Nowa szansa na leczenie zaburzeń lękowych. Odkryto, gdzie w mózgu kryje się strach

2022-03-10 8:20

Neurobiolodzy Bristolskiej Szkoły Fizjologii, Farmakologii i Neuronauki zidentyfikowali obszar mózgu odpowiedzialny za wywoływanie zachowań lękowych. Zdaniem autorów badań, odkrycie może pomóc w leczeniu zaburzeń psychicznych.

smutna kobieta siedzi na łóżku
Autor: Getty Images

Zaburzenia psychiczne dotykają ponad 260 milinów ludzi na całym świecie. Obecnie stosowane leki przeciwlękowe nie zawsze okazują się skuteczne u wszystkich pacjentów, a często niosą ze sobą skutki uboczne. Naukowcy postanowili sprawdzić, w jaki sposób móżdżek mózgu wpływa na aktywność w innym obszarze, czyli istocie szarej okołowodociągowej (PAG).

Gdzie kryje się strach?

PAG leży w centrum sieci, które koordynują różnego rodzaju mechanizmy przetrwania, w tym także reakcje związane z radzeniem sobie ze strachem. Eksperci wyposażyli myszy w elektrody do rejestrowania aktywności w obszarze PAG w mózgu oraz zastosowali zadanie warunkowania polegające na łączeniu tonu słuchowego z małym wstrząsem stopy, wywołując m.in. tworzenie „pamięci strachu”.

Grupie badaczy udało się wykazać, że w obszarze istoty szarej okołowodociągowej podzbiór komórek mózgowych zwiększył swoją reakcję na uwarunkowany ton, co jest zgodne z kodowaniem pamięci strachu. Gdy działanie w móżdżku uległo zmianie podczas przeprowadzania eksperymentu, późniejszy czas aktywności neuronalnej związanej ze strachem stał się mniej precyzyjny, czas reakcji uległ zwiększeniu, co potwierdza, że interakcje te przyczyniają się do procesów warunkowania strachu.

- Do tej pory niewiele wiedziano o tym, jak móżdżek moduluje aktywność neuronów w innych obszarach mózgu, zwłaszcza tych związanych ze strachem i lękiem. Co ważne, nasze wyniki pokazują, że móżdżek jest częścią mózgowej sieci przetrwania, która reguluje procesy zapamiętywania strachu w wielu skalach czasowych i na wiele sposobów; podnosząc prawdopodobieństwo, że dysfunkcyjne interakcje w mózgowej sieci przetrwania móżdżku mogą leżeć u podstaw zaburzeń związanych ze strachem i chorób współistniejących – wyjaśniły główne autorki badania dr Charlotte Lawrenson oraz dr Elena Paci.

W opinii ekspertów, wyniki badania dostarczają nowych informacji na temat sposobu, w jaki PAG koduje pamięć strachu, a tym samym dostarczają dowodów, że móżdżek jest dodatkową strukturą, która przyczynia się do sieci strachu/lęku, co stanowi nowy cel leczenia zaburzeń psychicznych, w tym także zespołu stresu pourazowego.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie eLife.

Poradnik Zdrowie: zaburzenia lękowe

Znajdujesz się w trudnej sytuacji? Potrzebujesz porozmawiać z psychologiem? Zadzwoń pod bezpłatny numer 800 70 2222 całodobowego Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie. Listę specjalistów i miejsc, gdzie możesz szukać pomocy, znajdziesz tutaj.