Leki na CU partnera a planowanie ciąży [Porada eksperta]

2013-04-05 14:49

Mój partner choruje na wrzodziejące zapalenie jelita grubego CU i bierze leki takie jak Imuran i Colitofalk, co 5-ty dzień doodbytniczo stosuje płyn. Czy jest szansa abyśmy mieli dzieci? Czytałam, że musiałby odstawić na 3 miesiące leki, ale co będzie jak dostanie ataku? Mój partner mówi, że nie może mieć dzieci, bo bierze tabletki, które mogą spowodować ze dziecko urodzi się chore. Czy jest jakaś szansa?

Porada internisty
Autor: Getty Images

Poruszone przez Panią zagadnienia powinny być rozwiązywane poprzez rozmowy i ustalenie obojga partnerów, przy wsparciu o wiedzę merytoryczną.

Dokumenty na temat wpływu tych stosunkowo rzadko stosowanych leków na płodność nie dostarczają jednoznacznych informacji. Oficjalnym dokumentem każdego leku jest „ulotka informacyjna” – dokument przeznaczony dla pacjentów - zachęcam aby państwo zapoznali się z treścią tego dokumentu.

Drugim dokumentem oficjalnym jest „Charakterystyka produktu leczniczego”, przeznaczony dla lekarzy. W odniesieniu do Imuranu w dokumencie (punkt 4.4. charakterystyka produktu leczniczego) znalazłam następujące informacje, cytuję: „zarówno u kobiet jak i u mężczyzn leczonych produktem leczniczym Imuran wykazano nieprawidłowości chromosomalne. Trudno jest ustalić związek pomiedzy stosowaniem produktu leczniczego Imuran a ww. nieprawidłowościami". Dalej: "Wpływ na płodność:  Zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, poddanych transplantacji nerki, i w związku z tym leczonych produktem leczniczym Imuran zaobserwowano wzrost płodności”. W punkcie "Ciąża i laktacja" znalazłam następującą informację: "Teratogenność: w badaniach ciężarnych samic szczurów, myszy i królików, którym w okresie organogenzezy podawano azatioprynę w dobowej dawce 5–15 mg/kg masy ciała, wykazano wady rozwojowe płodów o różnym stopniu nasilenia. Wyraźne działanie teratogenne odnotowano u samic królika po stosowaniu leku w dobowej dawce 10 mg/kg masy ciała. Dowody na teratogenny wpływ produktu leczniczego Imuran u ludzi są wątpliwe. Tak jak w przypadku innych środków cytotoksycznych należy zalecić stosowanie odpowiedniej antykoncepcji, gdy którykolwiek z partnerów otrzymuje imuran. Mutagenność: u potomstwa pacjentów leczonych produktem leczniczym Imuran wykazano nieprawidłowości chromosomalne w limfocytach, ustępujące w miarę upływu czasu. Poza bardzo rzadkimi przypadkami nie notowano natomiast wyraźnych wad fizycznych”. Odnośnie preparatu Colitofalk (nazwa chemiczna mesalamina) pod adresem internetowym http://www.drugs.com/pro/mesalamine-controlled-release-capsules.html znalazłam informację: nieprawidłowości składu nasienia oraz niepłodność, jaką zgłaszali pacjenci otrzymujący mesalaminę, nie została potwierdzona w badaniach klinicznych". Jednakże podczas przeszukiwania największej bazy medycznych doniesień naukowych dostępnej pod adresem http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ - napotkałam kilka doniesień o niekorzystnym wpływie leków stosowanych w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego na skład nasienia oraz zmiany w jądrach. Część z tych doniesień dotyczyła zwierząt doświadczalnych, a część ludzi. Cytowane fragmenty dokumentów oficjalnych pisane są dość hermetycznym naukowym językiem, podsumowując informację na zadane przez panią pytanie myślę, że należy brać pod uwagę możliwość negatywnego wpływu wspomnianych leków na rozrodczość.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza