Dodatkowe zniżki na leki: kto ma prawo do tańszych leków?

Uprawnienia do korzystania z dodatkowych zniżek na leki ma sporo osób. Dobrze jest sprawdzić, co komu przysługuje, ponieważ w niektórych przypadkach możemy realizować recepty, nie ponosząc żadnych kosztów. Sprawdź, kto ma prawo do tańszych leków.

Dodatkowe zniżki na leki: kto ma prawo do tańszych leków?
Autor: thinkstockphotos.com

Spis treści

  1. Prawo do tańszych leków: inwalida wojenny
  2. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi lub Przeszczepu ma prawo do zniżek

W Polsce istnieje kilka grup pacjentów, które mają dodatkowe uprawnienia w sferze świadczeń zdrowotnych, pozwalające im m.in. kupować taniej leki, a nawet wcale za nie nie płacić, i bez kolejki korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Pacjent podczas każdej wizyty u lekarza oraz w aptece powinien okazać dokumenty potwierdzające jego dodatkowe uprawnienia.

Przywileje te mogą wynikać z pełnionej funkcji, zasług dla społeczeństwa lub krzywd doświadczonych w przeszłości. Na każdej recepcie znajduje się okienko zatytułowane „uprawnienia dodatkowe”. Lekarz, umieszczając w nim odpowiedni symbol, informuje pracownika apteki o posiadaniu przez pacjenta prawa do dodatkowej zniżki na leki. Pacjent powinien okazać dokumenty potwierdzające jego dodatkowe uprawnienia zarówno lekarzowi, jak i farmaceucie. Jeśli tego nie zrobi, lekarz nie ma obowiązku zaznaczania dodatkowych ulg na recepcie. Wtedy z pomocą może przyjść farmaceuta. Jeśli pacjent, będąc już w aptece, przedstawi taki dokument, aptekarz może te dane uzupełnić na odwrocie recepty i przyznać przysługujące takiej osobie zniżki.

Prawo do tańszych leków: inwalida wojenny

Do osób, którym przysługuje ten tytuł, należą oczywiście inwalidzi wojenni, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, ale również osoby represjonowane, ich małżonkowie pozostający na wyłącznym utrzymaniu, wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych czy osobach represjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej.

Prawo do tańszych leków mają również inwalidzi wojskowi (IW) oraz osoby wykonujące powszechny obowiązek obrony (PO). Wszystkie leki refundowane są dla nich bezpłatne do kwoty limitu wyznaczanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Osobom mającym status inwalidy wojennego przysługuje bezpłatne zaopatrzenie we wszystkie leki dostępne na receptę oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynie leki recepturowe wydawane są im za odpłatnością ryczałtową. Wyjątek stanowią paski do pomiaru poziomu cukru we krwi – inwalidom wojennym przysługują zniżki na tych samych zasadach, co pozostałym pacjentom. Prawo to zaświadczają dokumenty: Książeczka Inwalidy Wojennego lub Legitymacja Osoby Represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców po inwalidach wojennych i osobach represjonowanych niezbędne jest zaświadczenie z ZUS o posiadaniu prawa do renty rodzinnej.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi lub Przeszczepu ma prawo do zniżek

Najliczniejszą grupą pacjentów z dodatkowymi uprawnieniami są zasłużeni honorowi dawcy krwi. Tytuł ten przysługuje każdemu, kto oddał określoną ilość krwi – w przypadku mężczyzn to 6 litrów, a w przypadku kobiet 5 litrów. Otrzymują oni dodatkową zniżkę tylko na niektóre leki umieszczone na specjalnym wykazie Ministra Zdrowia. Dotyczy to także zasłużonego dawcy przeszczepu. Tytuł ten jest zarezerwowany dla dawców narządów i osób, które dwukrotnie oddały szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki.

miesięcznik "Zdrowie"