Epizod psychotyczny - przyczyny, objawy i leczenie

2015-11-04 11:18

Epizod psychotyczny to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje nagły początek i szybki przebieg. Bez żadnych objawów ostrzegawczych, w ciągu kilku dni dochodzi do rozwoju objawów psychotycznych, takich jak zaburzenia postrzegania rzeczywistości, omamy i urojenia. Jakie są przyczyny i pozostałe objawy epizodu psychotycznego? Jak przebiega jego leczenie?

Epizod psychotyczny - przyczyny, objawy i leczenie
Autor: Thinkstockphotos.com Epizod psychotyczny to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje nagły początek i szybki przebieg.

Spis treści

  1. Epizod psychotyczny - przyczyny
  2. Epizod psychotyczny - objawy
  3. Epizod psychotyczny - leczenie

Epizod psychotyczny, a dokładnie ostry wielopostaciowy epizod psychotyczny, należy do grupy ostrych, krótkotrwałych i przemijających zaburzeń psychotycznych. Epizod psychotyczny charakteryzuje szybki początek i przebieg - zaczyna się w sposób nagły i gwałtowny (w ciągu 2 tygodni lub krócej) i utrzymuje krócej niż 1 miesiąc. Dzięki temu epizod psychotyczny można odróżnić od epizodu schizofrenicznego lub afektywnego.

Epizod psychotyczny może pojawić się w każdym okresie życia, jednak najczęściej przechodzi się go między 30. a 50. rokiem życia. Zwykle rozpoznaje się go u kobiet.

Epizod psychotyczny - przyczyny

Epizod psychotyczny najczęściej ma charakter reaktywny, czyli jest reakcją na nieprzyjemne zdarzenie czy silny stres. Ryzyko wystąpienia epizodu psychotycznego zwiększają cechy osobowości typu borderline, a zwłaszcza trudności w ocenie rzeczywistości oraz zaburzone relacje z ludźmi i zmienność stanu psychicznego mogąca w sytuacji stresowej doprowadzić do stanu psychicznego w kierunku psychotycznym. Wpływ na jego wystąpienie mogą mieć także alkohol i substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze).

Epizod psychotyczny - objawy

Epizod psychotyczny charakteryzuje nagłe i gwałtowne wystąpienie objawów psychotycznych i zaburzeń nastroju:

  • omamów (halucynacji) - omamy słuchowe (głosy komentujące, dyskutujące lub rozkazujące)
  • urojeń - najczęściej prześladowcze, ksobne;

Omamy i urojenia mają wyrazisty charakter i ulegają szybkim zmianom (w ciągu dni lub nawet godzin).

  • zaburzeń myślenia
  • zaburzeń napędu psychomotorycznego
  • euforia lub lęk
  • nastrój depresyjny
  • chwiejny nastrój

Zaburzenia te ustępują w krótkim czasie i zwykle nie nawracają (u części osób drugi "rzut" choroby zwykle nie następuje).

Epizod psychotyczny - leczenie

Podstawową formą leczenia jest przyjmowanie leków przeciwpsychotycznych w odpowiednich, ustalonych przez lekarza dawkach. Pozawalają one zapobiegać nawrotom choroby. Odpowiedź na leczenie jest zwykle bardzo dobra.

Ponadto należy unikać alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji pobudzających. Konieczne jest także prowadzenie zdrowego trybu życia, unikania nadmiernego przemęczenia, przepracowania i silnie stresujących sytuacji, gdyż czynniki te zwiększają ryzyko wystąpienia drugiego czy kolejnego "rzutu" choroby.

Powrót do zdrowia następuje w ciągu kilku miesięcy, a czasami nawet w kilku tygodni lub dni.