Posypią się mandaty? Ministerstwo Zdrowia chce walczyć z rodzicami, którzy nie szczepią dzieci

2023-06-07 13:37

Ministerstwo zdrowia planuje duże zmiany związane ze szczepieniami dzieci. To efekt malejącego trendu szczepień obowiązkowych wśród najmłodszych. W planach resort ma – oprócz kampanii informacyjnych - uproszczenie systemu karania "nieprzekonanych" rodziców i wprowadzenie elektronicznych kart szczepień.

Posypią się mandaty Ministerstwo Zdrowia chce walczyć z rodzicami, którzy nie szczepią dzieci
Autor: Getty Images Posypią się mandaty Ministerstwo Zdrowia chce walczyć z rodzicami, którzy nie szczepią dzieci

W 2022 roku 6400 osób uchyliło się od szczepień

O planowanych przez resort zmianach poinformował na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia Dariusz Poznański, który pełni funkcję dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w MZ. Przedstawiciel resortu zaznaczył, że "malejący trend szczepień obowiązkowych u dzieci, nie jest jeszcze na poziomie, który wskazywałby na to, że mamy duże ryzyko ognisk epidemicznych".

Stan zaszczepienia dwulatków przeciw chorobom zakaźnym w 2022 r. przedstawia się następująco w przypadku:

  • gruźlicy – 97,7 proc.,
  • WZW typu B – 97,3 proc.,
  • polio – 94,1 proc.,
  • błonicy, tężcowi i krztuścowi - 94 proc.,
  • odry – 90,9 proc.

Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka przekazał, że w 2022 r. odnotowano 6399 przypadków uchylenia się od szczepień.

Poradnik Zdrowie: szczepienie dzieci przeciwko COVID-19

MZ planuje uszczelnienie systemu i nakładanie mandatów

Narodowy Program Szczepień Ochronnych obejmuje obowiązkowe szczepienia ochronne dzieci. Wszystko opiera się na mocy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która de facto nie przewiduje sankcji za odmowę szczepienia.

Portal prawo.pl powołuje się na wypowiedź rzecznika prasowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który zaznacza, że na osoby uchylające się od szczepień, może zostać nałożona kara finansowa.

- Odbywa się to w ramach procedury administracyjnej, na podstawie art. 26 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Postępowanie wszczyna i nadzoruje powiatowy państwowy inspektor sanitarny – podkreślił Szymon Cienki.

Aktualnie Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni występują do wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, który może na mocy przepisów wynikających z ustawy, nałożyć grzywnę w wysokości nieprzekraczającej - jednorazowo 10 tys. zł oraz nie więcej niż 50 tys. zł wielokrotnie. Grzywnę może nałożyć także wojewoda i może to uczynić wiele razy.

Teraz resort zapowiada uszczelnienie systemu, które zakłada wprowadzenie elektronicznych kart szczepień oraz nakładania mandatów na rodziców. Zaplanowane modyfikacje mają również na celu uproszczenie skomplikowanego i kilkuetapowego postępowania egzekucyjnego, który działa obecnie.