Uniwersytet Trzeciego Wieku: co oferuje i jak się zapisać na zajęcia?

2019-09-27 14:35

Uniwersytet Trzeciego Wieku to idealne rozwiązanie dla seniorów, którzy są aktywni, nie znoszą bezczynności i mimo przejścia na emeryturę, chcą poszerzać swoją wiedzę. Zobacz, czym są Uniwersytety trzeciego Wieku i co oferują osobo starszym. Dowiedz się również, jak zapisać się na zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku!

Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje cały wachlarz zajęć: artystycznych, matematycznych, komputerowych itp.
Autor: gettyimages.com

Spis treści

  1. Uniwersytet Trzeciego Wieku: jak działa?
  2. Uniwersytet Trzeciego Wieku: co oferuje?
  3. Uniwersytet Trzeciego Wieku: jak się zapisać?
  4. Uniwersytet Trzeciego Wieku: od ilu lat?

Uniwersytet Trzeciego Wieku to inicjatywa znana od lat. To oferta skierowana do osób po 50. roku życia, emerytów i rencistów, którzy po zakończeniu aktywności zawodowej, korzystając z wolnego czasu chcą nadal się uczyć i zdobywać nowe umiejętności.

Uczestnictwo w zajęciach pozwala na poszerzenie wiedzy, ale często na rozpoczęcie nauki czegoś zupełnie nowego, związanego z zainteresowaniami, czego co w czasie aktywności zawodowej pozostawało wyłącznie w sferze planów i marzeń.

Uniwersytet Trzeciego Wieku: jak działa?

Uniwersytet Trzeciego Wieku to wspaniałe rozwiązanie dla osób, które przeszły na emeryturę i ciężko znoszą bezczynność. Brak zajęcia, uczucie bezużyteczności i bezsensu życia to częste przyczyny depresji osób starszych, zaś mniejsza aktywności fizyczna związana z nieustannym przebywaniem w domu – to źródło podupadania na zdrowiu.

Dlatego w wielu krajach, w ramach aktywizacji seniorów i przeciwdziałania ich wykluczeniu ze społeczeństwa z powodu wieku, tworzy się miejsca oferujące różnego rodzaju szkolenia, kursy i warsztaty. Chociaż idea ta nie powstała w Polsce, to jednak w naszym kraju jest również bardzo popularna.

Wzrost zainteresowania tworzeniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku i udziałem w prowadzonych w nich zajęciach wzrósł po 2000 roku. To wtedy wiek emerytalny osiągnęło pokolenie ludzi urodzonych po wojnie, którzy osiągnęli sukces zawodowy, społeczny i – jak się okazało – wyobrażali sobie swoje życie na emeryturze w zupełnie inny sposób niż ich rodzice.

Inne wymagania, potrzeby i oczekiwania, inny styl życia i sposób spędzania wolnego czasu sprawił, że pojawiło się zapotrzebowanie na nowe formy aktywności dla tej grupy wiekowej – zwłaszcza wśród mieszkańców dużych miast. Odpowiedzią stały się właśnie Uniwersytety Trzeciego Wieku.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat ich liczba wzrosła sześciokrotnie: obecnie w naszym kraju funkcjonuje ponad 600 Uniwersytetów oferujących zajęcia dla osób po 50. roku życia.

Czytaj też: Jak wygląda kondycja Polaków po 65. roku życia?

W ciągu ostatnich kilkunastu lat ich liczba wzrosła sześciokrotnie: obecnie w naszym kraju funkcjonuje ponad 600 Uniwersytetów oferujących zajęcia dla osób po 50. roku życia.

Uniwersytet Trzeciego Wieku: co oferuje?

Co oferują Uniwersytety Trzeciego Wieku? Najczęściej zlokalizowane są przy uczelniach państwowych lub prywatnych, domach kultury czy innych placówkach prowadzonych przez samorządy, często też stanowią oddzielne jednostki tworzone przez fundacje i stowarzyszenia. Najwięcej ofert można znaleźć w miastach, ale są też palcówki zlokalizowane na terenach wiejskich (niestety to niewielki procent wszystkich Uniwersytetów).

Zadaniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest nauczanie i umożliwienie dostępu do wiedzy osobom starszym. Edukacja ta przybiera często formę wykładów, warsztatów czy kursów skierowanych do seniorów, niekiedy są to zajęcia nie edukacyjne, a kulturalne czy sportowe. Niektóre studia trwają kilka semestrów, ale można też zapisywać się na krótsze kursy – trwające jeden semestr.

Wśród zajęć oferowanych przez Uniwersytety są zarówno kursy językowe, jak i komputerowe, ale również wykłady – z geografii, matematyki, astronomii, ekologii, historii, kulturoznawstwa itd. Osoby zainteresowane konkretnym kierunkiem studiów zawsze mogą znaleźć coś dla siebie. 

Czytaj też:

Dieta dla seniora: co powinny jeść osoby starsze?

Rozgrzewka, trening i rozciąganie dla osób starszych - wypróbuj te ćwiczenia!

Bezsenność po pięćdziesiątce - jak sobie z nią poradzić?

Uniwersytet Trzeciego Wieku: jak się zapisać?

Każda placówka ma własne zasady rekrutacji, zazwyczaj jednak ogłaszane są terminy, w których należy zgłaszać się do udziały w zajęciach. Zajęcia są odpłatne – czesne za semestr wynosi od 50 do 200 złotych. Warto jednak wiedzieć, że niektóre kursu są dofinansowane np. przez jednostki lokalne – wówczas ich koszt jest zerowy.

Ponieważ zainteresowanie wykładami jest duże, dlatego warto śledzić strony www. interesujących nas placówek – często o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

Uniwersytet Trzeciego Wieku: od ilu lat?

Warunkiem udziału w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest najczęściej wiek (powyżej 50, 55 lub 60 lat) albo status emeryta lub rencisty.