Półpasiec oczny - groźna postać półpaśca

Anna Ławniczak

Półpasiec oczny to niebezpieczna postać półpaśca, mogąca zakończyć się groźnymi powikłaniami. Wywołuje go wirus ospy wietrznej, który atakuje nerw trójdzielny, w tym jego I gałąź, którą jest nerw oczny. Półpasiec oczny może spowodować nawet porażenie mięśni gałki ocznej oraz zaburzenia widzenia. Jakie są objawy półpaśca ocznego i jak przebiega jego leczenie?