Ukryta przyczyna choroby Alzheimera. Zaskakujące ustalenia naukowców

2024-04-02 13:47

Alzheimer to najczęstsza forma demencji, stąd zainteresowanie tym zjawiskiem jest wciąż widoczne w nauce i medycynie. Tym razem badacze postanowili wrócić do początków i skupili się na złogach lipidowych. Sprawdzamy, czy udało się ustalić nowe fakty na temat znanej choroby.

Ukryta przyczyna choroby Alzheimera. Zaskakujące ustalenia naukowców
Autor: Fot. Getty Images

Analizowanie przyczyn choroby Alzheimera czy jej rozwoju w ostatnim czasie skupia się na obecności toksycznych białek tau oraz beta-amyloidu. To właśnie ich poziom w płynie mózgowo-rdzeniowym pozwala dokładnie zdiagnozować alzheimera. Naukowcy postanowili jednak dokonać nieco innych analiz. Jakie są tego skutki?

To zwykłe zapominanie, czy choroba Alzheimera? Ekspert: "Często pacjent nie zdaje sobie sprawy, ale bliscy widzą"

Tłuszcz a alzheimer. Nowe oblicze starego problemu?

Naukowcy ze Stanford University School of Medicine postanowili powrócić do źródeł badań powadzonych przez Aloisa Alzheimera. W tym celu przeanalizowali złogi lipidowe, czyli duże krople tłuszczu, które obserwował neurolog. To właśnie dzięki niemu świat dowiedział się zmianach, jakie zachodzą w mózgu. 

Niemniej przez ostatnie lata bardziej skupiano się na toksycznych białkach aniżeli na wspomnianym tłuszczu. Dlatego grupa 28 naukowców z USA postanowiła pójść w inną stronę. Otóż w celu zbadania stanu pośmiertnej tkanki mózgowej przeprowadzono sekwencjonowanie RNA na świeżo mrożonej tkance kory czołowej osób z chorobą Alzheimera. Pod lupę wzięto apolipoproteinę genotypu APOE4 i genotypu APOE3.

Po dodaniu do próbek amyloidu komórki glejowe zaczynały gromadzić więcej tłuszczu. Zależność ta sprawiła, że naukowcy są zdania, iż zjawisko obrazuje, co dzieje się z mózgiem osoby z chorobą Alzheimera. A zatem toksyczne materiały, w tym tłuszcz nagromadzony w komórkach glejowych, mogą być przyczyną występowania choroby.

Jak wskazują naukowcy, apolipoproteina E, czyli określony rodzaj białka w skrócie (APOE), a dokładniej genotyp APOE4, był powiązany z wyższym poziomem określonego enzymu, który z kolei pomagał w łatwiejszym przemieszczaniu się tłuszczu. Wszelkie powyższe obserwacje pozwalają poszerzyć zakres badań i wnoszą nowe spojrzenie na chorobę Alzheimera. 

Choroba Alzheimera - objawy

Demencja dotyka coraz więcej osób, a jedną z najczęstszych jej form jest właśnie choroba Alzheimera. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obecnie na całym świecie ten problem dotyczy aż 55 mln ludzi, a każdego roku diagnozuje się kolejne 10 mln przypadków. 

Co więcej, alzheimer stanowi nawet 70% wszystkich zdiagnozowanych form demencji. Warto podkreślić, że określenie demencji odnosi się kilku chorób, które wpływają na funkcje poznawcze i wykonywanie codziennych czynności. Z czasem choroba Alzheimera nasila się, jej objawy stają się coraz bardziej dotkliwe, pacjent nie rozpoznaje bliskich, żyje wspomnieniami, zaczyna mieć problemy z utrzymaniem moczu i stolca i powoli traci sprawność.

Ostatecznie często przebywa w pozycji leżącej, aż do śmierci - niemniej przebieg jest bardzo indywidualny. Natomiast zanim dojdzie do rozwoju choroby, alzheimerowi na początku towarzyszą następujące objawy:

  • zapominanie o umówionych spotkaniach, wizytach,
  • gubienie rzeczy,
  • utrata orientacji w trakcie spaceru,
  • dezorientacja w czasie i przestrzeni,
  • problemy z doborem słów,
  • zmiany w zachowaniu,
  • agresja,
  • zmiany osobowościowe.

Bardzo ważne jest to, by obserwować zachowanie bliskich i kiedy pojawi się pierwszy niepokojący sygnał udać się do lekarza pierwszego kontaktu, lub od razu na konsultację neurologiczną. Dzięki temu specjalista, wdrażając odpowiednie leczenie, daje szansę na spowolnienie rozwoju choroby. Uleczyć się jej nie da na obecnym stanie wiedzy.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki