Aborcja: jej wpływ na fizyczne i psychiczne zdrowie kobiety

2014-04-24 10:06

Aborcja, przerwanie ciąży, usunięcie ciąży, skrobanka, zabieg... Bez względu na to, z jakich przyczyn aborcja ma miejsce, nie pozostaje bez wpływu na zdrowie kobiety – tak fizyczne, jak psychiczne. Sprawdź jakie mogą być powikłania aborcji i jakie skutki niesie ze sobą usunięcie ciąży.

Aborcja: jej wpływ na fizyczne i psychiczne zdrowie kobiety
Autor: thinkstockphotos.com Aborcja, przerwanie ciąży, usunięcie ciąży, skrobanka, zabieg...

Choć aborcja wciąż budzi emocje, wciąż ma zwolenników i przeciwników, to zdecydowana większość jednych i drugich przyznaje, że aborcja niesie ze sobą negatywne skutki dla zdrowia kobiety. Statystki medyczne podają, że przerwanie pierwszej ciąży prowadzi do częstszych poronień samoistnych (38 proc. przypadków) i porodów przedwczesnych (4 proc. przypadków), może tez prowadzić do bezpłodności. W krajach słabiej rozwiniętych aborcja jest czwartą pod względem częstości występowania przyczyną śmierci kobiet.

Aborcja: różne metody usunięcia ciąży

» Usunięcie ciąży farmakologiczne polega na przyjęciu pigułki aborcyjnej zawierającej środki farmakologiczne, wymuszające poronienie. Zwykle pierwsza dawka zawiera lek, który niszczy trofoblast lub uszkadza zarodek, a druga zawiera środek, który wywołuje skurcze macicy, co prowadzi do wydalenia zarodka wraz z wyściółką macicy (w ponad 95 proc. przypadków dochodzi do całkowitej aborcji bez konieczności interwencji chirurgicznej).
» Usunięcie ciąży chirurgiczne polega na rozszerzeniu szyjki macicy i aspiracji (odessanie pod ciśnieniem); wyłyżeczkowaniu płodu.
» Wczesna laparotomia, najczęściej połączona z wycięciem przydatków, jeśli została stwierdzona poważna choroba macicy.

 

Problem

Problem dopuszczalności i wykonywania aborcji jest wciąż mocno kontrowersyjny w odbiorze społecznym i jest przedmiotem różnych ocen moralnych. W Polsce istotny wpływ na postrzeganie tego problemu ma stanowisko kościoła katolickiego. Te kontrowersje mają swoje odbicie także w języku, jakim mówi się o aborcji. Od „zabijania nienarodzonych” po „prawo kobiet do decydowania o swoim ciele”.

Skutki aborcji dla fizycznego zdrowia kobiety

– Zawsze usunięcie ciąży, bez względu na metodę  przeprowadzenia zabiegu, jest obarczone ryzykiem – mówi ginekolog, dr Jacek Tulimowski. – Także te, które są wykonywane w najlepszych ośrodkach, ze wskazań medycznych. W następstwie tych zabiegów może dojść do stanów zapalnych, zrostów, niedrożności jajowodów, zespołu Ashermana czyli zespołu objawów, występujących po nadmiernym wyłyżeczkowaniu jamy macicy, gdy w jej wnętrzu powstają bliznowate zrosty, częściowo lub całkowicie zamykające światło narządu. Zrosty powstają w wyniku uszkodzenia błony śluzowej, a główne jego objawy to brak lub skąpe miesiączki, bolesne krwawienia, poronienia nawykowe, a nawet niepłodność wtórna.
Do niepożądanych skutków aborcji może dojść albo już w czasie wykonywania zabiegu, np. gdy dochodzi do perforacji błony śluzowej macicy, zapalenia otrzewnej albo nawet po latach, gdy okazuje się, że potworzyły się zrosty, uniemożliwiające macierzyństwo.
– Dlatego zabiegi, które są prawnie uzasadnione, powinny być wykonywane jedynie w doskonale przygotowanych do tego placówkach. Bo choć ryzyka nie da się uniknąć, to będzie ono mniejsze –  radzi dr Jacek Tulimowski.

Skutki aborcji dla psychicznego zdrowia kobiety

W 1981r psycholog Vincent Rue stworzył pojęcie „post-abortion syndrome” (zespół poaborcyjny), przyznając tym samym, że aborcja może mieć negatywne skutki psychologiczne. Większość psychiatrów wciąż jednak nie jest pewna, czy gorsze następstwa mogą mieć ewentualne negatywne skutki psychiczne, wynikające z niechcianej czy nieuświadomionej ciąży, czy też skutki jej przerwania.

Z raportu  brytyjskiego  Royal of Psychiatrics, opublikowanego w 1994r. wynika, że zagrożenie dla zdrowia psychicznego w wyniku aborcji w pierwszym trymestrze jest znacznie mniejsze niż to, wynikające z kontynuacji ciąży w przypadku, gdy w ewidentny sposób może powodować ona u kobiet zaburzenia psychiczne.
Badania naukowców z Nowej Zelandii wskazują na 30 proc. zwiększenie częstości zaburzeń psychicznych u kobiet, które poddały się aborcji.
Z kolei badania fińskie, przeprowadzone w latach 1987 – 1994 pokazują, że odsetek samobójstw kobiet, które dokonały aborcji był dwukrotnie wyższy (34 proc.) od od odsetka samobójstw po samoczynnym poronieniu (18 proc.) i 6-krotnie wyższy od samobójstw po udanym porodzie (5,4 proc.).
Zdaniem psycholog Doroty Drozdowskiej-Szymborskiej każda aborcja pozostawia ślad w psychice kobiety. I to bez względu na przyczyny i okoliczności, jakie jej towarzyszyły. – W psychologii funkcjonuje tzw. zespół straty – także straty po usuniętym podczas aborcji zarodku. Zabieg usunięcia ciąży może wywoływać rozmaite emocje – od poczucia winy po złość, agresję. Jeśli decyzja o aborcji została podjęta pod wpływem presji środowiska, partnera, zbyt pochopnie, to uczucie straty z pewnością będzie silniejsze. To zaś może doprowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych, także depresji. I to nawet po wielu latach. Dlatego tak ważna jest opieka psychologa w takich przypadkach. Najlepiej i przed, i po aborcji - wyjaśnia Dorota Drozdowska-Szymborska.