zaburzenia ze spektrum autyzmu

Rodzaje autyzmu zasadniczo są dwa: mowa tutaj o autyzmie dziecięcym (zespole Kannera) oraz o autyzmie atypowym. Jeżeli jednak spojrzeć na problem autyzmu szerzej i zaliczyć do niego również i tzw. ...

dodano 5-10-2017

Autyzm (a mówiąc poprawnie, zaburzenia ze spektrum autyzmu) to problem, którego obawia się wielu rodziców małych dzieci. Czym spowodowane są, związane z autyzmem, zaburzenia komunikacji, interakcji...

dodano 2-4-2019

Autyzm wysokofunkcjonujący nie widnieje w medycznych klasyfikacjach, a mimo tego dość często można się natknąć na ten termin w różnych źródłach. Określa się nim osoby z zaburzeniami ze spektrum aut...

dodano 18-5-2018

Autyzm u dorosłych ma wiele obliczy. Trudno opisać dorosłego autyka, tak jak trudno sklasyfikować samą chorobę. Ania z diagnozy: "autyzm" właściwie się ucieszyła. Zawsze była inna. Nie rozumiała, d...

dodano 21-5-2019

Autyzm wczesnodziecięcy (zespół Kannera) to postać zaburzeń ze spektrum autyzmu, która związana jest z najwcześniejszym występowaniem różnych nieprawidłowości rozwojowych - jego objawy mogą się poj...

dodano 19-6-2019

Wśród zaburzeń neurorozwojowych autyzm należy do najcięższych, ale wczesne rozpoznanie daje szansę na poprawę jakości życia osoby nim dotkniętej. Jakie są objawy autyzmu i jak złagodzić jego skutki...

dodano 3-4-2014

Perseweracje występują, gdy pacjent powtarza przez dłuższy czas jakieś słowo, zdanie czy ruch. O istnieniu perseweracji można mówić np. u osoby, która na zadawane, całkowicie różne pytania, odpowia...

dodano 3-10-2017

Testy psychologiczne pozwalają psychologom zdiagnozować różne zaburzenia. Testy psychologiczne mogą przybierać różną postać - być zarówno listą pytań, na które ma odpowiedzieć pacjent, jak i przygo...

dodano 15-1-2019

Autyzm atypowy to zaburzenie rozwojowe należące do spektrum autyzmu, którego objawy można zaobserwować po ukończeniu przez dziecko 3. roku życia. Rozwojowi tego rodzaju autyzmu często towarzyszą po...

dodano 22-11-2019

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzenia hiperkinetyczne) to jeden z najczęściej występujących wśród dzieci i młodzieży problemów psychiatrycznych. Z ADHD związane ...

dodano 18-1-2019