Skierowania

Skierowanie lekarskie to dokument, który uprawnia pacjenta do skorzystania z określonego świadczenia medycznego z uwzględnieniem danej infrastruktury. Skierowania kończą określoną procedurę diagnostyczną, leczniczą, pielęgnacyjną lub rehabilitacyjną i stanowią punkt wyjścia do realizacji dalszej opieki zdrowotnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentacji medycznej skierowanie to akt indywidualny i zewnętrzy. Oznacza to, że dotyczy konkretnego pacjenta i jest przeznaczony do podmiotu udzielającego opieki medycznej.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne, w tym sprzęt stomijny, pieluchomajtki i cewniki. Elektroniczne potwierdzanie zleceń w NFZ, którego można dokonać w gabinecie lekarskim, ma oszczędzić pacjentom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom dojazdów i często długiego oczekiwania w kolejkach w oddziałach NFZ. W praktyce, w niektórych placówkach wystawiane są nadal stare zlecenia, ponieważ przychodnie są jeszcze w trakcie przejścia na system nowych zleceń. Od 1 kwietnia br. korzystanie z nowego systemu będzie obowiązkowe. Co powinni wiedzieć stomicy, aby nie zgubić się w przepisach?
Skierowanie na badanie lub do lekarza specjalisty wcześniej czy później jest potrzebne każdemu z nas. Czy zdarzyło się, że lekarz w przychodni odmówił ci wystawienia skierowania na badania? Pewnie tak... Zwykle nie jest to przejaw złej woli, ale konieczność przestrzegania przepisów. Przeczytaj, jakie skierowanie na badania może wystawić lekarz rodzinny.
W Ośrodku Rehabilitacji BIOMICUS chore dzieci mogą skorzystać z bezpłatnych ćwiczeń rehabilitacyjnych, prowadzonych przez lekarzy, logopedów, fizjoterapeutów i psychologów. Do udziału w turnusach rehabilitacyjnych kwalifikują się mali podopieczni Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". Sprawdź jak krok po kroku zapisać dziecko na rehabilitację.
Chcesz wyjechać do sanatorium z NFZ? Na początku potrzebujesz skierowania lekarskiego z uzasadnieniem i sugerowanym miejscem leczenia, które wysyłane zostaje do Wojewódzkiego Oddziału NFZ. Sprawdź, czy przysługuje ci sanatorium i jak wygląda cały proces akceptacji dokumentów.
Leczenie uzdrowiskowe jest częścią systemu ochrony zdrowia w Polsce i podlega pewnym unormowaniom prawnym. Czym są urządzenia uzdrowiskowe, jak długo może trwać leczenie i kiedy pacjent ponosi koszty pobytu?
Skierowanie na badania? Prezentujemy dokładną listę badań wraz ze specjalizacją, które mogą być zlecone przez lekarza pierwszego kontaktu.
Skierowanie do szpitala może wystawić ci zarówno lekarz mający podpisany kontrakt z NFZ jak i lekarz przyjmujący prywatnie, jeżeli dalsze leczenie ambulatoryjne nie przyniesie efektów. Skierowanie na leczenie szpitalne zachowuje swoją ważność do chwili realizacji.
Często po chorobie lub wypadku lekarz kieruje na zabiegi rehabilitacyjne. Jaki rodzaj świadczeń ci przysługuje i na jakie zabiegi możesz liczyć?
Jeśli twój stan zdrowia tego wymaga, masz prawo do kuracji w uzdrowisku. Pomyśl o tym z wyprzedzeniem, bo formalności związane z wyjazdem do sanatorium trwają długo.
Na ambulatoryjne leczenie specjalistyczne lub do szpitala kieruje cię lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Masz prawo wybrać specjalistę oraz szpital spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Każdy, kto kiedykolwiek korzystał z publicznego systemu opieki zdrowotnej wie, że do otrzymania świadczenia najczęściej konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek – posiadanie prawa do świadczeń zdrowotnych (zgłoszenie do ubezpieczeń), a dodatkowo także skierowania na badania lekarskie. Skierowanie nie jest wymagane w każdym przypadku, ale pacjent musi je posiadać, jeżeli chce skorzystać z diagnostyki, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego lub uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej albo opieki nad przewlekle chorymi.

Warto pamiętać, że skierowania nie stanowi karta informacyjna pacjenta. Ta zawiera opis jego zdrowia i historię leczenia, ale nie uprawnia do korzystania z opieki zdrowotnej. Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza prowadzącego jako załącznik do karty informacyjnej lub wraz z wypisem w razie pobyt w szpitalu.

Skierowania nie są wymagane jeżeli istnieje nagłe zagrożenie zdrowia lub życia (np. wypadek). W takiej sytuacji pacjent otrzyma świadczenie nawet bez odpowiedniego dokumentu.

Choć konieczność otrzymania skierowania dotyczy większości usług lekarzy specjalistów, można wskazać na kilka wyjątków. Pacjent nie musi go posiadać, kiedy udaje się do ginekologa lub położnika, onkologa, psychiatry, wenerologa lub dentysty.

Z obowiązku posiada skierowania zwolnione są także wybrane grupy pacjentów, wśród których można wymienić osoby chore na gruźlicę lub HIV, osoby korzystające z leczenia odwykowego, kombatantów czy inwalidów wojennych i wojskowych.