Leptospiroza - choroba odzwierzęca spowodowana zanieczyszczeniem wody

2020-06-21 14:12

Leptospiroza to choroba wywołana przez krętki Leptospira roznoszone przez zwierzęta domowe i dzikie, szczególnie gryzonie i bydło, a także świnie, konie i psy. Krętki te wytwarzają endotoksynę, odpowiedzialną za wystąpienie gorączki, zaburzeń krążeniowych, uszkodzenie naczyń lub zmiany w narządach miąższowych, układzie nerwowym i mięśniach.

Leptospiroza - choroba odzwierzęca spowodowana zanieczyszczeniem wody
Autor: Getty Images Źródłem zakażenia leptospirozą jest mocz chorych zwierząt.

Leptospiroza to choroba zakaźna, na którą narażeni są przede wszystkim górnicy, hydraulicy, pracownicy zatrudnieni przy oczyszczaniu kanałów, rolnicy, osoby kąpiące się w zanieczyszczonych zbiornikach wodnych oraz stykające się z odchodami zakażonych zwierząt. Krętki leptospirozy dobrze znoszą niską temperaturę, a nawet zamrażanie. W brudnej wodzie stojącej czy wilgotnej glebie mogą bez problemu przetrwać do kilku tygodni. Źródłem zakażenia jest mocz chorych zwierząt. Do zakażenia dochodzi najczęściej przez uszkodzoną skórę.

Spis treści

 1. Objawy leptospirozy
 2. Powikłania leptospirozy
 3. Jak się wykrywa leptospirozę?
 4. Leczenie leptospirozy
 5. Jak się uchronić przed leptospirozą?

Objawy leptospirozy

Kiedy zarazki dostaną się do krwi głównymi objawami są:

 • wysoka gorączka
 • dreszcze
 • bóle głowy, mięśni i stawów
 • przekrwienie spojówek i błony śluzowej gardła
 • opryszczka wargowa
 • rumień skóry
 • różnopostaciowa wysypka

Po wstępnych objawach gorączka spada i następuje przejściowa poprawa stanu  zdrowia. Krętki znikają wtedy z krwiobiegu i zaczynają umiejscawiać w różnych narządach i tkankach, wywołując zmiany toksyczno-zapalne. Po pewnym czasie dochodzi do ponownego wzrostu gorączki, może wystąpić także tzw. żółtaczkowa postać choroby z  ogniskami zapalnymi w wątrobie, nerkach, oponach mózgowo-rdzeniowych, sercu, czy płucach.

Powikłania leptospirozy

 • uszkodzenie wątroby i nerek (zespół Weila), objawiający się żółtaczką oraz krwiomoczem, białkomoczem, pojawianiem się wałeczków w osadzie
 • zapalenie naczyń, powodujące krwawienia z nosa, krwioplucie oraz wybroczyny na skórze
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • zapalenie płuc
 • ostra niewydolność oddechowa
 • reakcja Jarischa-Herxheimera, pojawiająca się na skutek toksyn wydzielonych przez zabite antybiotykami bakterie (gorączka, bóle głowy, dreszcze, bóle mięśniowe i kostne, świąd, nudności i wymioty oraz wysypki skórne)

Jak się wykrywa leptospirozę?

Chorobę wykrywa się na podstawie objawów, wywiadu środowiskowego oraz badań bakteriologicznych i serologicznych.

Czytaj także:

Leczenie leptospirozy

Leczenie leptospirozy jest możliwe wyłącznie w szpitalu, na oddziałach obserwacyjno-zakaźnych. Stosuje się antybiotyki: penicylinę, tetracyklinę, chloramfenikolem lub cefalosporyny. Leczenie trwa nawet kilka tygodni. W przypadku znacznych uszkodzeń nerek niezbędne są hemodializy. Do śmierci może dojść z powodu niewydolności nerek i krwawień.

Jak się uchronić przed leptospirozą?

Aby nie dopuścić do zakażenia krętkami należy unikać pływania w zanieczyszczonej wodzie, która może być zakażona moczem zwierząt, zawsze nosić ochronną odzież oraz obuwie (dotyczy to osób pracujących w zawodach szczególnie narażonych na zakażenie), zachować szczególną ostrożność w czasie kontaktu z wodą z kanałów i ścieków, na podmokłych łąkach, podczas sianokosów lub w zakładach spożywczych.