Grupa krwi B Rh+ i B Rh-: czy możliwy jest konflikt serologiczny? [Porada eksperta]

2014-06-02 23:03

Mam grupę krwi BRH+ a mój partner ma grupę krwi BRH- . Czy w tym wypadku mamy szanse na dziecko, czy jest to konflikt serologiczny? Czy można temu jakoś zaradzić?

Porada ginekologa - położnika
Autor: Getty Images

Najczęściej występuje konflikt w grupach Rh. Konflikt serologiczny rozpoznaje się wtedy, gdy matka ma grupę Rh ujemną i w jej krwi znajdują się przeciwciała anty Rh. Przeciwciała te, jeśli przejdą przez łożysko, a dziecko będzie miało grupę Rh dodatnią, to mogą niszczyć krwinki płodu, na których znajdują się antygeny grupy Rh. Wobec tego, że ma Pani grupę Rh dodatnią, to nie ma możliwości pojawienia się konfliktu w grupie Rh.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta