Jakie są wskazania do indukcji porodu? [Porada eksperta]

2017-08-18 19:02

Mija równo 40 tydzień ciąży, masa dziecka ok. 2600 g, wyniki badań prawidłowe min. właściwa ruchliwość dziecka, brak zaburzeń tętna, odpowiednia ilość wód płodowych, łożysko wydolne (prawidłowy przepływ krwi w tętnicach pępowinowych). Matka nie ma żadnych schorzeń. W 38 tygodniu ciąży masa dziecka wynosiła ok. 2300 g, obecnie jak wspomniano powyżej ponad 2500 g. Czy jest to wskazanie do indukowania porodu biorąc pod uwagę możliwe skutki uboczne? W Polsce ilość indukowanych porodów może przekraczać nawet 50% podczas gdy według zaleceń WHO indukowanie powinno w przypadku poważnych zaleceń medycznych, liczba porodów indukowanych nie powinna przekraczać 10% wszystkich porodów w danym rejonie geograficznym. Wynika z tego że, w Polsce jest ten proceder znacznie nadużywany. Ale proszę o odpowiedź do tego konkretnego przypadku. Jaki jest bilans korzyści i możliwych strat podczas takiego zabiegu? Jakie są jego naukowe podstawy?

Porada ginekologa - położnika
Autor: Getty Images

O wskazaniach do indukcji porodu w tym konkretnym przypadku należy rozmawiać wyłącznie z lekarzem prowadzącym. Wskazania do indukcji porodu są wtedy, gdy istnieje poważne ryzyko niedotlenienia, niedożywienia lub zgonu wewnątrzmacicznego lub zagrożenie dla zdrowia lub życia matki. Wskazaniem do indukcji jest ciążą przenoszona, nawet gdy przepływy w naczyniach i zapisy kardiograficzne są prawidłowe, z powodu ryzyka nagłej zamartwicy i zgonu dziecka oraz z tych samych powodów ciąża po 42 tygodniu ciąży.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta