Zintegrowany Informator Pacjenta - jak zdobyć dostęp? Jak zalogować się do systemu ZIP?

Jak uzyskać dostęp do systemu ZIP - Zintegrowanego Informatora Pacjenta? Aby się do niego zalogować, potrzebujesz danych dostępowych, czyli loginu i hasła, które są wydawane przez NFZ. Sprawdź, gdzie złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do systemu i ile trwa założenie konta.

Zintegrowany Informator Pacjenta - jak zdobyć dostęp? Jak zalogować się do systemu ZIP?
Autor: zip.nfz.gov.pl/ap-portal Logując się do ZIP - Zintegrowanego Informatora Pacjenta - otrzymasz dostęp do informacji gromadzonych przez NFZ na temat twojego procesu leczenia.

Spis treści

 1. Jak mogę uzyskać dostęp do Zdrowotnego Informatora Pacjenta?
 2. Jak zalogować się do systemu ZIP? Warunki dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta
 3. Ile trwa założenie konta w systemie ZIP? Po jakim czasie będę mieć do niego dostęp?
 4. Czy moje dane są bezpieczne?
 5. Zintegrowany Informatora Pacjenta - co można w nim sprawdzić?
 6. Kto może skorzystać ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta?

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu. W systemie, po zalogowaniu, można sprawdzić m.in., czy mamy prawo do świadczeń zdrowotnych, w których placówkach medycznych możemy leczyć się bezpłatnie i jakie kolejki obowiązują do specjalistów czy na poszczególne zabiegi. Dostępne są też dane na temat wykupionych przez nas recept.

Jak mogę uzyskać dostęp do Zdrowotnego Informatora Pacjenta?

Osoba ubezpieczona w WOW NFZ, która chce mieć dostęp do historii swojego leczenia w placówkach służby zdrowia, może zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości do siedziby lub delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), gdzie po wypełnieniu wniosku i zarejestrowaniu otrzyma dostęp do systemu (login i hasło).

Od stycznia 2018 roku konto można założyć także:

 • online - na stronie https://zip.nfz.gov.pl
 • składając wniosek potwierdzony Profilem Zaufanym (jest identyfikatorem potwierdzającym tożsamość stosowanym do różnego rodzaju czynności i kontaktów w urzędami)
 • składając wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym - to elektroniczny podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną.

Jak zalogować się do systemu ZIP? Warunki dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta

Uzyskanie dostępu do systemu ZIP następuje po złożeniu wniosku o wydanie danych dostępowych. Można to zrobić w Oddziale Wojewódzkim NFZ lub na stronie internetowej zip.nfz.gov.pl.

Dostępne dane pojawią się jednak co najmniej 24 godziny od momentu założenia konta, będą aktualizowane raz na dobę.

Następnie pracownik NFZ weryfikuje informacje zawarte we wniosku, tzn. porównuje je z danymi zgromadzonymi w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. W przypadku zgodności danych przyszły użytkownik systemu otrzymuje login i hasło, które umożliwią mu dostęp do informacji zawartych w systemie ZIP. Dane dostępowe należy odebrać osobiście w placówce NFZ, po okazaniu dokumentu tożsamości.

Wniosek o wydanie danych dostępowych mogą złożyć osoby ubezpieczone (w tym członkowie rodzin), osoby ubezpieczające się dobrowolnie, osoby nieubezpieczone uprawnione do świadczeń oraz osoby nieubezpieczone, ale mające prawo do świadczeń w przeszłości.

Ile trwa założenie konta w systemie ZIP? Po jakim czasie będę mieć do niego dostęp?

Założenie konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta trwa kilka minut, a z systemu będzie można korzystać już następnego dnia. Podczas pierwszego logowania pacjent będzie identyfikowany za pomocą specjalnego numeru i hasła, które otrzyma w NFZ. Po zalogowaniu system poprosi go o zmianę tych danych.

Czy moje dane są bezpieczne?

System ZIP powstawał we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, co ma gwarantować użytkownikom całkowite bezpieczeństwo. Dane z ZIP są tzw. danymi wrażliwymi, a nie teleadresowymi, stąd należyta troska o ich ochronę.

Co ważne, pacjent po zalogowaniu widzi tylko swój login i historię leczenia. Nie ma nigdzie podanych danych osobowych: numeru telefonu czy adresu zamieszkania. Dzięki temu, nawet jeśli ktoś obcy uzyska dostęp do naszego konta, nie będzie w stanie zweryfikować, na czyje konto się zalogował.

Zintegrowany Informatora Pacjenta - co można w nim sprawdzić?

System ZIP jest podzielony na cztery części. Pierwsza część, "Twój portal", zawiera podstawowe informacje dotyczące prawa do ochrony zdrowia oraz prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Druga część to specjalna aplikacja, dzięki której znajdziemy placówki medyczne, w których możemy się leczyć bezpłatnie: poradnię, gabinet stomatologiczny, punkt nocnej opieki, oddział szpitalny, gabinet rehabilitacyjny czy nagłą pomoc doraźną.

Trzecią część Zintegrowanego Systemu Pacjenta stanowi Rejestr Usług Medycznych (RUM). Zawiera historyczne dane dotyczące udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz kwoty środków publicznych wydanej na sfinansowanie leczenia, tj.

 • kiedy i gdzie się leczyliśmy oraz ile za udzielone świadczenia lekarskie zapłacił NFZ (dotyczy wizyt i pobytów w placówkach lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnego i uzdrowiskowego);
 • kiedy i w jakiej aptece wykupiliśmy refundowaną receptę i ile NFZ dopłacił do leku;

Po zalogowaniu się można znaleźć także informację na jakim etapie realizacji jest złożony w Funduszu wniosek np. ortopedyczny czy do sanatorium.

Czwarta część systemu to tzw. Prawo do świadczeń. Tu można sprawdzić, czy jesteśmy ubezpieczeni i czy mamy prawo do świadczeń zdrowotnych. Ponadto możemy sprawdzić:

 • do jakiego lekarza rodzinnego jesteśmy zapisani;
 • jak nazywa się pielęgniarka, która będzie się nami opiekowała w przypadku pobytu w szpitalu;
 • do jakiego lekarza położnika powinna się udać ciężarna kobieta;
 • informacje o kolejkach, jakie obowiązują do specjalistów lub na poszczególne zabiegi.

Co ciekawe pacjent po zalogowaniu widzi tylko swój login i dane dotyczące leczenia, itp. Nie ma nigdzie podanych danych osobowych: numeru telefonu czy adresu zamieszkania. Dzięki temu, nawet jeśli ktoś obcy uzyska dostęp do naszego konta, nie będzie w stanie zweryfikować, na czyje konto się zalogował.

Kto może skorzystać ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta?

Z systemu mogą korzystać osoby ubezpieczone (w tym członkowie rodzin), nieubezpieczone uprawnione do świadczeń, nieubezpieczone, ale mające prawo do świadczeń w przeszłości oraz osoby ubezpieczające się dobrowolnie. Wszystkie uprawnione osoby muszą mieć  skończone 18 lat.

Warto wiedzieć

Dlaczego warto mieć dostęp do Zdrowotnego Informatora Pacjenta?

Zdrowotny Informator Pacjenta z jednej strony stanowi cenne źródło informacji o historii leczenia ubezpieczonego, gdy może mieć ona znaczenie przy decyzjach dotyczących dalszej terapii, z drugiej –to sposób na uszczelnienie systemu opieki zdrowotnej. Jeżeli na własnym koncie pacjent zauważy jakieś nieprawidłowości – może zwrócić się o ich wyjaśnienie do Biura Rzecznika Praw Pacjenta przy WOW NFZ.