manometria odbytowo-odbytnicza

Manometria anorektalna jest nazywana też manometrią odbytowo-odbytniczą. W badaniu tym ocenia się funkcje zwieraczy odbytu. Największe znaczenie ma przy kwalifikacji do zabiegów operacyjnych końcoweg…

dodano 3-11-2013