Kiedy pacjent nieubezpieczony może bezpłatnie korzystać ze świadczeń NFZ?

2017-01-09 14:06

Każdy Polak, który nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, będzie mógł nieodpłatnie skorzystać z pomocy lekarza pierwszego kontaktu, a także ze świadczeń udzielanych w ramach opieki nocnej i świątecznej - zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Sprawdź, od kiedy będzie obowiązywać bezpłatna opieka zdrowotna dla każdego.

Kiedy pacjent nieubezpieczony może bezpłatnie korzystać ze świadczeń NFZ?
Autor: Thinkstockphotos.com Kiedy pacjent nieubezpieczony może bezpłatnie korzystać ze świadczeń NFZ?

Spis treści

 1. Kiedy pacjent nieubezpieczony może bezpłatnie korzystać ze świadczeń NFZ?
 2. Od 2018 roku roku darmowa opieka POZ dla każdego

Obecnie tylko niektóre nieubezpieczone osoby mogą korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Prawdopodobnie za kilka miesięcy z darmowych świadczeń POZ, w skład którego wchodzą lekarz, pielęgniarka i położna, będą mogli skorzystać wszyscy nieubezpieczeni. Dodatkowo będą mogli skorzystać także ze świadczeń udzielanych w ramach opieki nocnej i świątecznej, które zazwyczaj dotyczą przypadków nagłych i wymagających szybkiej interwencji.

Internetowe Konto Pacjenta - Informacje o Twoim zdrowiu w jednym miejscu

Kiedy pacjent nieubezpieczony może bezpłatnie korzystać ze świadczeń NFZ?

Obecnie z bezpłatnej opieki zdrowotnej mogą korzystać osoby nieubezpieczone, które:

 • posiadają obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18. roku życia
 • posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu (do 42. dnia po porodzie)
 • nieubezpieczone, spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej - na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby
 • które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym - w zakresie badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, nagminnego porażenia dziecięcego
 • uzależnione od alkoholu i narkotyków - w zakresie leczenia odwykowego
 • z zaburzeniami psychicznymi - w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej
 • posiadające Kartę Polaka - w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, chyba że umowa międzynarodowa, w której Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne

Świadczenia udzielane osobom wymienionym powyżej finansowane są z budżetu państwa.

Od 2018 roku roku darmowa opieka POZ dla każdego

Prawdopodobnie już od stycznia 2018 r. darmowych świadczeń POZ będą mogli skorzystać wszyscy nieubezpieczeni. Od 12 stycznia br. do stycznia 2018 r. wprowadzony zostanie okres przejściowy, podczas którego z podstawowej opieki zdrowotnej będą mogli korzystać wszyscy, którzy:

W 2016 roku - zgodnie z szacunkami ministerstwa - nieubezpieczonych w Polsce było około 2,5 mln osób, czyli 5 proc. obywateli.

 • posiadają do niej prawo, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza, np. osoba prowadząca działalność gospodarczą, która 1–2 dni spóźnia się z zapłatą składki. Wtedy automatycznie nie mają ubezpieczenia zdrowotnego
 • mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń - nie dopełniły obowiązku zgłoszenia do ubezpieczyciela zdrowotnego, np. mąż/żona osoby ubezpieczonej

Z tego drugiego powodu resort jednocześnie wprowadzamy inną zmianę - "wsteczne" zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

  • osoba, która... świadomie potwierdzi nieprawdę, składając fałszywe oświadczenie, że przysługuje jej prawo do świadczeń. Nawet jeśli NFZ odkryje, że to nieprawda, nie będzie jej ścigał za długi. Dotyczy to nie tylko osób, które skłamią po 12 stycznia 2017, czyli po wejściu przepisów w życie, lecz także przed tym terminem

  Ministerstwo Zdrowia doszło do wniosku, że więcej kosztuje dochodzenie roszczeń niż ewentualny zwrot przez nieuprawnionego pacjenta kosztów wizyty. Poza tym dla systemu opieki zdrowotnej mniejszym kosztem jest sfinansowanie świadczeń dla osoby nieuprawnionej niż weryfikowanie uprawnień pacjenta, który skorzystał ze świadczeń POZ oraz ewentualne późniejsze koszty leczenia specjalistycznego, którym można było zapobiec.

   Takie rozwiązanie będzie obowiązywał do początku 2018 roku, kiedy Ministerstwo Zdrowia zamierza odejść od zasady ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas wszyscy, którzy będą potrzebowali pomocy medycznej, otrzymają ją na równych zasadach.