Test podwójny w ciąży - PAPP-A i beta hCG. Normy i wyniki

2018-08-14 8:25

Test podwójny w ciąży to nieinwazyjne badanie prenatalne, które zakłada ocenę dwóch hormonów - PAPP-A i wolnej podjednostki beta hCG. Pozwala ono znaleźć ewentualne nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Dzięki niemu wykrywa się aż 9 na 10 płodów z zaburzeniami. Jak przebiega test podwójny w ciąży? Kiedy się go przeprowadza?

Test podwójny w ciąży - PAPP-A i beta hCG. Normy i wyniki
Autor: Photos.com Test podwójny w ciąży to nieinwazyjne badanie prenatalne, które zakłada ocenę dwóch hormonów - PAPP-A i wolnej podjednostki beta hCG. Pozwala ono znaleźć ewentualne nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Dzięki niemu wykrywa się aż 9 na 10 płodów z zaburzeniami. Jak przebiega test podwójny w ciąży? Kiedy się go przeprowadza?

Spis treści

  1. Test podwójny w ciąży (PAPP-A i beta hCG) - przebieg
  2. Test podwójny w ciąży (PAPP-A i beta hCG) - wyniki
  3. Test podwójny w ciąży (PAPP-A i beta hCG) - co można wykryć?

Test podwójny w ciąży to nieinwazyjne badanie prenatalne, które zakłada ocenę dwóch hormonów - PAPP-A (Pregnancy-associated plasma protein-A) i wolnej podjednostki beta hCG. Badanie to zaleca się kobietom bez względu na ich wiek. Wykonuje się je pomiędzy 10. a 14. tygodniem ciąży, by wykryć ewentualne nieprawidłowości w rozwoju dziecka, przede wszystkim wady genetyczne, m.in. zespół Downa, zespół Edwardsa, czy Patau. W porównaniu do innych, nieinwazyjnych badań prenatalnych, test PAPP-A wykazuje największą dokładność pomiaru. Dzięki niemu wykrywa się aż 9 na 10 płodów z zaburzeniami.

Test podwójny w ciąży (PAPP-A i beta hCG) - przebieg

Z żyły w zgięciu łokciowym pobiera się krew do analizy. Potem w tej próbce badane są poziomy białka PAPP-A (ciążowego białka osoczowego) i wolnej jednostki beta hCG. Następnie wyniki analizuje się komputerowo za pomocą specjalnego programu zwanego modułem kalkulacji ryzyka według standardów FMF (The Fetal Medicine Foundation). Badanie uzupełnia się o ultrasonograficzną ocenę warstwy płynu w obrębie przezierności karkowej płodu (tkanki podskórnej szyi).

Czytaj też: Odczyn Coombsa: testy PTA i BTA

Test podwójny w ciąży (PAPP-A i beta hCG) - wyniki

Wynik testu uznaje się za dodatni, jeśli ryzyko przekracza 1:300 (spośród 300 kobiet ciężarnych, u których stwierdzono taki wynik, płód okazał się zdrowy u 299, natomiast u jednego wystąpił zespół Downa). Oznacza to, że wynik 1:100 oznacza wyższe ryzyko niż 1:400.

Test podwójny w ciąży (PAPP-A i beta hCG) - co można wykryć?

Jeśli wynik badania jest negatywny, nie trzeba wykonywać dalszych testów. Gdy istnieje ryzyko urodzenia dziecka z którymś z zespołów, lekarz zaleca wykonanie amniopunkcji.

  • obniżony poziom białka PAPP-A i podwyższone beta-HCG i przezierność karkowa wskazuje na istnienie zespołu Downa
  • obniżone stężenia PAPP-A i beta-HCG, a podwyższona przezierność karkowa wskazuje na istnienie zespołów Edwardsa, jak i Patau