Angina może być groźniejsza niż myślisz. Nieuleczane zmiany zachowania to dopiero początek

2023-12-19 15:48

Angina - choroba wieku dziecięcego, którą prawie każde dziecko na jakimś etapie musi przejść. Wydawałoby się, że jest to zwykła infekcja, która - choć niezbyt przyjemna - nie pozostawia trwałych skutków. To błąd! Choroby wywołane przez paciorkowce mogą skutkować poważnymi powikłaniami neurologicznymi i dosłownie "zabrać" dziecko, jakie znaliśmy przed chorobą, zmieniając je diametralnie i powodując regres.

Angina może być groźniejsza niż myślisz. Nieuleczane zmiany zachowania to dopiero początek
Autor: GettyImages Angina może być groźniejsza niż myślisz. Nieuleczane zmiany zachowania to dopiero początek

Zespół PANDAS - co to jest, przyczyny 

Zespół PANDAS to w skrócie autoimmunologiczny pediatryczny zespół zaburzeń neuropsychiatrycznych po infekcji Streptococcus - z angielskiego "pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection". Zwykle pojawia się u dzieci w wieku ok. 3 lat. Rzadziej - później, nawet w okresie dojrzewania.

Przyczyną wystąpienia zespołu PANDAS jest zarażenie bakteriami - paciorkowcami grupy A. Są odpowiedzialne za infekcje gardła i nosa, ale mogą także powodować schorzenia skórne. Oznacza to, że pozornie zwykła infekcja u dziecka może prowadzić do poważnych powikłań w sferze psychicznej oraz wpływać na zmiany w zachowaniu. Bo tak właśnie objawia się zespół PANDAS.

Według ustaleń naukowców, mechanizm powstawania zespołu PANDAS polega na atakowaniu komórek nerwowych przez własne przeciwciała. Antygeny znajdujące się w ścianie komórkowej niektórych paciorkowców przypominają pewne białka występujące w sercu, mózgu czy stawach.

To skutkuje tym, że organizm rozpoznaje swoje własne tkanki jako wrogie i atakuje je. Przeciwciała mogą skoncentrować się na rejonach mózgu, które są odpowiedzialne m.in. za ruchy i zachowanie człowieka.

Prof. Robert Flisiak: Będzie nawet ponad 100 tys zakażeń dziennie, ale piąta fala może zakończyć pandemię

Wciąż brakuje jednak badań, które jednoznacznie potwierdziłyby, że stan zapalny wywołany przez paciorkowce ma bezpośredni wpływ na komórki nerwowe i w rezultacie na zachowanie chorego w przyszłości. W dwóch obszernych badaniach przeprowadzonych w Danii oraz na Tajwanie wykazano, że zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne oraz tiki częściej występowały u dzieci po przebytej anginie ropnej lub innych infekcjach dróg oddechowych wywołanych paciorkowcami. 

Zarażenie paciorkowcami można potwierdzić poprzez pobranie wymazu z gardła. Infekcji najczęściej towarzyszy gorączka, ból gardła, bóle stawów i mięśni, a badania laboratoryjne wykazują wysokie CRP.

Zmiany zachowania dziecka po infekcji

Poza literatura fachową, na forach internetowych i portalach społecznościowych, można znaleźć liczne wpisy rodziców i opiekunów, którzy dostrzegli znaczące zmiany w zachowaniu dzieci po przebytej infekcji.

Dzieci, które wcześniej rozwijały się zdrowo, prawidłowo funkcjonowały i były aktywne wśród rówieśników, nagle stawały się wycofane, płaczliwe, a nawet agresywne. Te zmiany w zachowaniu stanowią typowe objawy zespołu PANDAS i odgrywają kluczową rolę w diagnozowaniu tej choroby. 

Kryteria rozpoznawania zespołu PANDAS zostały ustalone w 1998 roku. Nowe kryteria i wytyczne dotyczące zespołu PANDAS zostały opracowane przez National Institute of Mental Health w 2012 roku, a następnie poddane aktualizacji w 2017 roku.

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • początek objawów w dzieciństwie, po ukończonym trzecim roku życia lub później
 • potwierdzenie przebytej infekcji bakteryjnej spowodowanej paciorkowcem.
 • dzieci nagle stają się emocjonalnie niestabilne
 • tiki, czyli mimowolne ruchy, nad którymi dziecko nie jest w stanie zapanować
 • inne symptomy obejmują zmiany w zachowaniu, takie jak płaczliwość, nerwowość, łatwe wpadanie w złość, a także skłonności do zachowań agresywnych i autoagresywnych
 • bezsenność, problemy ze snem stanowią kolejne spektrum objawów, obejmujące trudności z zasypianiem, częste pobudki oraz zaburzenia rytmu okołodobowego
 • zaburzenia odżywiania, manifestujące się nagłym spadkiem apetytu lub wybiórczością pokarmową
 • w trakcie przebiegu zespołu PANDAS u dzieci dochodzi do regresu rozwojowego, co oznacza utratę już zdobytych umiejętności
 • problemy z pamięcią, trudności w samodzielnym jedzeniu oraz utrata zdolności samodzielnej zabawy i regulacji emocji
 • nagłe wybuchy złości, płaczliwość, a także agresję skierowaną zarówno wobec opiekunów, jak i rówieśników

Zespół PANDAS - leczenie

Leczenie zespołu PANDAS obejmuje kilka obszarów, skupiając się przede wszystkim na łagodzeniu objawów układu nerwowego. Wymaga to opieki psychiatrycznej i stosowania leków na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, stany depresyjne oraz tiki.

Często używane są inhibitory wychwytu serotoniny (SSRI). W ostrej fazie choroby, lekarz może zdecydować się na antybiotykoterapię, łagodzącą objawy. Badania wykazały potencjalne korzyści z plazmaferezy i dożylnej immunoglobuliny, które mogą zahamować objawy na okres nawet do roku i zmniejszyć ich nasilenie w dalszym czasie nawet o 50%.

Ponieważ zespół PANDAS nie jest w pełni uleczalny, zaleca się również psychoterapię, zwłaszcza terapię poznawczo-behawioralną. Pomaga ona chorym radzić sobie z kompulsjami, czyli powtarzającymi się zachowaniami mającymi na celu ulżenie napięciu emocjonalnemu wywołanemu natrętnymi myślami.