Zwłóknienie wątroby dotyka coraz więcej osób. To "skutek uboczny" COVID-19

2022-12-06 8:31

Zakażenie COVID-19 doprowadza do zwłóknienia wątroby, a to z kolei może być przyczyną raka wątroby i jej niewydolności. Do takiego wniosku doszli naukowcy na podstawie analizy badań elastografii ultrasonograficznej, wykonywanych średnio 44 tygodnie po ostrej infekcji COVID-19.

Zwłóknienie wątroby dotyka coraz więcej osób. To skutek uboczny COVID-19
Autor: Getty Images Zwłóknienie wątroby dotyka coraz więcej osób. To "skutek uboczny" COVID-19

Zwłóknienie wątroby to proces, do jakiego może dojść na skutek długotrwałego działania czynników, które ją uszkadzają – leków, alkoholu, chorób wirusowych. W jego trakcie zostaje zaburzona równowaga komórek gwiaździstych wątroby, które przestają pełnić swoje funkcje naprawcze i zaczynają wytwarzać nadmierną ilość bliznowatej tkanki łącznej.

Efektem jest sztywnienie tkanki wątroby i utrata łączności hepatocytów z naczyniami krwionośnymi oraz z kanalikami żółciowymi, a następnie martwica komórek wątroby. Postępujące włóknienie wątroby może doprowadzić do jej marskości, a także do rozwoju nowotworu wątroby i do całkowitej niewydolności tego narządu.

Co szkodzi wątrobie?

SARS-CoV-2 zwiększa sztywność wątroby

Jednym ze wskaźników zwłóknienia wątroby jest jej zwiększona sztywność. Do takiej sztywności może dojść na skutek różnych czynników – do listy dodano zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Naukowcy z Massachusetts General Hospital przeanalizował dane pacjentów, którzy w latach 2019-2022 mieli wykonane badanie elastografii ultradźwiękowej fali ścinającej, które wykorzystuje fale dźwiękowe do pomiaru sztywności tkanki, co pozwala ocenić sztywność wątroby.

Zespół porównał dane 31 osób, u których wynik testu na COVID-19 był pozytywny co najmniej 12 tygodni przed badaniem z dwiema grupami kontrolnymi. W pierwszej znalazło się 50 osób, u których wynik testu na obecność COVID-19 był negatywny, w drugiej zaś 50 pacjentów, którzy przeszli to badanie przed pandemią.

Odkryto, że osoby, które chorowały na COVID-19, miały statystycznie istotnie wyższy poziom sztywności wątroby niż osoby, które nie przechodziły tego zakażenia.

Konieczne dalsze badania

- Nie wiemy jeszcze, czy zwiększona sztywność wątroby obserwowana po zakażeniu COVID-19 doprowadzi w efekcie do znaczącego pogorszenia stanu zdrowia pacjentów” – powiedziała kierująca badaniami dr Firouzeh Heidari. 

„Obecnie badamy, czy nasilenie ostrych objawów związanych z COVID pozwala przewidzieć długoterminową ciężkość uszkodzenia wątroby. Mamy nadzieję wzbogacić naszą istniejącą bazę danych o dodatkowe dane pacjentów i szerszy zakres współzmiennych, aby lepiej zrozumieć skutki infekcji COVID-19 dla pracy wątroby”.

Wyniki badania zaprezentowano na spotkaniu Towarzystwa Radiologicznego Ameryki Północnej.