Skierowanie na badania. Które badania może zlecić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Skierowanie na badania? Prezentujemy dokładną listę badań wraz ze specjalizacją, które mogą być zlecone przez lekarza pierwszego kontaktu.

Skierowanie na badania. Które badania może zlecić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
Autor: thinkstockphotos.com

Lekarz POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) może zlecieć następujące badania:

1. Badania hematologiczne: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym; płytki krwi;  retikulocyty; odczyn opadania krwinek czerwonych (OB); poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi: sód; potas; wapń całkowity;  żelazo; stężenie transferyny; mocznik; kreatynina; glukoza;  test obciążenia glukozą; białko całkowite; proteinogram; albumina; białko C-reaktywne (CRP); kwas moczowy; cholesterol całkowity; cholesterol-HDL;  cholesterol-LDL;  triglicerydy (TG); bilirubina całkowita;  bilirubina bezpośrednia;  fosfataza alkaliczna (ALP);  aminotransferaza asparaginianowa (AST);  aminotransferaza alaninowa (ALT);  gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);  amylaza;  kinaza kreatynowa (CK); fosfataza kwaśna całkowita (ACP);  czynnik reumatoidalny (RF);  miano antystreptolizyn O (ASO); hormon tyreotropowy (TSH); antygen HBs-AgHBs;  VDRL.

3. Badania moczu: ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu; ilościowe oznaczanie białka;  ilościowe oznaczanie glukozy; ilościowe oznaczanie wapnia; ilościowe oznaczanie amylazy.

4. Badania kału: badanie ogólne; pasożyty; krew utajona - metodą immunochemiczną.

5. Badania układu krzepnięcia: wskaźnik protrombinowy (INR); czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);  fibrynogen.

6. Badania mikrobiologiczne: posiew moczu z antybiogramem; posiew wymazu z gardła; ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

8. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.

9. Zdjęcia radiologiczne: zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej; zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej; zdjęcie czaszki; zdjęcie zatok;  zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Świadczenia gwarantowane obejmują:

1. świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2. świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

3. świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;

4. świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania;

5. świadczenia opieki zdrowotnej,

6. transport sanitarny.

Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane z zachowaniem następujących warunków:

1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy;

2. w filiach świadczeniodawcy dopuszcza się zapewnienie dostępności do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w wybranych dniach i godzinach, zgodnie z harmonogramem pracy filii, w czasie krótszym niż od 8.00 do 18.00, jeżeli w tych godzinach świadczeniobiorcy mają zapewnione udzielanie świadczeń gwarantowanych w innym miejscu będącym jednostką organizacyjną tego świadczeniodawcy;

3. w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy;

4. w celu realizacji zabiegów i procedur diagnostyczno-terapeutycznych w trakcie udzielanej porady lekarskiej oraz tych wynikających z udzielanej porady oraz obowiązkowych szczepień ochronnych wynikających z zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeniodawca zapewnia funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym punktu szczepień dostępnego, co najmniej raz w tygodniu, także po godzinie 15.00.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2009 Nr 139 poz. 1139 ze zm.)