Strefa żółta - obostrzenia. Jakie zasady obowiązują w żółtej strefie?

2020-10-17 7:52

Strefa żółta obejmuje powiaty lub miasta, w których liczba chorych ba COVID-19 w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców oscyluje między 6, a 12. Sprawdź, jakie obostrzenia obowiązują w żółtej strefie i jakich zasad muszą przestrzegać mieszkańcy żółtej strefy.

Strefa żółta
Autor: Getty Images
Strefa żółta
Autor: Getty Images

Strefa żółta oznacza, że w powiecie lub mieście doszło do wzrostu zachorowań na koronawirusa  a liczba chorych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wynosi od 6 do 12.

By zmniejszyć dynamikę wzrostu zachorowań, obszar ten zostaje objęty dodatkowymi obostrzeniami. Restrykcje w strefie żółtej są łagodniejsze, niż w czerwonej strefie.

dr Paweł Grzesiowski: Kwestionowanie epidemii skończy się tragedią

Spis treści

 1. Strefa żółta - organizacja kongresów i targów
 2. Strefa żółta - wydarzenia sportowe
 3. Strefa żółta - wydarzenia kulturalne
 4. Strefa żółta - restauracje i kawiarnie
 5. Strefa żółta - aquaparki, baseny, siłownie, kluby fitness
 6. Strefa żółta - wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne
 7. Strefa żółta - kina
 8. Strefa żółta - sanatoria i uzdrowiska
 9. Strefa żółta - zgromadzenia
 10. Strefa żółta - kościoły
 11. Strefa żółta - wesela i imprezy rodzinne
 12. Strefa żółta - transport zbiorowy
 13. Strefa żółta - maseczki
 14. Strefa żółta - sklepy i handel
 15. Strefa żółta -  salony fryzjerskie i kosmetyczne
 16. Strefa żółta -  obostrzenia od 17.10.2020r

Strefa żółta - organizacja kongresów i targów

W strefie żółtej dozwolona jest organizacja kongresów i targów pod warunkiem, że goście będą mieli zakryte usta i nos, a w przypadku imprez w przestrzeni zamkniętej również pod warunkiem udostępnienia nie więcej, niż połowy miejsc. W miejscu odbywania się imprezy może znajdować się nie więcej, niż 1 osoba na 4 mkw powierzchni dostępnej dla gości (z wyłączenie obsługi) - jeśli wymóg ten zostanie spełniony, wówczas nie ma limitu ograniczającego liczbę gości do 150 osób.

Strefa żółta - wydarzenia sportowe

Osoby uczestniczące w wydarzeniach sportowych - niezależnie od ich rodzaju - muszą zakrywać usta i nos, a wchodząc i opuszczając obiekt muszą dezynfekować ręce. Na stadionach i boiskach może być zajęte do 25 proc. widoczni. 

Strefa żółta - wydarzenia kulturalne

Wydarzenia kulturalne w strefie żółtej mogą się odbywać z zastrzeżeniem, że na widowni może przebywać do 25 proc. publiczności, a między widzami musi być zachowana odległość co najmniej 1,5 m. Goście muszą mieć zakryte usta i nos również w trakcie wydarzeń i imprez, które odbywają się w obiektach sportowych na otwartej przestrzeni - w tym przypadku mogą zajmować co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc muszą zachowywać dystans 1,5 m.

W przypadku imprez odbywających się na otwartej przestrzeni organizatorzy muszą zadbać o to, by jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw, a każdy zachowywał odległość co najmniej 2 m od innych osób  (miejsca dla publiczności muszą być wyznaczone znakami poziomymi). Uczestnicy muszą mieć zakryte nos i usta chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób. Obowiązuje limit 100 osób.

Strefa żółta - restauracje i kawiarnie

W lokalu i w ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos, obowiązuje limit 1 osoby na 4 m kw.

Strefa żółta - aquaparki, baseny, siłownie, kluby fitness

Do 16 października w przypadku aquaparków i na basenów zasady się nie zmieniły - dopuszczalne jest 75 proc. obłożenia obiektu. W przypadku siłowni, klubów i centrów fitness może przebywać jedna osoba na 7 m kw, a publiczności wolno udostępnić co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m -  z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Od 17 października obowiązuje zakaz działalności tych obiektów. Ale z pewnymi wyjątkami. Jak czytamy na stronach rządowych, baseny, siłownie, kluby i centra fitness mogą działać w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, gdy są przeznaczone dla pacjentów. Mogą też działać obiekty przeznaczone dla sportu wyczynowego, a także studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Strefa żółta - wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Obecnie jednoczesna liczba osób korzystających z takich obiektów nie może być większa, niż 1 osoba na 10 mkw powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego (nie uwzględniając powierzchni parkingów).

Strefa żółta - kina

Zasady są podobne, jak przy innych wydarzeniach kulturalnych. W strefie żółtej na widowni może przebywać do 25 proc. publiczności, widzowie muszą zachowywać dystans 1,5 metra i zasłaniać usta oraz nos.

Strefa żółta - sanatoria i uzdrowiska

W tej kwestii póki co nic się nie zmieniło: uzdrowiska i sanatoria w strefie żółtej działają, a warunkiem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego lub leczenia uzdrowiskowego (również dzieci) jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu.

Strefa żółta - zgromadzenia

Zgromadzenia w strefie żółtej mogą się odbywać pod warunkiem, że uczestniczy w nich nie więcej, niż 150 osób, a uczestnicy zachowują dystans 1,5 m i zakrywają usta i nos.

Strefa żółta - kościoły

Msze i inne wydarzenia religijne odbywające się w kościele w strefie żółtej mogą się odbywać bez zmian - czyli pod warunkiem, że uczestnicy (z wyłączeniem osób sprawujących kult) mają zakryte usta i nos. Jeśli odbywają się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (również z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Strefa żółta - wesela i imprezy rodzinne

W trefie żółtej może w nich uczestniczyć nie więcej, niż 100 osób - z wyłączeniem obsługi. Na weselu dopuszczalne jest nie zakrywania nosa i ust.

Strefa żółta - transport zbiorowy

W strefie żółtej autobusem, pociągiem lub tramwajem może podróżować tyle osób, ile wynosi 100 % liczby miejsc siedzących albo 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych. Pasażerowie muszą mieć zakryte usta i nos.

Strefa żółta - maseczki

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem w strefie żółtej maseczki obowiązują w środkach publicznego transportu zbiorowego; w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m; w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej; w obiektach handlowych lub usługowych; w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Od 10 października w strefie żółtej maski obowiązują wszędzie w przestrzeni publicznej. 

Strefa żółta - sklepy i handel

W strefie żółtej zakupy można robić bez przeszkód - istnieje obowiązek noszenia maseczek oraz stosowania środków do dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek ochronnych.

Strefa żółta -  salony fryzjerskie i kosmetyczne

Zasady obowiązujące w salonach fryzjerskich i kosmetycznych zlokalizowanych w strefie żółtej są takie same, jak w pozostałych strefach: w lokalu może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. W trakcie zabiegu fryzjerskiego obsługa i klient muszą mieć zasłonięte usta i nos.

Strefa żółta -  obostrzenia od 17.10.2020r

Nowe obostrzenia w strefie żółtej, które obowiązywać będą od 17 października:

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni. Z wyjątkami - mogą działać te w obiektach leczniczych, przeznaczone dla sportu wyczynowego a także dla uczniów i studentów.
 • od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
Sonda
Jakie jest Twoje zdanie?