Prawa pacjenta

Prawa pacjenta to zbiór regulacji, które określają, czego i w jakich okolicznościach może domagać się osoba korzystająca z opieki zdrowotnej. Źródłem praw pacjenta jest przede wszystkim Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o działalności leczniczej, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Aborcja to temat niezwykle kontrowersyjny. Do tej pory możliwość aborcji w Polsce regulowała ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r. wraz z późniejszymi nowelizacjami. Jednak przepisy mogą się zmienić, bowiem 22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny zagłosował za zaostrzeniem prawa aborcyjnego.
Prawa osób z demencją często są ignorowane. A przecież już 4 miliony Polaków przyznaje, że ma w swoim otoczeniu osobę z zaburzeniami pamięci. 3 miliony twierdzą, że mają wśród bliskich lub znajomych osobę cierpiącą na chorobę Alzheimera. Mimo to świadomość objawów i przebiegu choroby jest bardzo niska. A w miarę utraty pamięci, chorzy nie powinni tracić swoich praw.
Padaczka w istotny sposób ogranicza możliwości podjęcia i utrzymania pracy oraz rozwój kariery zawodowej. Według badania przeprowadzonego przez TNS Polska, zainicjowanego przez Polskie Towarzystwo Epileptologii i firmę UCB (luty-marzec 2013 r.), zaledwie 40 proc. chorych na padaczkę w Polsce pracuje zawodowo.
Jak uzyskać dostęp do systemu ZIP - Zintegrowanego Informatora Pacjenta? Aby się do niego zalogować, potrzebujesz danych dostępowych, czyli loginu i hasła, które są wydawane przez NFZ. Sprawdź, gdzie złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do systemu i ile trwa założenie konta.
Podejrzenie choroby nowotworowej jest bolesnym ciosem. Niezależnie od tego, czy dotyka ono bezpośrednio nas samych, czy też naszych bliskich, spanikowani próbujemy szukać pomocy i szybkiej odpowiedzi na pytanie – jestem chora/chory? Często w pierwszych chwilach czujemy się zagubieni, nie wiemy co robić, czego się spodziewać, jak będzie przebiegał sam proces diagnozy oraz ewentualnego leczenia. O tym, jak może wyglądać kompleksowa opieka onkologiczna opowiada dr Dariusz Żak, onkolog szpitala Magodent Grupy LUX MED.
Prawa pacjenta LGBT (a więc lesbijek, gejów i osób biseksualnych oraz transpłciowych) są często łamane, a dyskryminacja osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych w ochronie zdrowia jest faktem. Przybiera ona różne formy. Od obraźliwych komentarzy czy żartów, przez namawianie do leczenia homoseksualności czy transpłciowości aż po odmowę świadczeń. Dowiedz się, jakie prawa przysługują osobom LGBT w ochronie zdrowia i co może zrobić osoba nieheteroseksualna, gdy spotyka ją dyskryminacja.
Z roku na rok rośnie liczba niezaszczepionych dzieci. Głównie dlatego, że coraz więcej rodziców sprzeciwia się tej formie zapobiegania chorobom zakaźnym. Uchylając się od szczepień obowiązkowych ryzykują zdrowiem swojego dziecka, ale też łamią przepisy. Jakie kary grożą rodzicom za niezaszczepienie dziecka?
Karta stomika to nowa inicjatywa organizatorów kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”. Jej posiadanie ma ułatwić stomikom funkcjonowanie w problematycznych sytuacjach, na przykład podczas kontroli granicznych i odpraw lotniczych. Dlaczego warto mieć kartę stomika i jak ją uzyskać?
Zgoda na zabieg lub jej brak jest fundamentalnym prawem pacjenta. Niestety, czasem odmowa poddania się zabiegowi medycznemu ratującemu życie może skończyć się tragicznie. Gdy chory umiera, pojawiają się pytania...
Czy zgoda pacjenta jest potrzebna zawsze, czy też są sytuacje, gdy prawo pacjenta do decydowania o swoim zdrowiu ulega zawieszeniu? „Dobro chorego najwyższym prawem” – we współczesnym świecie ta maksyma nabrała szerszego znaczenia, ponieważ obecnie lekarz musi respektować prawo chorego do decydowania o swoim zdrowiu.
Potraktowano cię niewłaściwie w placówce medycznej? Uważasz, że lekarz popełnił błąd w diagnozie lub nie zatroszczył się należycie o poprawę twojego zdrowia? Możesz dochodzić swoich praw, walczyć o zadośćuczynienie, odszkodowanie, a nawet rentę. Oto, co musisz zrobić.
Zarejestrowanie się do lekarza, chociaż wydaje się prostą czynnością, nie zawsze przebiega bez komplikacji. Często z niezrozumiałych dla nas powodów odchodzimy od okienka z kwitkiem. Warto zatem wiedzieć, jakie prawa przy okienku ma pacjent, który chce skorzystać z porady lekarskiej.

Prawa pacjenta powinny być respektowane przez wszystkie podmioty, które biorą udział w organizowaniu pomocy medycznej – począwszy od organów państwowych i samorządowych, aż po pojedyncze osoby, które realizują dane świadczenie.

Podstawowym prawem pacjenta jest prawo do świadczeń zdrowotnych. Przejawia się ono w możliwości korzystania z pomocy medycznej na poziomie zagwarantowanym przez aktualny stan wiedzy oraz realizowanej w sposób rzetelny i zgodny z zasadami sztuki. To także możliwość żądania drugiej opinii specjalisty.

Innym prawem pacjenta jest prawo wyboru. Dotyczy ono zarówno możliwości podjęcia decyzji o tym, w której placówce osoba podejmie leczenie, jak i z pomocy którego specjalisty będzie korzystała.

Z kolei prawem pacjenta, z którego korzystamy praktycznie wszyscy jest prawo do informacji. Powinno być ono rozumiane bardzo szeroko i obejmuje m.in. poinformowanie o przysługujących pacjentowi uprawnieniach, świadczeniach realizowanych w danej placówce, lekarzach w niej zatrudnionych. Należy podkreślić, że informacja musi być przekazywana w formie przystępnej i zrozumiałej. Dotyczy to informacji o stanie zdrowia, diagnoz, wytycznych i zaleceń medycznych. Pacjent może także świadomie zrzec się otrzymywania informacji, ale musi wskazać, z czego i w jakim zakresie rezygnuje.

Przestrzeganie praw pacjenta pozwala na zachowanie odpowiednio wysokiego poziomu świadczenia usług medycznych i sprawia, że chorzy korzystają z fachowych konsultacji częściej i chętniej. Mają bowiem świadomość, że ich sytuacja i przywileje będą respektowane. W wybranych sytuacjach prawa pacjenta będzie realizował jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny.