Problemy z sercem mają związek z... ADHD. Eksperci doszli do zaskakujących wniosków

2022-09-19 12:46

Grupa szwedzkich naukowców nie ma dobrych wiadomości dla osób dotkniętych zaburzeniami z grupy ADHD. Jak wynika z ich analizy, mogą być bardziej narażeni na ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe. Mało tego to zagrożenie może jeszcze wzrosnąć z powodu innych dodatkowych czynników. O swoim odkryciu uczeni napisali na łamach czasopisma "World Psychiatry".

Mężczyzna trzymający się za klatkę piersiową
Autor: Getty Images

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (w skrócie: ADHD) to neurorozwojowe zaburzenia psychiczne, które powodują deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność. Dotyka nie tylko dzieci i młodzież, ale również osoby dorosłe. Wczesne rozpoznanie zaburzenia przez lekarza psychiatrę oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia i psychoterapii przynosi pozytywne rezultaty.

ADHD a choroby sercowo-naczyniowe

Ukazało się już wiele publikacji i badań naukowych na temat ADHD. Grupa szwedzkich naukowców z dwóch ośrodków badawczych: Instytutu Karolinska i Uniwersytetu w Örebro zwróciła uwagę, że około 2,5 dorosłych zmaga się z ADHD na całym świecie. Ważnym problem, który może się u nich pojawić, jest częste współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych, m.in. zaburzeń afektywnych czy lękowych. Postanowili zbadać, czy ADHD może być powiązane ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób układu sercowo-naczyniowego (chorób układu krążenia). W tej analizie nie skupiali się tak mocno na innych przyczynach, takich jak: cukrzyca, otyłość, palenie tytoniu i zaburzenia snu. 

W ramach 12-letniej obserwacji uczeni prześledzili pięć milionów danych dorosłych mieszkańców Szwecji, w tym 37 tys. pacjentów z ADHD. Na podstawie uzyskanych informacji stwierdzili, że aż 38 proc. osób dotkniętych zespołem nadpobudliwości ruchowej walczyło co najmniej z jedną chorobą układu krążenia. W grupie kontrolnej uczestnikami, którzy nie cierpieli na ADHD, odsetek wyniósł 24 proc. Ta korelacja była bardziej zauważalna u mężczyzn niż kobiet.

Te najnowsze doniesienia skomentowała główna autorka badania, dr Lin Li, wyjaśniając, że kiedy wzięli pod uwagę dobrze udokumentowane czynniki chorób układu krążenia, odkryty związek osłabł, ale wciąż pozostał znaczący. – Wskazuje to, że AHDH to niezależny czynnik, który podnosi zagrożenie wieloma chorobami sercowo-naczyniowymi – dodała ekspertka.

Poradnik Zdrowie: Żyję z autyzmem

Inne czynniki wystąpienia chorób układu krążenia

Zdaniem naukowców dorośli, którzy borykają się z ADHD, mogą być dwa razy bardziej narażeni na rozwój co najmniej jednej choroby sercowo-naczyniowej. To podwyższone ryzyko dotyczy wszystkich chorób układu krążenia, ale najbardziej zawału serca, udaru krwotocznego i schorzeń naczyń obwodowych.

Co ważne, czynnikiem zwiększającym zagrożenie występowania chorób układu krążenia, są inne problemy psychiczne, zwłaszcza te, który dotyczyły jedzenia i uzależnienia od różnych substancji. Na to ryzyko, jak podkreślili naukowcy, nie miały wpływu leki psychotropowe, w tym antydepresanty czy środki przeciwlękowe.

Uczeni zaznaczają, że wyniki nie wskazały na związki przyczynowo-skutkowe, a mimo to są cennym źródłem informacji. Według nich "lekarze muszą dokładnie oceniać psychiatryczne zaburzenia oraz czynniki związane ze stylem życia w celu zmniejszenia występowania ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u osób z ADHD". Współautor badania, prof. Henrik Larsson, dodał, że są potrzebne dalsze analizy, w których będzie można zbadać potencjalne, biologiczne mechanizmy, m.in. predyspozycje genetyczne, które sprzyjają jednocześnie ADHD i chorobom układu krążenia.

Wyniki badania ukazały się w czasopiśmie "World Psychiatry".