Jakie prawa i zniżki mają honorowi dawcy krwi?

2013-07-29 17:56

Honorowy Dawca Krwi oprócz najważniejszej korzyści - pomocy w ratowaniu ludzkiego życia, upoważniony jest też do korzystania z wielu zniżek, darmowego korzystania z komunikacji miejskiej i ulg podatkowych. Zobacz, jakie prawa i zniżki przysługują honorowemu krwiodawcy.

Jakie prawa i zniżki mają honorowi dawcy krwi?
Autor: Photos.com Jakie prawa i zniżki mają honorowi dawcy krwi?

Krwiodawstwo jest dobrowolne i bezpłatne. Każdy, kto oddał bezpłatnie krew i został zarejestrowany, ma prawo do tytułu „Honorowy Dawca Krwi” i legitymacji.

Honorowym dawcom przysługuje:

● zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi,

● zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki publicznej służby krwi,

● posiłek regeneracyjny o wartości 4,5 tys. kalorii (8 tabliczek czekolady),

● prawo do zachowania tajemnicy o dawstwie krwi.

SPRAWDŹ TUTAJ, czy możesz zostać dawcą krwi

miesięcznik "Zdrowie"

Zasłużeni dawcy krwi (kobiety po oddaniu 5 l krwi, mężczyźni – 6 l) mają prawo do:

● korzystania ze świadczeń POZ i zakupu leków poza kolejnością,

● zniżek na leki z listy refundacyjnej oraz bezpłatnego przydziału leków krwiotwórczych.

Krwiodawca za darmo jeździ komunikacją miejską

W większości polskich miast kobiety, które oddały 15 l krwi i mężczyźni – 18 l, mogą bezpłatnie poruszać się środkami komunikacji miejskiej. Warto sprawdzić, czy także w twoim mieście Honorowi Krwiodawcy mogą jeździć miejskimi autobusami bez biletów.

Oddaj krew, a jej ekwiwalent odlicz od podatku!

Jeśli honorowo oddajesz krew, to masz możliwość odliczenia darowizny w postaci ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy opodatkowania. W roku podatkowym 2012/2013 każdy litr oddanej krwi równoważny jest kwocie 130 zł. Wartość odliczonej kwoty nie może być jednak wyższa niż 6% całego dochodu osoby ubiegającej się o ulgę.

Zniżki dla aktywnych krwiodawców

W ramach akcji "Dawcom w darze", promującej krwiodawstwo i aktywny styl życia, aktywni krwiodawcy mogą korzystać ze zniżek oferowanych przez większość schronisk górskich, korzystać z tańszych usług stomatologicznych i okulistycznych w wybranych gabinetach, a nawet kupować tańsze bilety na mecze!

Warto się przyłączyć!