Skierowanie na badania. Które badania może zlecić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

2013-04-11 16:07

Skierowanie na badania? Prezentujemy dokładną listę badań wraz ze specjalizacją, które mogą być zlecone przez lekarza pierwszego kontaktu.

Skierowanie na badania. Które badania może zlecić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
Autor: thinkstockphotos.com

Lekarz POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) może zlecieć następujące badania:

1. Badania hematologiczne: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym; płytki krwi;  retikulocyty; odczyn opadania krwinek czerwonych (OB); poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi: sód; potas; wapń całkowity;  żelazo; stężenie transferyny; mocznik; kreatynina; glukoza;  test obciążenia glukozą; białko całkowite; proteinogram; albumina; białko C-reaktywne (CRP); kwas moczowy; cholesterol całkowity; cholesterol-HDL;  cholesterol-LDL;  triglicerydy (TG); bilirubina całkowita;  bilirubina bezpośrednia;  fosfataza alkaliczna (ALP);  aminotransferaza asparaginianowa (AST);  aminotransferaza alaninowa (ALT);  gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);  amylaza;  kinaza kreatynowa (CK); fosfataza kwaśna całkowita (ACP);  czynnik reumatoidalny (RF);  miano antystreptolizyn O (ASO); hormon tyreotropowy (TSH); antygen HBs-AgHBs;  VDRL.

3. Badania moczu: ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu; ilościowe oznaczanie białka;  ilościowe oznaczanie glukozy; ilościowe oznaczanie wapnia; ilościowe oznaczanie amylazy.

4. Badania kału: badanie ogólne; pasożyty; krew utajona - metodą immunochemiczną.

5. Badania układu krzepnięcia: wskaźnik protrombinowy (INR); czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);  fibrynogen.

6. Badania mikrobiologiczne: posiew moczu z antybiogramem; posiew wymazu z gardła; ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

8. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.

9. Zdjęcia radiologiczne: zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej; zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej; zdjęcie czaszki; zdjęcie zatok;  zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Świadczenia gwarantowane obejmują:

1. świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2. świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

3. świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;

4. świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania;

5. świadczenia opieki zdrowotnej,

6. transport sanitarny.

Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane z zachowaniem następujących warunków:

1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy;

2. w filiach świadczeniodawcy dopuszcza się zapewnienie dostępności do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w wybranych dniach i godzinach, zgodnie z harmonogramem pracy filii, w czasie krótszym niż od 8.00 do 18.00, jeżeli w tych godzinach świadczeniobiorcy mają zapewnione udzielanie świadczeń gwarantowanych w innym miejscu będącym jednostką organizacyjną tego świadczeniodawcy;

3. w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy;

4. w celu realizacji zabiegów i procedur diagnostyczno-terapeutycznych w trakcie udzielanej porady lekarskiej oraz tych wynikających z udzielanej porady oraz obowiązkowych szczepień ochronnych wynikających z zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeniodawca zapewnia funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym punktu szczepień dostępnego, co najmniej raz w tygodniu, także po godzinie 15.00.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2009 Nr 139 poz. 1139 ze zm.)