Gazometria: wyniki i normy pH krwi

Gazometria (badanie poziomu gazów we krwi) to badanie umożliwiające rozpoznanie i monitorowanie POChP, astmy, zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Sprawdź, jakie są normy w badaniu gazometrycznym i o czym świadczy pH krwi poniżej lub powyżej normy.

Gazometria wykrywa zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej organizmu oraz oddychania, np. astmę.
Autor: Getty Images

Spis treści

 1. Gazometria: wyniki i normy
 2. Gazometria: pH krwi poniżej normy
 3. Gazometria: pH krwi powyżej normy

Gazometria to badanie, które zleca się w celu potwierdzenia chorób zaburzających oddychanie (np. astmy czy POChP). PH krwi sprawdza się u osób, które przeszły ostre infekcje, a także cierpiących na choroby wątroby i choroby nerek.

Na gazometrię kieruje się osoby, które wykazują objawy zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, mają problemy z oddychaniem, cierpią na choroby metaboliczne, przeszły uraz głowy lub szyi, znieczulenie ogólne lub operacje mózgu bądź serca.

Do badania poziomu gazów we krwi krew pobierana jest z tętnicy w nadgarstku, ramieniu lub udzie. W rzadkich przypadkach bada się krew pobraną z żyły.

Zdaniem eksperta: Morfologia krwi z rozmazem

Gazometria: wyniki i normy

W badaniu tym oznacza się:

 • pH (norma krew tętnicza: 7,35-7,45; krew żylna: 7,32-7,42)
 • Ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla (pCO2) (norma 35-45 mm Hg ; 4,7-6,0 kPa)
 • Całkowita zawartość dwutlenku węgla w osoczu (T CO2) – (norma krew tętnicza: 23-27 mmol/l; krew żylna: 25-29 mmol/l.)
 • Ciśnienie parcjalne tlenu (pO2) 0 (norma krew tętnicza: 80-100 mmHg; krew żylna: 25-40 mmHg)
 • Saturacja (Sat O2) – (norma krew tętnicza: 96-97 %; krew żylna: 40-70 %)
 • Aktualne stężenie wodorowęglanów (HCO3) – (norma krew tętnicza: 22-26 mmol/l; krew żylna: 24-28 mmol/l)
 • Zasady buforowe (BB)
 • Normalne zasady buforowe (NBB) – (norma NBB = 40,8+(0,36xHb g/100 ml)

Aby organizm funkcjonował prawidłowo pH krwi, musi być utrzymywane w ściśle określonym i bardzo wąskim przedziale. Spadek pH świadczy o kwasicy, wzrost o zasadowicy. Organizm dysponuje wieloma mechanizmami wyrównywania zaburzeń kwasowo-zasadowych, najistotniejszą rolę w tej kwestii pełnią nerki i płuca. Nieprawidłowe wyniki gazometrii mogą świadczyć o uszkodzeniu tych narządów.

Gazometria: pH krwi poniżej normy

Wartości pH poniżej normy mogą świadczyć o:

Obniżone ciśnienie dwutlenku węgla może świadczyć o:

Gazometria: pH krwi powyżej normy

Podwyższone pH krwi może świadczyć o:

Podwyższone ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla może powodować:

 • kwasicę oddechową
 • zwężenie naczyń krwionośnych
 • zmniejszony przepływ krwi
 • zwiększoną agregację płytek krwi

Sonda
Czy regularnie wykonujesz ćwiczenia oddechowe?