Jak załatwić wyjazd do sanatorium

2010-11-12 15:29

Jeśli twój stan zdrowia tego wymaga, masz prawo do kuracji w uzdrowisku. Pomyśl o tym z wyprzedzeniem, bo formalności związane z wyjazdem do sanatorium trwają długo.

Jak załatwić wyjazd do sanatorium?
Autor: Thinkstockphotos.com

Na wyjazd do sanatorium trzeba czekać średnio 16 miesięcy, ale w niektórych województwach nawet 2 lata. Najprawdopodobniej kolejka zmniejszy się wkrótce, bo ministerstwo zamierza zmienić przepisy – do sanatorium będzie można wyjechać nie – jak teraz – co 12 miesięcy, ale rzadziej, bo co półtora roku. Przy okazji zrówna się wielkość odstępów między kolejnymi pobytami i okres ważności skierowania.  W Polsce działają 44 uzdrowiska.

Skierowanie do sanatorium

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (podstawowej opieki medycznej, specjalista, lekarz zatrudniony w szpitalu), biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ uzdrowiskowego leczenia na jego zdrowie.
Lekarz lub sam pacjent przesyła skierowanie albo dostarcza je osobiście do oddziału wojewódzkiego NFZ – w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „skierowanie na leczenie uzdrowiskowe”. Ale to nie gwarantuje jeszcze wyjazdu.
Ocenę celowości wyjazdu przeprowadza specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej zatrudniony w oddziale funduszu. To on wskazuje rodzaj i miejsce leczenia. Jeżeli stwierdzi, że istnieją przeciwwskazania lub nie ma potrzeby leczenia uzdrowiskowego, odrzuca skierowanie. Druk jest zwracany lekarzowi, który go wystawił. Pacjent na piśmie otrzymuje informację o odmowie. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Kolejka do sanatorium

Skierowanie do uzdrowiska jest ważne 18 miesięcy, licząc od daty wystawienia. Jeżeli w tym czasie leczenie nie rozpoczęło się, NFZ powiadamia pacjenta o utracie ważności skierowania. Ma na to 14 dni od upłynięcia tego terminu. Chcąc jechać do sanatorium, trzeba starać się o nowe skierowanie. Po ustaleniu terminu leczenia, ale nie później niż na 14 dni przed datą jego rozpoczęcia, oddział NFZ doręcza pacjentowi potwierdzone skierowanie. Oddziały funduszu prowadzą listę osób oczekujących na potwierdzenie skierowania. Każdy pacjent ma prawo sprawdzić swoje miejsce na liście oczekujących.

Turnus w sanatorium

Choć na razie prawo do korzystania z ambulatoryjnego i sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym przysługuje nie częściej niż raz na rok, to zasada ta nie obowiązuje osób, które pracowały w zakładach produkujących azbest.
» Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Osoba pracująca ma na ten czas zwolnienie lekarskie. Turnus dziecka trwa 27 dni.
» Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest częściowo odpłatny. Osoba pracująca korzysta z leczenia w ramach urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego.
» Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego.
» Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.
» Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa 6–18 dni.

Opłaty za pobyt w sanatorium

Zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium uzdrowiskowym jest częściowo odpłatne. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu zależy od standardu pokoju i okresu, w jakim przypada wyjazd. Za dobę w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem sanitarnym trzeba zapłacić 15 zł (od 1 X do 30 IV) lub 21 zł (od 1 V do 30 IX).    
NFZ nie refunduje:

 • kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe
 • części kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych
 • kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas leczenia ambulatoryjnego
 • kosztów pobytu opiekuna kuracjusza
 • dodatkowych opłat, np. klimatycznych
 • kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym niezwiązanych  z chorobą podstawową, będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Rezygnacja z pobytu w sanatorium

Jeśli chcesz zrezygnowac z pobytu w sanatorium należy niezwłocznie zwrócić skierowanie na wyjazd do oddziału NFZ z pisemnym uzasadnieniem rezygnacji. Jeżeli powodem jest wypadek losowy lub choroba, fakt ten trzeba formalnie potwierdzić, a NFZ wyznaczy nowy termin.

Zrób to koniecznie

Badania do zabrania

Przed wyjazdem do sanatorium należy wykonać podstawowe badania. Skierowania na nie wystawia lekarz, który uzna, że chory powinien skorzystać z tej formy leczenia. Dorośli do skierowania dołączają wyniki OB, morfologii krwi, moczu, RTG klatki piersiowej (ważny 2 lata od wykonania), EKG (ważne pół roku) i zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie choroby, która stanowi podstawę do leczenia w sanatorium. U dzieci wykonuje się OB, morfologię, badanie moczu i kału na obecność jaj pasożytów. Oprócz tych badań do sanatorium trzeba zabrać skierowanie, dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia i dodatkową dokumentację medyczną, jeśli kierujący lekarz uzna, że może okazać się potrzebna.

Kiedy wyjazd do sanatorium jest niewskazany

 • ostre i przewlekłe choroby zakaźne (czynna gruźlica, choroby weneryczne, pasożytnicze, grzybica, świerzb, owsica, lamblioza)
 • ropne zapalenie migdałków, zatok nosa, ropnie okołozębowe, grzybica skóry
 • pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania
 • wirusowe zapalenie wątroby i objawy żółtaczki, niewydolność wątroby
 • nietrzymanie moczu i kału dużego stopnia (cewnikowanie pęcherza)
 • czynna choroba nowotworowa, krótszy niż 5 lat czas po leczeniu czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków i nowotworów nerki
 • ciąża i okres karmienia
 • niewyrównane choroby endokrynologiczne tarczycy, przysadki, nadnerczy
 • choroba niedokrwienna serca i zaburzenia rytmu, w tym migotanie przedsionków i komór, częstoskurcz, zaawansowane nadciśnienie tętnicze
 • choroby wymagające pilnej operacji (kamica nerek, pęcherzyka żółciowego)
 • uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych
 • choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie
 • zniedołężnienie, całkowita niesprawność

Leczenie sanatoryjne najmłodszych

Dzieci od 3. do 18. roku życia mogą zostać skierowane na uzdrowiskowe leczenie szpitalne i na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne. Dzieci od 3 do 6 lat mogą być kierowane na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne same lub pod opieką opiekuna prawnego. Leczenie sanatoryjne dzieci jest bezpłatne, opiekunowie natomiast ponoszą pełną odpłatność za pobyt. Uczniowie szkół podstawowych lub gimnazjów są kierowani na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok, młodzież ponadgimnazjalna korzysta z leczenia uzdrowiskowego w okresie wolnym od nauki.