Manometria anorektalna (odbytowo-odbytnicza) - badanie zwieraczy odbytu

Manometria anorektalna jest nazywana też manometrią odbytowo-odbytniczą. W badaniu tym ocenia się funkcje zwieraczy odbytu. Największe znaczenie ma przy kwalifikacji do zabiegów operacyjnych końcowego odcinka przewodu pokarmowego, w diagnostyce nietrzymania/popuszczania kału oraz przewlekłych zaparć stolca. Jak przebiega manometria anorektalna?

Manometria anorektalna (odbytowo-odbytnicza) - badanie zwieraczy odbytu
Autor: Thinkstockphotos.com Manometria anorektalna (odbytowo-odbytnicza) - badanie zwieraczy odbytu

Manometrię anorektalną wykonuje się za pomocą specjalnej aparatury: trzech sond, urządzenia do rejestracji i przetwarzania danych oraz komputera z odpowiednim oprogramowaniem do zapisu i analizy wyników.
Przed badaniem lekarz może podać ci środek uspokajający. Nie ma potrzeby całkowitego oczyszczania jelita; wystarcza zastosowanie wlewki doodbytniczej z roztworu fosforanów na dwie godziny przed badaniem.
Do badania układasz się na lewym boku, ze zgiętymi kończynami w stawach biodrowych i kolanowych. Następnie lekarz wprowadza sondę przez odbyt, na głębokość 10-25 cm (w zależności od wieku). Po kilku do kilkunastu minut adaptacji można  zarejestrować aktywność motoryczną odbytnicy (w czasie 5-10 minut). Całe badanie trwa 30-60 minut.