Dlaczego warto zatrudniać osoby 50+ i 60+? 6 korzyści w miejscu pracy

2019-10-17 13:28

Społeczeństwo polskie się starzeje i w zasadzie nic z tym trendem zrobić nie możemy. W rezultacie na rynku pracy jest coraz więcej osób w wieku 50+ i 60+, które powinny mieć godziwe warunki zatrudnienia. Przedsiębiorcy jednak nie do końca „ufają” seniorom – wciąż poszukuje się osób „młodych i dynamicznych”, które z założenia przynoszą większe korzyści dla firmy. Ale czy tak jest naprawdę? Okazuje się, że zatrudnianie osób powyżej 50. roku życia również wiążę się z realnymi benefitami.

Dlaczego warto zatrudniać osoby 50+ i 60+
Autor: GettyImages

Spis treści

  1. 1. Duże doświadczenie
  2. 2. Lojalność i przywiązanie do firmy
  3. 3. Spokój i opanowanie
  4. 4. Lepsza dyspozycyjność
  5. 5. Niższe koszty pracy
  6. 6. Siła w różnorodności

Pomijanie osób w wieku 50+ podczas rekrutacji to spory błąd popełniany przez firmy. Traci się bowiem ich niezwykłe, wieloletnie doświadczenie, umiejętne panowanie nad emocjami czy większą lojalność w stosunku do pracodawcy. Dlatego przygotowaliśmy zestaw benefitów, które wiążą się z zatrudnianiem seniorów. Dotyczą one nawet finansów już na otwarcie!

1. Duże doświadczenie

Seniorzy mogą się pochwalić nawet kilkudziesięcioletnim doświadczeniem na rynku pracy. To ogromna wartość dla firmy, ponieważ są w stanie myśleć wielokierunkowo, szukać różnorodnych rozwiązań problemów w oparciu o swoją praktykę, a bardzo często wskazywać na twórcze drogi rozwoju, które „młodym” nie wpadają do głowy. Warto też pamiętać, że lata doświadczeń to często mniej popełnianych błędów w pracy, ponieważ osoby w wieku 50+ i 60+ mają większą wiedzę na określone tematy. Ciekawą wartością dla firmy może być również budowanie relacji mistrz-uczeń, czyli dialogu międzypokoleniowego. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa to większa szansa na rozwój.

2. Lojalność i przywiązanie do firmy

Dla osób w wieku 50+ czy 60+ praca przez całe życie w jednej firmie nie jest niczym nadzwyczajnym. W związku z tym tacy pracownicy częściej pozostaną „wierni” swojemu pracodawcy. Wiele firm ma problemy z rotacją pracowników, co dotyczy głównie najmłodszych zatrudnionych – wciąż szukają nowych wyzwań, są bardziej elastyczni, rzadziej też wykazują się swoistą lojalnością. Jeśli więc ktoś poszukuje pracowników bardziej pewnych, niekiedy też mocniej zaangażowanych w swoją pracę, powinien pamiętać o doświadczonych seniorach. Inna sprawa, że osoby w wieku 50+ i 60+ są mniej skłonni do zmiany pracy. Gdy trafią na odpowiednią do ich kwalifikacji, z większym prawdopodobieństwem przepracują w niej lata.

3. Spokój i opanowanie

Te cechy seniorów wynikają w dużej mierze z wieloletniego doświadczenia. Swoisty życiowy trening w radzeniu sobie z problemami przekłada się na większe opanowanie w obliczu nowych, często też zdrowy, racjonalny dystans, który pozwala wyjść w prosty sposób nawet z najbardziej zawikłanej sytuacji. Mniejsza cierpliwość i większy stres dotyczy częściej młodych pracowników. Także oni mogą skorzystać z opanowania starszych pracowników, które tonuje emocje w firmie. Wspólne działanie pozwala rozwiązać złożone problemy.

4. Lepsza dyspozycyjność

Statystycznie osoby w wieku 50+ i 60+ mają częściej „odchowane” dzieci, a to dobra wiadomość dla pracodawców. Nie muszą się oni martwić o luki kadrowe, które wiążą się ze zwolnieniami wychowawczymi czy na wypadek choroby pociech. Starsze osoby są też zazwyczaj mniej zaangażowane w sprawy rodzinne, przez co więcej swojej energii mogą poświęcić pracy. Oprócz tego chętniej niż młodzi wykonują pracę na zastępstwo, sezonową czy też na niepełny etat. A w parze z tym idzie większa lojalność, jak wskazano wyżej.

5. Niższe koszty pracy

W Polsce od kilku lat działa program „Solidarność pokoleń”, który ma za zadanie promować zatrudnienie osób w wieku 50+. Przekłada się to na realne korzyści dla przedsiębiorców. Pracodawca nie musi opłacać składek na Fundusz Pracy w przypadku osób w wieku przedemerytalnym (mężczyźni od 60 lat i kobiety od 55 lat). Firmy płacą też mniej za zwolnienie lekarskie osób w wieku 50+, a mianowicie tylko przez 14 dni, podczas gdy w przypadku młodszych pracowników są to 33 dni. Jeszcze inne benefity? Jeśli firma zdecyduje się zatrudnić osobę bezrobotną powyżej 50. roku życia, skierowaną przez urząd pracy, to może się ubiegać o dofinansowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Tego typu zachęta finansowa może wynieść aż 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

6. Siła w różnorodności

W zarządzaniu zasobami ludzkimi silny jest obecnie trend podkreślania różnorodności w miejscu pracy. Dlaczego? Różne osoby to moc pomysłów, doświadczeń, kreatywnych rozwiązań, które pozwala firmie lepiej funkcjonować oraz osiągać większe zyski. Wspomniana różnorodność może dotyczyć właśnie wieku. Młodzi pracownicy korzystają z doświadczenia starszego pokolenia, opanowania i lepszej umiejętności radzenia sobie z emocjami. W tym samym czasie starsza kadra uczy się większej elastyczności, a także korzysta z biegłości młodszych w świecie nowych technologii czy mediów społecznościowych.

O autorze
Daniel Działa
Daniel Działa
Z wykształcenia polonista i amerykanista, z zawodu – bardziej ten pierwszy. Od ponad dekady zajmuje się pracą nad tekstami: pisaniem, redagowaniem, okazjonalnie korektą. Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce home & living, ale pisze też o kulturze, sztuce, modzie, zdrowiu, turystyce i wszystkim, co akurat zwróci uwagę oraz zaciekawi. Prywatnie fan seriali z fabułą oderwaną od rzeczywistości oraz – w miarę możliwości czasowych i innych – podróżnik.