachowaniu.

  W ten sposób utrwalony zostaje swoisty autorytaryzm, który dodatkowo utrudnia przystosowanie społeczne. Trzeba pamiętać, że dziecko autystyczne nie jest realistyczne i adekwatne w relacjach, co, jeżeli się przeciąga na okresy przedszkolny i szkolny, coraz bardziej utrudnia mu adaptację społeczną.

 • Na czym polega rola rodziców w terapii?
 • M.W.: Rodzice w razie niepokojących objawów powinni się starać jak najwcześniej doprowadzić do zdiagnozowania dziecka. Ważny jest aktywny kontakt emocjonalny, fizyczny i zabawowy z maluchem.

  Mały autystyk potrzebuje tego samego, co inne dziecko w jego wieku, ale ze względu na osłabienie i ograniczenie bodźców z otoczenia, kierowane do niego komunikaty powinny być jak najbardziej jednoznaczne i proste, spokojne, ale bardzo ekspresyjne (przekazywane dość głośno i wolno).

  Jeśli dziecko jest starsze, a nie rozwinęło jakichś umiejętności, warto prowadzić z nim zabawy odpowiednie dla wcześniejszego wieku, np. sensoryczno-motoryczne, wczesne relacyjne (np. typu "a kuku") zaprogramowane przez specjalistę w ramach procesu rozwijania kolejnych kompetencji, edukacyjne ćwiczenia w zabawie, dzięki którym dziecko nabywa rozumienie tzw. reprezentacji, czyli np. że jedna rzecz może udawać inną.

  Rodzice powinni starać się wyczuć, czy i jak ich dziecko lubi być kołysane (jest nadwrażliwe lub niedowrażliwe), co sprawia mu przyjemność i je odstresowuje (to pomaga w rozwoju).

  Ważne jest także stympowanie lepszego odbioru bodźców przez masaże i uciski, które poprawiają tzw. czucie głębokie.

  Wszystkie dzieci w pierwszym roku życia powinny mieć dostateczną ilość różnorodnych bodźców sensorycznych, szczególnie związanych z kontaktem z twardszym podłożem.

  Te chowane w miękkich pościelach i mało ruszane rozwijają się wolniej niż te, które mają kojec z kocykiem i podłogą - twardsze podłoże daje dużo odczuć i sprzyja aktywności.

 • Jakie możliwości daje rehabilitacja rozpoczęta możliwie najszybciej?
 • M.W.: Pozwala zredukować różnorodne skutki uszkodzeń centralnego układu nerwowego (mózgu) oraz jego rozwojowych zaburzeń funkcjonalnych. Niektóre deficyty wynikają z uszkodzeń - te mogą być potencjalnie trwalsze.

  Inne są funkcjonalne, to znaczy, że dziecko nie przekroczyło jakiegoś progu rozwojowego przez to, że nie nabyło w odpowiednim czasie umiejętności posługiwania się oczekiwanymi, charakterystycznymi dla danego okresu rozwojowego funkcjami odbiorczymi i wykonawczymi.

  U wielu dzieci dotyczy to rozwoju mowy - jeżeli maluch w 12.-15. miesiącu życia nie posługuje się pierwszymi, nawet "umownymi", słabo artykułowanymi, ale znaczącymi słowami, wymaga to uwagi. Im później wykryty autyzm i co za tym idzie - później kształtowana umiejętność komunikacji, tym wyniki terapii słabsze.

  Dawniej ok. 50 proc. dzieci z autyzmem nie mówiło w ogóle. Teraz ten procent jest mniejszy, co wynika z wcześniejszego rozpoczynania leczenia, kiedy szanse na uzyskanie mowy są większe, i rozpoznawania lżejszych przypadków.

  • Czym jest centralna koherencja, której brak charakteryzuje osoby z autyzmem?

  M.W.: Ppega ona na tendencji do odbierania wszystkimi zmysłami konkretnego obiektu jako całości. Widzimy ludzką twarz ze wszystkimi jej detalami, które nasz mózg składa w jedną całość.

  Dzieci z autyzmem postrzegają wszystko w rozbiciu na poszczególne elementy: zmysłem wzroku rejestrują oko jedno, oko drugie, nos, usta i inne szczegóły, np. okulary czy kpczyki, zmysł słuchu osobno rejestruje głos danej osoby. Ale wszystkie te informacje nie łączą się ze sobą.

  Dlatego głębiej zaburzone dzieci z autyzmem mogą rozróżniać osoby, zwłaszcza z dalszego otoczenia, głównie po wąsach, brodzie, brodawkach na twarzy itp. Takie postrzeganie utrudnia lub uniemożliwia odbiór i zrozumienie przekazu emocjonalnego i społecznego - tego, co wyraża twarz innej osoby.

  "Neurotypowym", nieautystycznym osobom trudno jest wejść w ich sytuację, bo to jest zupełnie inna organizacja odbioru wrażeń zmysłowych i obrazu otaczającego świata.

  • Jakie są przyczyny zaburzeń rozwoju centralnej koherencji u dziecka z autyzmem?

  M.W.: Nie są one dotychczas ustalone. Jedna z teorii wiąże je z zaburzeniami w dojrzewaniu funkcji móżdżku, który jest odpowiedzialny za koordynację - początkowo sądzono, że tylko funkcji ruchowych, ale okazało się, że również funkcji odbioru bodźców sensorycznych ze wszystkich zmysłów.

  Wiadomo obecnie, że pierwotne przyczyny tych zaburzeń u każdego dziecka mogą być różne, a także współwystępujące: zarówno ewentualna podatność uwarunkowana genetycznie, jak i czynniki szkodliwe z okresu ciąży oraz porodu - infekcje, niedotlenienie, poród przedwczesny i inne.

  • Na czym ppegają zaburzenia w kontaktach społecznych?

  M.W.: W autyzmie zaburzenia w rozwoju wrodzonego modułu poznawczego, "teorii umysłu" innej osoby wynikają najprawdopodobniej z zaburzenia lub opóźnienia rozwoju funkcji neurofizjpogicznych, decydujących o umiejętnościach wrodzonego bipogicznie (nieintencjonalnego) współodczuwania.

  Skutkiem tego są jakościowe zaburzenia w kontaktach społecznych, komunikacji i wyobraźni. System odpowiadający za rozpoznawanie i wnioskowanie o stanach umysłu innych ludzi przez analogię do własnych stanów nie osiąga odpowiedniej dojrzałości.

  Obecnie przyjmowana jest hipoteza, że "teoria umysłu" drugiej osoby zależy od funkcjonowania systemu tzw. neuronów lustrzanych odpowiadającego za wyczuwanie stanu umysłu innej osoby. Działa on na zasadzie "odzwierciedlenia" odbioru sensorycznego, a nie intelektualnego.

  Jeżeli np. jakaś osoba jest przygięta, ma opuszczone ramiona i kąciki ust, porusza się wpno, to patrząca na nią inna osoba "czuje, jakby się czuła", gdyby sama miała taką postawę i wygląd, czyli ma wrażenie wyczuwania przygnębienia tamtej osoby, nawet jeżeli sama dobrze się czuje.

  Ważne

  Czy w autyzmie ważna jest też dieta?

  Od dziesięcioleci trwają spory na ten temat. Praktycy już dawno zauważyli częste występowanie zaburzeń układów odpornościowego i pokarmowego u dzieci i osób dorosłych z autyzmem. W 2010 r. opublikowano rekomendacje Akademii Pediatrycznej USA na temat problemów zdrowotnych, w szczególności gastroenterologicznych, dzieci z autyzmem. Problemy somatyczne, przede wszystkim układu odpornościowego (niedobory odporności lub alergie), lub/i zaburzenia przewodu pokarmowego, alergiczne i niealergiczne nietolerancje zaburzają środowisko wewnętrzne dziecka i pośrednio oddziałują negatywnie na funkcjonowanie jego układu nerwowego, co może pogłębić autyzm. Należy je starannie pod tym kątem badać, ewentualnie przeprowadzać diety próbne pod kątem czynników najbardziej zaburzających, zwłaszcza kazeiny i glutenu. Nie mają one leczyć autyzmu, tylko diagnozować, co ewentualnie dziecku szkodzi. Na przykład nierozpoznana nietolerancja mleka może zwiększać pobudliwość dziecka, zaburzyć sen, a wtórne zaburzenia w przewodzie pokarmowym pogarszają jego rozwój.

  Warto przeczytać:

  Autyzm atypowy

  Autyzm u dorosłych

  Autyzm wysokofunkcjonujący

  Zespół Aspergera

  miesięcznik "Zdrowie"
  Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
  KOMENTARZE
  Anna
  |

  Wiedziałam ,że ktoś wreszcie mi pomoże bo mówię już od 1998 roku ,że dziecko inaczej się zachowuje w domu a inaczej poza domem .Nikt mi do tej pory nie wierzy ,psychiatra ,neurolog i psycholog choć mówię ,że boi się motorów (sam napisał na kartce wujkowi w 20010 roku ,)zamyka uszy rękoma i ucieka w inna stronę ,teraz to samo robi z pociągami,dawniej bał sie wiertarki nawet jak 300m ktoś wiercił na balkonie ..teraz ręczną wkrętarką wkręca śruby w deski w altance .stuka butelką po biurku ,pilotem po fotelu lub nawet piórem po biurku ,wtzuca papier do toalety bo chce miec pustą rolkę żeby wyrzucic do kosza lub porwac w drobny mak i wrzucic do muszli .powtarzanie sł.ów czyli echolalia (widziałam pana Topę w internecie) .Nie umie się wycierac w toalecie tylko krzyczty ,żeby go powycierac nigdy nie korzystał z toalety w szkole przez tyle lat .,zawsze na ostatnią chwilę w gomu .Ma wiele zachowan ale teraz nie mogę mu wytłumaczyc,że jego siostra ma męża i mieszka z nim choc był na ślubie i weselu .Ma swoje pasje jedną z nich jest czytanie ,może tak na głos siedziec przez 5 godzin (teraz czyta np mediacje w sprawach rodzinnych bo byliśmy w sądzie i zabrał broszurki) ale nie umie opowiedziec o czym czytał choc rozumie lub pyta co bys powiedziała jak przeczyta zdanie ,którego tresci nie zrozumiał .Ostatnio RAIN MANA ogkądałam strojenie siostry w korale do pracy już przerabialiśmy ,chęc prowadzenia samochodu w takim wydaniu też już było ,notuje wiele rzeczy np.co robił lekcja po lekcji w szkole .jeszcze druga pasja to słuchanie mszy ,zwiedzanie kościołów oczywiście z rodzicamii śpiewanie .Sama zawsze chodzę z nim lub jeżdzi busem .Posługuje się sloganami ,ostatnio mówię miłośc jest ślepa a on się oddzywa i kurza -mam zapisane te jego skojarzenia.Teraz szukam kogoś kto mi pomoże i nie będzie kazał płacic 250 zł za przebadanie .Teraz nagrywam go o dziś np idzie i zawinął rękę w bluzkę na brzuchu

  Aneta, W-wa
  |

  MÓZG CZŁOWIEKA ODŻYWIA SIĘ GLUKOZĄ. WOBEC TEGO NALEŻY WIEDZIEĆ:
  Iż najlepszym dla mózgu paliwem jest; CHLEB typu KR-IRL, z ilością 80% tzw. NISKICH węglowodanów, tj. do 26% wzrostu, a więc tych które nie skutkują cukrzycą typu 2. Pamiętajmy, że cukrzycę typu 2 stymulują mąka i każdy cukier spożywczy. Wystarczy tych produktów nie spożywać, to wówczas możliwości zachorowania na ten rodzaj cukrzycy równe są = 0%

  CHLEB typu KR-IRL, STABILIZUJE POZIOM CUKRU WE KRWI, NA WIELE GODZIN:
  Jemy bez większych zahamowań, smacznie i dużo, a przede wszystkim energetycznie oraz bez uczucia GŁODU. Zmęczenie jest nam wtedy obce, a kreatywność myślenia zaskakuje nas samych. Zdrowiejmy i szczuplejmy zatem !!

  TAKIE ODŻYWIANIE NIE JEST DROGIE, A WRĘCZ WYJĄTKOWO TANIE:
  Koszt 1 szt. mini chlebka to 15-20 groszy czyli całodzienne wyżywienie 1 osoby nie przekroczy 2,00 zł. Zjadamy mniej droższych produktów, a to dlatego; że CHLEB typu KR-IRL, syci niewyobrażalnie przez 4-5 godz. Eliminuje skutecznie tzw. wilczy głód, gwarantując przy tym odżywienie biologicznie WZORCOWE.
  To kłopot, że nie kupisz tego chleba, nikt go nie piecze, nikt na nim nie zarabia, ale samemu upiec WARTO !! *****