Guz nadnerczy wykryty przypadkiem

2021-12-23 13:54

Przypadkowo wykryty guz nadnerczy podczas badania obrazowego (ultrasongorafii, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego) nazywa się incyndentalomą. Wykrywany jest zazywczaj u osób po 60. roku życia, częściej u kobiet.

Guz nadnerczy wykryty przypadkiem
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Rozpoznanie przypadkowego guza nadnerczy
  2. Guz nadnerczy usuwa się chirurgicznie
  3. Im wcześniej usunięty zostanie guz, tym większe szanse na wyzdrowienie
Poradnik Zdrowie: Żyję z rakiem piersi

Incyndentaloma to najczęściej guz łagodny, wywodzący się z kory nadnercza. Zwykle są to tzw. gruczolaki, które mogą być zarówno czynne, jak i nieczynne hormonalnie. Jak sama nazwa wskazuje, nie występują objawy bezpośrednio związane z wykrytym guzem - słowem, ten rodzaj guza nie daje żadnych objawów.

Rozpoznanie przypadkowego guza nadnerczy

Diagnostyka oparta jest na rozstrzygnięciu charakteru guza oraz jego stanu czynnościowego. W tym celu należy oznaczyć hormony oraz ich metabolity we krwi i moczu - czyli kortyzol, markery raka nadnerczy, poziom potasu i glukozy we krwi. W rozpoznaniu wykonuje się testy z deksametazonem oraz biopsję cienkoigłową. Wielkość guza ma duże znaczenie (zależy od niej leczenie operacyjne), poza tym zakłada się, iż guzy, których średnica przekracza 6 cm mają większą szansę do przemiany w złośliwego.

Guz nadnerczy usuwa się chirurgicznie

Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu guza. Wskazaniem do zabiegu jest nadczynność hormonalna nadnerczy, podejrzenie zezłośliwienia, wykrycie guza rdzenia nadnerczy, średnica guza przekraczająca 5 cm lub jego szybkie powiększanie się oraz objawy krwawienia do guza. Zabieg chirurgiczny wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Usunięciu podlega nadnercze wraz z sąsiadującymi węzłami chłonnymi.

Im wcześniej usunięty zostanie guz, tym większe szanse na wyzdrowienie

Wcześnie usunięty guz nadnercza wpływa pozytywnie na rokowanie. W przypadku obecności guza złośliwego oprócz zabiegu chory powinien otrzymać leczenie uzupełniające. Guzy o rozmiarach mniejszych niż 4 cm oraz niepowiększające się w badaniach kontrolnych zazwyczaj pozostają pod obserwacją (badanie kontrolne co pół roku).