Skierowanie do sanatorium – jak je uzyskać?

2021-09-30 11:45

Aby skorzystać z tańszego pobytu w sanatorium w ramach NFZ, należy uzyskać odpowiednie skierowanie i wykonać szereg wskazanych badań. Dowiedz się, jakie to badania i jakie warunki należy spełnić, aby móc wyjechać na koszt NFZ.

Skierowanie do sanatorium – jak je uzyskać?
Autor: Getty Images

Spis treści

 1. Kto może wyjechać do sanatorium w ramach NFZ?
 2. Jakie informacje powinny się znaleźć na skierowaniu?
 3. Jakie badania należy wykonać ubiegając się o pobyt w sanatorium w ramach NFZ?
 4. Jak dostarczyć skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?
 5. Ile trwa rozpatrywanie wniosku i od kogo ono zależy?
 6. Jak długo czeka się na przydział sanatorium?
 7. Skierowanie do sanatorium a test na COVID-19

Kto może wyjechać do sanatorium w ramach NFZ?

Do sanatorium na koszt NFZ może wyjechać każda osoba (także dziecko), która uzyska odpowiednie skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza określonej specjalizacji (muszą oni pracować w placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ) i której stan zdrowia wskazuje na konieczność rehabilitacji oraz poprawy zdrowia właśnie w warunkach sanatoryjnych.

Aby móc uzyskać skierowanie, od ostatniego pobytu pacjenta w sanatorium musi upłynąć 12 miesięcy (liczone od daty zakończenia ostatniego turnusu). Zwykle NFZ przyznaje pobyt w sanatorium co 18 miesięcy, uznając, że jest to wystarczający przedział czasu, by chory miał szansę poprawić funkcjonowanie organizmu i mógł zregenerować siły.

Jakie informacje powinny się znaleźć na skierowaniu?

Skierowanie jest dokumentem, w związku z tym muszą się na nim znaleźć dokładne dane osobowe pacjenta:

 • imię,
 • nazwisko,
 • pesel,
 • adres zamieszkania,
 • a w przypadku dzieci także rodzaj szkoły oraz klasa.

Musi tam być zamieszczony również ogólny opis dolegliwości pacjenta oraz – w przypadku dzieci: informacja o przebytych szczepieniach.

Oprócz tego do wiadomości NFZ podaje się, w ilu pobytach sanatoryjnych w ciągu ostatnich trzech lat brał udział pacjent oraz, czy w ciągu ostatnich 5 lat miało miejsce leczenie onkologiczne.

Lekarz kierujący do sanatorium zamieszcza również informacje o:

 • wadze,
 • wzroście pacjenta
 • oraz ogólną ocenę stanu ciała, które to obserwacje zbiera podczas badania przedmiotowego.

Wystawia też ocenę sprawności pacjenta i określa, czy będzie on w stanie samodzielnie się poruszać/obsługiwać, czy też na turnusie zdrowotnym będzie potrzebował dodatkowej opieki. Lekarz wpisuje też wyniki badań, które pacjent musi obowiązkowo wykonać przed przyjściem do niego na wizytę.

Określa, jaka jest podstawowa choroba pacjenta wiążąca się z potrzebą pobytu w sanatorium i oznacza ją odpowiednim symbolem ICD-10. Zamieszcza również informacje o współistniejących schorzeniach.

Jakie badania należy wykonać ubiegając się o pobyt w sanatorium w ramach NFZ?

Podstawowe badania, które pacjent musi wykonać przed udaniem się do lekarza wypełniającego skierowanie, to:

Oprócz tego pacjent może wykonać na własną rękę inne, specjalistyczne badania i przynieść wyniki na wizytę kwalifikującą. Zostaną one uwzględnione przez lekarza, a ich kopie, jeśli specjalista stwierdzi taką potrzebę, zostaną dołączone do dokumentu kierującego.

Jak dostarczyć skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe należy wysłać pocztą w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Można też dostarczyć je osobiście lub za pośrednictwem lekarza kierującego do sanatorium. Jeśli skierowanie nie zostanie dostarczone w ciągu wspomnianych 30 dni, traci ważność.

Dokument kierujący na pobyt uzdrowiskowy musi trafić do odpowiedniego oddziału NFZ, właściwego dla danego miejsca zamieszkania.

Ile trwa rozpatrywanie wniosku i od kogo ono zależy?

Kiedy do odpowiedniego oddziału NFZ wpływa wniosek o skierowanie danego pacjenta do sanatorium, rozpatruje go specjalista balneologii i medycyny fizykalnej albo rehabilitacji medycznej. To on decyduje, czy istnieje zasadność pobytu uzdrowiskowego dla danej osoby, a jeśli tak, wyznacza dla niej najlepsze miejsce wypoczynku.

W zależności od dolegliwości, mogą to być tereny górskie, nadmorskie, podgórskie lub nizinne.

Czas rozpatrywania wniosku to 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do oddziału NFZ. W przeciągu tego czasu osoba zainteresowana otrzymuje informację, iż jest zakwalifikowana do pobytu sanatoryjnego lub, że jej wniosek został odrzucony.

Jak wygląda rehabilitacja po COVID-19?

Jak długo czeka się na przydział sanatorium?

Średni czas oczekiwania na sanatorium to 5 miesięcy. Liczone jest to od daty wpłynięcia wniosku do oddziału NFZ, a nie daty złożenia skierowania. Przeciętny pobyt sanatoryjny trwa 21 dni, a odpłatność za niego jest częściowa.

Większość kosztów pokrywa NFZ np. za zabiegi wykonywane w sanatorium, jednak opłaty za wyżywienie i nocleg ponosi pacjent (ich wysokość jest określona przez Ministerstwo Zdrowia). NFZ nie pokrywa też kosztów dojazdu, czy dodatkowych zabiegów leczniczych, na które decydują się pacjenci.

Skierowanie do sanatorium a test na COVID-19

Ze względu na zmieniające się w pandemii procedury, przed przybyciem do sanatorium należy wykonać test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2. Badanie to jest finansowane przez NFZ.

Aby je wykonać, należy najpierw telefonicznie skontaktować się z sanatorium, do którego ma się skierowanie i zostawić swój numer telefonu. Dzięki temu otrzymuje się informację zwrotną o wynikach testu. Potem, najwcześniej na 3-4 dni przed wyjazdem, trzeba udać się ze skierowaniem do sanatorium do punktu, gdzie odbywają się wymazy i tam poddać się badaniu.

Nie potrzebne są żadne inne dokumenty, np. osobne skierowanie na test od lekarza POZ. Negatywny test daje możliwość skorzystania w ustalonym terminie z pobytu sanatoryjnego.

Ważna informacja jest też taka, że jeśli ktoś jest zaszczepiony dwiema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19, nie musi poddawać się testowi w kierunku SARS-CoV-2.