Kwarantanna domowa z powodu koronawirusa: zasady

Kwarantannie domowej z powodu zakażenia koronawirusem może zostać poddana każda zdrowa osoba, u której podejrzewane jest zakażenie, lecz która nie ma jeszcze żadnych objawów. Na czym polega kwarantanna domowa i kto konkretnie powinien się jej poddać? Ile czasu trwa kwarantanna, jakie kary grożą za złamanie kwarantanny?

Kwarantanna domowa to pojęcie, z którym za sprawą koronawirusa stykamy się ostatnio wyjątkowo często. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi z 5 grudnia 2008 roku – to „odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Kwarantanna domowa ma charakter profilaktyczny. Zgodnie z nowymi przepisami podlegają jej automatycznie zarówno osoby skierowane na test na koronawirusa, jak i te, które mieszkają pod jednym dachem z osobą zakażoną. 

Jak wytłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej:- Nie chcemy, żeby czekanie na telefon od inspekcji przedłużało na przykład okres rozpoczęcia kwarantanny, tylko jednym z rozwiązań, które już zostały wdrożone w rozporządzeniu epidemicznym, była automatyczna kwarantanna. Jeżeli ktoś z domowników ma dodatni wynik, to wtedy z automatu wszyscy zostajemy w domu, z automatu wszyscy mamy kwarantannę" - wyjaśnił.

Jak dodał, z automatu kwarantannie podlegają również osoby skierowane na test na obecność SARS-CoV-2.

Minister zdrowia wyjaśnił, że automatyczne kierowanie na kwarantannę ma przeciwdziałać sytuacji "zawieszenia". - Chodzi o to, żeby była pewność, że jeżeli ktoś z domowników jest chory, ma potwierdzony test, to państwo automatycznie trafiacie na kwarantannę. Oczywiście należy się spodziewać telefonu sanepidu, bo cały czas istnieje obowiązek przeprowadzenia śledztwa epidemicznego, ale jak tylko ktoś z domowników ma dodatki wynik, to zostańmy w domu" - powiedział. 

Spis treści

 1. Kwarantanna domowa: kiedy jest konieczna?
 2. Kwarantanna domowa - zmiany od 24 października
 3. Kwarantanna domowa - zasady
 4. Ile czasu trwa kwarantanna domowa?
 5. Kwarantanna domowa a zaświadczenie do pracy - zmiany 

Kwarantanna domowa: kiedy jest konieczna?

Kwarantannie domowej może zostać poddana każda zdrowa osoba, która mogła być narażona na kontakt z wirusem. Może ją zalecić inspektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na podstawie przeprowadzonego wywiadu.

Obecnie zgodnie z rządowym rozporządzeniem kwarantanna dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem
 • mieszkają z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem
 • zostały skierowane na test w kierunku SARS-CoV-2

Listę osób, które nie podlegają obowiązkowej kwarantannie przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE określają odrębne przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z informacjami, jakie można znaleźć na stronie GIS, z kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski, zwolnieni są:

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci;
 • pasażerowie statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze, wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium państwa nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, z wyjątkiem pasażerów statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium Republiki Białorusi albo Ukrainy.
 • wszyscy kształcący się w Polsce studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, a także doktoranci oraz wszyscy naukowcy prowadzący w naszym kraju działalność naukową.
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi polskich obywateli albo pozostają pod ich stałą opieką.

Kwarantanna domowa - zmiany od 24 października

23 października 2020 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie z 23.10, zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zmiany, które obowiązują od 24 października, objęły także kwarantannę.

Zgodnie z nimi od 24 października 2020 r w kwarantannie muszą przebywać tylko osoby, które miały bezpośredni kontakt z zakażonym. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do rozporządzenia:

"W przypadku osób, które są obecnie poddawane kwarantannie, nie ze względu na kontakt z osobą chorą lub zakażoną (tzn. nie miały styczności ze źródłem wirusa SARS-CoV-2), ale jedynie ze względu na wspólne zamieszkiwanie z osobami zdrowymi, które zostały poddane kwarantannie (ze względu na taką styczność), możliwe jest ograniczenie się do nadzoru epidemiologicznego nad tymi osobami bez obejmowania ich kwarantanną". 

Jak wyjaśniono, sytuacja taka dotyczy na przykład rodziców dzieci, które przebywają w kwarantannie domowej ze względu na kontakt dziecka z zakażonym lub chorym uczniem w szkole, sami jednak nie mieli kontaktu z chorym lub zakażonym uczniem. "W przypadku pojawienia się u przebywającego na kwarantannie ucznia objawów chorobowych – podlega on badaniu w kierunku SARS-CoV-2 i w przypadku uzyskania wyniku dodatniego kwarantanna ucznia ulega przekształceniu w izolację, a rodzice i inni zamieszkujący wspólnie członkowie rodziny są obejmowani kwarantanną".

Kolejną istotną zmianą jest zwolnienie z kwarantanny osoby, "która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2".

Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia: "Mając na względzie niskie prawdopodobieństwo, że osoby, które były chore na chorobę COVID-19 i wyzdrowiały, ponownie zachorują na tę chorobę, projekt przewiduje, że obowiązku odbycia kwarantanny, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2".

Kwarantannie domowej musi się również poddać osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Kwarantanna domowa - zasady

Od 24 października 2020 obowiązują nowe zasady dotyczące kwarantanny oraz izolacji. Zgodnie z nimi kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie, izolacja natomiast - to odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni.

Na czym polega kwarantanna domowa?

Kwarantanna domowe, zarówno nakładana przez inspekcję sanitarną, jak i dla osób przekraczających granicę, trwa 10 dni - osoby bezobjawowe nie są poddawane testom na koronawirusa.

Kwarantannę odbywa się we własnym domu, a jeśli nie ma takiej możliwości, sanepid może skierować cię do wyznaczonego ośrodka.

W trakcie kwarantanny:

 • nie można zmienić miejsca pobytu
 • nie wolno wychodzić z domu ani przyjmować gości
 • zakazane są spacery z psem czy wyjście po zakupy
 • należy pobrać i zainstalować aplikację "Kwarantanna domowa", która będzie monitorowała, czy przestrzegasz zasad kwarantanny, ale pomoże również w ocenie stanu zdrowia czy kontakcie np. z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej, który może dostarczyć leki lub produkty spożywcze. Osoby skierowane na kwarantannę dostają SMS z informacją o możliwości ściągnięcia i zainstalowania aplikacji - można ją pobrać z Google Play lub App Store.
 • jeśli razem z tobą mieszkają osoby, z którymi miałeś kontakt już po zetknięciu się z osobą zakażoną, one również podlegają kwarantannie. W razie potrzeby kontaktu z którymś z domowników należy zachować odstęp 1,5 m.
 • trzeba monitorować stan zdrowia - mierzyć temperaturę, zwracać uwagę na samopoczucie. W razie wystąpienia niepokojących objawów należy skorzystać z teleporady lekarza POZ.
 • to, czy przestrzegasz kwarantanny i nie opuszczasz domu sprawdzą policjanci. Za nieprzestrzeganie jej zasad grozi grzywna w wysokości do 30 tys. zł.
 • sanepid nie wydaje zaświadczenia o kwarantannie - wszystko jest monitorowane elektronicznie.

Ile czasu trwa kwarantanna domowa?

Czas trwania kwarantanny domowej określony jest przepisami oraz zaleceniami, m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku koronawirusa kwarantanna domowa powinna trwać 10 dni. Jeśli w tym czasie nie pojawią się objawy infekcji COVID-19, można wrócić do codziennych obowiązków.

Inspektor sanitarny w uzasadnionym przypadku może zdecydować o skróceniu kwarantanny albo wręcz o zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

Kwarantanna domowa a zaświadczenie do pracy - zmiany 

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, osoba przebywająca na kwarantannie lub w izolacji nie musi już informować o tym pracodawcy - wszelkie formalności załatwi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Koronaporadnik Adama Federa "Będzie Dobrze" - Minusy dodatnie kwarantanny
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
Pannakotka
|

A czy osoba majaca kontakt z zarazonym w kontakcie z pozostalymi i tak nie sprawi, że wyjdzie na jedno?