Powikłania po zażyciu leku - teraz koszty leczenia pacjenta poniesie koncern farmaceutyczny

2011-11-28 11:41

Ustawa refundacyjna określa, które leki będą refundowane, czyli tańsze. Zakłada też, iż 17 proc. wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne będzie musiało być przeznaczane na refundację leków. Ustawa wprowadza też obowiązek zawierania przez apteki umów z NFZ, w których zobowiążą się one do przestrzegania cen ujętych w obwieszczeniach zawierających wykazy produktów refundowanych.

refundacja leków
Autor: Photos.com Nowa ustawa refundacyjna wprowadza nowe ustalenia w kwestii leków refundacyjnych.

W nowej ustawie przewidziano też podatek od refundacji leków. Kto ma go zapłacić? Płatnikiem w myśl ustawy mają zostać koncerny farmaceutyczne. Koncerny farmaceutyczne będą zobowiązane oddawać 3 proc. zysku ze sprzedaży leków refundowanych. Projekt ustawy zakłada, iż cena leku refundowanego będzie stała, a Ministerstwo Zdrowia będzie ją negocjowało z producentem. Od tej wartości ustalona zostanie urzędowa marża w wysokości 5 proc. (obecna marża wynosi aż 8,91 proc.). W efekcie ceny leków refundowanych nie będą mogły być ani niższe, ani wyższe od ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia.

Leki bezpłatne na nowej liście leków refundowanych

Zgodnie z ustawą bezpłatne mają pozostać leki posiadające udowodnioną skuteczność w leczeniu nowotworu złośliwego, choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, zaburzenia rozwojowego, choroby zakaźnej o szczególnym zagrożeniu epidemicznym oraz leki z programów terapeutycznych i chemioterapii.

Urząd Ochrony Klienta i Konsumenta ocenia, że wprowadzenie sztywnych cen i marż przeczy zasadom wolnego rynku, gdyż hurtownie i apteki pozbawia możliwości konkurowania.

Lista leków refundowanych obowiązująca od 16 listopada 2011

Lista leków refundowanyc przez państwo ostatnimi czasy uległa poszerzeniu. Od 16 listopada 2011 obowiązuje już lista leków refundowanych, którą poszerzono m.in. o leki nowotworowe, nowe leki na schizofrenię oraz preparaty stosowane w chorobach ginekologicznych. Obecna lista stworzona została według dotychczasowych zasad. Ministerstwo Zdrowia przy jej planowaniu założyło, iż po zakazaniu promocji w aptekach, firmy farmaceutyczne obniżą ceny wszystkich leków. Listę leków refundowanych poszerzono m.in. o nowe farmaceutyki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych. Są to leki hormonalne używane w leczeniu raka piersi, środki zapobiegające nudnościom po chemioterapii oraz leki przeciwbólowe podawane pacjentom z nowotworami w postaci spreju do nosa. Objęte refundacją zostały również leki stosowane w niektórych schorzeniach ginekologicznych (np. endometriozie).

Wykaz leków refundowanych z 16 listopada to ostatnia lista przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia na starych zasadach.

Nowa ustawa refundacyjna 2012 - nowe zasady

Od roku 2012 wchodzi w życie nowa ustawa refundacyjna, w której zakazuje się m.in. obniżania cen leków refundowanych w aptekach. Resort zdrowia liczy, że po zaniechaniu promocji w wybranych punktach, producenci i dystrybutorzy leków obniżą ich ceny na całym rynku. Negocjacje w sprawie cen Ministerstwa Zdrowia z firmami farmaceutycznymi mają trwać do końca grudnia. Firmy oceniają, iż rozmowy mogą dotyczyć blisko 3,6 tysiąca leków.

Nowa ustawa refundacyjna wprowadza możliwość dzielenia się ryzykiem związanym z leczeniem

Dla firmy farmaceutycznej oznacza to konieczność poniesienia część kosztów leczenia pacjenta, u którego wystąpią powikłania po zażyciu leku. Firma może też przejąć koszty leczenia tych chorych, u których lek po pewnym okresie przyjmowania nie zadziałał. Państwo zaś zapłaci za pacjentów, w przypadku których lek okazał się skutecznym. Takie rozwiązania mają na celu kontrolę nad kosztami przez NFZ. Zyskiem dla firmy farmaceutycznej ma być wzrastająca liczna pacjentów leczonych jej specyfikami.