SIEĆ SZPITALI - na czym polega? Które szpitale są w sieci? [LISTA]

2017-09-27 12:24

Sieć szpitali to grupa szpitali, które mają zapewnione finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia od 1 października 2017 roku. W sieci szpitali znalazły się 594 placówki, poza nią - 355 szpitali. Czy to oznacza, że te ostatnie zostaną zamknięte? Jakie zmiany dla pacjentów niesie tzw. sieć szpitali? Które placówki się do niej zakwalifikowały? Gdzie od października szukać pomocy medycznej w niedziele i święta?

SIEĆ SZPITALI - na czym polega? Które szpitale są w sieci? [LISTA]
Autor: Thinkstockphotos.com

Spis treści

  1. O co chodzi z siecią szpitali?
  2. Sieć szpitali - mam operację w szpitalu, który jest poza siecią? Co robić?
  3. Sieć szpitali oznacza wydłużenie kolejek
  4. Sieć szpitali - zmiany w nocnej opiece zdrowotnej

Sieć szpitali (inaczej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - PSZ) to grupa szpitali, które mają zapewnione finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia od października 2017 roku. Do sieci szpitali zostały zakwalifikowane 594 placówki, z czego 516 to szpitale publiczne, a 78 niepubliczne. Poza siecią pozostało 355 szpitali, 16 z nich to placówki publiczne.

O co chodzi z siecią szpitali?

Sieć szpitali to grupa szpitali, które mają zapewnione finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia od października 2017 roku. Do sieci szpitali weszły placówki medyczne, które spełniły łącznie następujące warunki: udzielały świadczenia w ramach izby przyjęć albo szpitalnego oddziału ratunkowego na podstawie umowy z NFZ przez okres co najmniej 2 ostatnich lat oraz posiadają konkretne oddziały wymienione w ustawie.

Placówki, które znajdą się w sieci, są podzielone na kilka różnych poziomów tzw. systemu zabezpieczenia. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiatowe, drugi - ponadpowiatowe, a trzeci - wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. Sieć obejmuje też ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia, ustawa tworząca tzw. sieć szpitali, wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.

- W sieci znajdą się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych - zapewnia p.o. rzecznika NFZ Sylwia Wądrzyk.

Jakie - według Ministerstwa Zdrowia - są korzyści dla pacjenta?

  • koordynacja leczenia pacjenta – lepsza dostępność poradni przyszpitalnych. Sieć szpitali przywraca systemową sprawiedliwość poprzez kompleksową opiekę nad pacjentem, także w przypadku wystąpienia powikłań
  • znaczne skrócenie kolejek na SOR i w izbach przyjęć -  przy SOR-ach i izbach przyjęć będą funkcjonować przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które mają rozładować kolejki na SOR i izbach przyjęć
  • sieć szpitali wprowadza kompleksową opiekę nad pacjentem, którą zorganizuje szpital - koniec z dzieleniem pacjentów na lepszych i gorszych
  • zapewnienie rehabilitacji pacjentowi - szpital w sieci będzie zapewniał pacjentowi leczenie szpitalne, odpowiednią poradnię specjalistyczną i rehabilitację

Sieć szpitali - mam operację w szpitalu, który jest poza siecią? Co robić?

Szpitale, które nie znalazły się w sieci, mogą zostać zgłoszone do konkursu, by zdobyć pieniądze na funkcjonowanie. Jednak obecnie nie jest możliwym ustalenie, w jakim terminie zostaną ogłoszone konkursy i jakiej wysokości środki zostaną przeznaczone na zakup tych świadczeń. Można się więc spodziewać, że część szpitali, które nie będą mieć zapewnionego publicznego finansowania, będzie zapewne leczyć za pieniądze.

Pacjenci wpisani na listę oczekujących w szpitalu, który nie został włączony do sieci (i jednocześnie nie uzyskał kontraktu z NFZ), mogą wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inną placówkę. Szpital, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, uwzględniając datę zgłoszenia w poprzedniej placówce.

Co ma więc zrobić pacjent, który ma zaplanowaną operację w szpitalu, który nie znalazł się w sieci? W takiej sytuacji NFZ ma pomóc pacjentowi znaleźć placówkę z grupy sieci szpitali, która wykona zabieg. Pacjent może też szukać na własną rękę. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli dana placówka nie dostała się do sieci szpitali, będzie musiała wystawić pacjentowi specjalne zaświadczenie z następującymi informacjami: na jaki zabieg czekamy, jakie mamy miejsce w kolejce i jaki jest przewidywany termin hospitalizacji. Z takim zaświadczeniem pacjent będzie musiał się udać do szpitala, który znalazł się w sieci szpitali i jest finansowany przez NFZ. Taka placówka będzie musiała uwzględnić zaświadczenie i zapewnić pacjentowi takie samo miejsce w kolejce. Jednak planowany termin operacji może ulec zmianie.

Czy w nowej placówce pacjent będzie musiał na nowo wykonać wszystkie badania? Nie, w takiej sytuacji pacjent musi zadbać o to, by jego dokumentacja medyczna trafiła do innej placówki. Może wystąpić o kserokopie lub odpisy (płatne). Część placówek, gdzie jest elektroniczna dokumentacja, przekaże je pacjentowi na płycie CD.

Warto wiedzieć

Szpitale, które znajdą się w sieci będą miały zagwarantowane zawarcie umowy z NFZ i środki na działalność w formie ryczałtu. Obecnie szpital dostaje środki dopiero po wykonaniu usługi, zależy mu więc na przyjęciu chorego. Niektórzy specjaliści uważają, że w planowanym modelu, kiedy szpitale mają być opłacane ryczałtem zanim wykonają jakąkolwiek procedurę, pacjent będzie wydatkiem. Jednak Ministerstwo Zdrowia na pytanie, czy ryczałt nie spowoduje, że szpitale będą przyjmować mniej chorych, wykonywać mniej procedur, odpowiada:

"Przy ustalaniu wysokości ryczałtu na dany okres za podstawę służyć będą dane dotyczące świadczeń wykonanych i sprawozdanych przez dany szpital w poprzednim okresie rozliczeniowym. Zapewni to odpowiedni poziom finansowania szpitali, które wejdą do PSZ. Jednocześnie zyskają one bardziej elastyczny mechanizm finansowania, pozwalający w większym stopniu niż obecnie reagować na potrzeby zdrowotne pacjentów. Niektóre świadczenia będą rozliczane tak jak do tej pory – zależnie od liczby przyjętych pacjentów. Szczegółowe zapisy znajdą się w umowie między szpitalem a NFZ".

Sieć szpitali oznacza wydłużenie kolejek

Jak już wspomniano, poza siecią szpitali znajduje się 355 placówek. Oznacza to znacznie mniejszą liczbę szpitalnych łóżek. Według szacunków NFZ poza siecią znalazło się 5 proc. łóżek z placówek, które dotychczas miały kontrakty z NFZ. Poza tym do placówek, które znajdują się w sieci szpitali, trafią pacjenci z placówek, które nie są finansowane przez NFZ. W związku z tym kolejki na zabiegi znacznie się wydłużą, a nie skrócą, jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia. To szpital będzie decydować, w jakiej kolejności będzie przyjmować chorych na podstawie ich stanu zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że po wprowadzeniu sieci szpitali kolejki się skrócą. Jednak można się spodziewać, że będzie odwrotnie - kolejki w placówkach, które znalazły się w sieci szpitali, wydłużą się.

Sieć szpitali - zmiany w nocnej opiece zdrowotnej

Według ustawy, nocna i świątecznej opieka zdrowotna ma być prowadzona przy SOR-ach czy też izbach przyjęć lecznic, które wejdą do sieci szpitali. Do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych praktycznie trafiają wszyscy pacjenci - i poważnie chorzy, i ci, którym na przykład skończyły się leki. Rozładować kolejki na SOR-ach mają jednostki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ulokowane w szpitalach. Jednak eksperci podejrzewają, że może dochodzić do przekierowania przez lekarza „nocnego” pacjenta do sąsiadującego szpitalnego oddziału ratunkowego lub na izbę przyjęć. To z kolei powoduje, że na SOR ponownie trafiają pacjenci, którzy nie powinni się tam znaleźć. Poza tym jeśli w szpitalu nocna i świąteczna opieka będzie sąsiadować z oddziałem ratunkowym, wielu pacjentów będzie usilnie starało dostać się na izbę przyjęć lub SOR. W związku z tym trafią tam również mniej pilni pacjenci.

Ważne

Które placówki są w sieci szpitali?

Dokładna lista szpitali i placówek medycznych będących na liście sieci szpitali znajduje się TUTAJ

Szpitale, które spełniły kryteria i są w sieci, będą miały zagwarantowane finansowanie przez 4 lata. W związku z tym wykazy te będą obowiązywały od 1 października tego roku do 30 czerwca 2021 r. Jednak jeżeli w tym okresie w szpitalu coś się zmieni i przestanie spełniać kryteria, to może być z tej sieci usunięty.

Źródło:

www.siecszpitali.mz.gov.pl

www.rynekzdrowia.pl

PAP