Badania w ciąży

Badania w ciąży dostarczają szeregu informacji dotyczących zdrowia przyszłej mamy i rozwijającego się płodu. Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników przez cały okres ciąży należy wykonywać szereg badań. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej został przygotowany wzór kalendarza badań dla ciężarnych w Polsce. Pierwsza wizyta u ginekologa powinna odbyć się najpóźniej w 10 tygodniu.

Przezierność karkowa, a dokładniej - ocena przezierności karkowej płodu - to jedno z badań prenatalnych, pozwalające ocenić ryzyko wystąpienia wad genetycznych płodu. USG z oceną przezierności karkowej płodu rekomenduje Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, co oznacza, że to badanie powinna mieć wykonane każda kobieta, która spodziewa się dziecka.
Badania prenatalne pozwalają monitorować przebieg ciąży oraz rozwój płodu począwszy od wczesnego etapu ciąży, aż do porodu. I wbrew obiegowej opinii nie służą tylko wykrywaniu poważnych wad rozwojowych u dziecka. Czym są badania prenatalne, jakie są wskazania do badań prenatalnych, jakie rodzaje badań prenatalnych dostępne są w Polsce i jakie choroby można wykryć za ich pomocą? Te pytania zadaje sobie każda kobieta spodziewająca się dziecka - warto poznać na nie odpowiedź.
Biopsja kosmówki (biopsja trofoblastu) to inwazyjne badanie prenatalne, przeprowadzane we wczesnej ciąży. Na czym polega biopsja kosmówki i jakie są wskazania do tego badania? Jakie wady płodu pozwala wykryć biopsja kosmówki i czy jest to badanie bezpieczne? Czy to badanie jest lepsze niż amniopunkcja? To tylko niektóre z pytań, jakie zadają sobie kobiety w ciąży, które czeka biopsja kosmówki. Warto poznać na nie odpowiedź.
Test podwójny w ciąży to nieinwazyjne badanie prenatalne, które zakłada ocenę dwóch hormonów - PAPP-A i wolnej podjednostki beta hCG. Pozwala ono znaleźć ewentualne nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Dzięki niemu wykrywa się aż 9 na 10 płodów z zaburzeniami. Jak przebiega test podwójny w ciąży? Kiedy się go przeprowadza?
Prawidłowa hemoglobina w ciąży może być nieco niższa niż u kobiet, które w ciąży nie są. Norma hemoglobiny dla kobiet w ciąży mieści się pomiędzy 11,5–13,5 g/dl; przy czym w ciąży niska wartość HGB zazwyczaj nie jest niczym niepokojącym. Należy ją jednak kontrolować, bo anemia może być groźna dla przebiegu ciąży i zdrowia dziecka.
Test Manninga to badanie profilu biofizycznego płodu, a więc ocena jego kondycji. Test opiera się na zapisie kardiotokograficznym KTG (jest to monitorowanie akcji serca płodu przy jednoczesnym zapisie czynności skurczowej mięśnia macicy) oraz badaniu USG. Jak przebiega test Manninga i jak interpretować jego wyniki?
USG genetyczne płodu to nieinwazyjne badanie genetyczne, pozwalające ocenić wysokość ryzyka wad genetycznych, takich jak: zespół Downa, Pateau, czy Edwardsa. Pozwala też wykryć wady wrodzone serca, wady rozwojowe cewy nerwowej oraz m.in. rozszczep podniebienia. Kiedy wykonuje się USG genetyczne? Jak przebiega badanie?
Badania prenatalne wykonywane są w interesie dziecka i jego rodziców. Niektóre z wad można leczyć, jeszcze zanim dziecko przyjdzie na świat. Poza tym lekarze, wiedząc, że będzie się rodziło dziecko chore, mogą lepiej przygotować się do porodu i szybko udzielić noworodkowi fachowej pomocy. Jakie są wskazania do badań prenatalnych?
Kordocenteza to prenatalne badanie inwazyjne, które polega na analizie krwi pępowinowej. To najtrudniejsze do wykonania inwazyjne badanie prenatalne w ciąży, niosące największe ryzyko powikłań. Kiedy i po co wykonuje się kordocentezę? Jak przebiega to badanie?
Fraza "badania inwazyjne w ciąży" brzmi okropnie i może zniechęcać do tych badań. Ale ryzyko powikłań, jakie niosą ze sobą inwazyjne badania prenatalne jest minimalne, a skuteczność w wykrywaniu chorób stuprocentowa. Trzeba tylko wiedzieć, czego się szuka i po co.
Gdy ginekolog potwierdzi, że spodziewasz się dziecka, założy ci kartę ciąży. Karta to dla ciężarnej ważny dokument, który informuje o przebiegu ciąży i twoim stanie zdrowia. Powinnaś stale nosić kartę ciąży przy sobie.
Jeśli jesteś w ciąży, czekają cię regularne wizyty u ginekologa i wiele szczegółowych badań. Sprawdź, jakie badania powinnaś zrobić i dlaczego są takie ważne. Wszystko po to, by kontrolować twój stan zdrowia oraz to, czy ciąża rozwija się prawidłowo.

Ciąża to wyjątkowy czas w życiu kobiety, w którym należy szczególnie dbać o zdrowie i wykonywać szereg niezbędnych badań. Ciążę, która fizjologicznie trwa 40 tygodni, dzielimy na trzy trymestry.

Na pierwsze badanie do ginekologa należy udać się do 10 tygodnia, a optymalnie najlepiej wykonać je w 7-8 tygodniu. Podczas wizyty lekarz wykona badanie ginekologiczne wraz z cytologią, badanie piersi, dokona pomiaru masy ciała i wzrostu. Dodatkowo może pobrać materiał na posiew bakteriologiczny. Ciąża to czas wykonywania szeregu badań krwi:

 • grupa krwi i Rh krwi,
 • poziom przeciwciał anty-Rh,
 • kiła,
 • HIV i HCV,
 • odporność na toksoplazmozę i różyczkę,
 • w kierunku tarczycy np. oznaczenie stężenia hormonu TSH.

W czasie ciąży warto wykonać zalecane wszystkim kobietom, bez względu na wiek, badania prenatalne, które dostarczają informacji na temat zdrowia dziecka i matki. Dzięki nim możliwe jest wykrycie wad wrodzonych czy chorób genetycznych płodu.

Do nieinwazyjnych badań prenatalnych zaliczymy:

 • badanie ultrasonograficzne USG
 • test złożony – składa się z wywiadu lekarskiego, danych z badania USG, badania stężenia hormonu beta-hCG i białka PAPP-A we krwi matki.

Do inwazyjnych badań prenatalnych należą:

 • amniopunkcja
 • biopsja kosmówkowa
 • kordocenteza

Między 24. a 26. tygodniem należy wykonać badania w kierunku cukrzycy – stężenie glukozy we krwi na czczo, po czym ciężarna musi przyjąć doustnie 75 g glukozy rozpuszczonej w 250 ml wody. Kolejny pomiar stężenia glukozy we krwi należy wykonać po 1 i 2 godzinach od podania.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza