Nowa lista refundacyjna. Te leki już od dziś kupisz taniej

2022-07-01 8:10

Wykaz leków objętych refundacją jest aktualizowany co dwa miesiące. Najnowsze zmiany obowiązują od 1 lipca 2022 r. Te grupy pacjentów czekają spore zmiany.

apteka
Autor: Getty Images

Od 1 lipca nowa lista refundacyjna

Dla 243 pozycji dopłata pacjenta spadnie, natomiast w przypadku aż 449 pozycji - wzrośnie. Istotna wiadomość jest taka, ze refundowane będą nowe leki w ramach programów lekowych. Rozszerzone zostanie także finansowanie leków w nowych wskazaniach. Z kolei dwa leki stracą refundację.

Do wykazu zostały dodane 54 produkty bądź nowe wskazania. Dla 449 pozycji wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 10,48 zł).

Poradnik Zdrowie: czym popijać leki?

Refundacja siedmiu nowych substancji czynnych

Od 1 lipca 2022 roku będzie 5 nowych programów lekowych - tak wynika z analizy firmy IQVIA. Resort zdrowia zdecydował również o refundacji 7 nowych substancji czynnych:

Denosumabum – produkt Xgeva firmy Kite Amgen Europe B.V. dostępny w ramach nowego programu lekowego

B.134 Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu (ICD-10: C18, C19, C20, C34, C50, C61, C64, C67, C79.5, C90.0); (lek powrócił na listę refundacyjną – do końca czerwca 2021 roku był dostępny w ramach katalogu chemioterapii);

Erenumabum – produkt Aimovig firmy Novartis Europharm Limited, dostępny w ramach nowego programu lekowego

B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD-10: G43);

Fedratinibum – produkt Inrebic firmy Bristol Myers Squibb Pharma EEIG, dostępny w ramach istniejącego programu lekowego

B.81 Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD-10: D47.1);

Fremanezumabum – produkt Ajovy firmy Teva GmbH dostępny w ramach nowego programu lekowego

B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD-10: G43);

Letermovir – produkt Prevymis firmy Merck Sharp & Dohme B.V. dostępny w ramach nowego programu lekowego

B.132 Stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (ICD-10: C81, C82, C83, C84, C85, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C45, D46, D47, D56, D57, D58, D61, D75, D80, D81, D82, D84);

Siltuximabum – produkt Sylvant firmy EUSA Pharma BV dostępny w ramach nowego programu lekowego

B.131 Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana (ICD-10:D47.7);

Upadacitinibum – produkt Rinvoq firmy AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG dostępny w ramach istniejących programów lekowych:

B.33 Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08);

B.35 Leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) (ICD-10: L40.5, M07.1, M07.2, M07.3);

B.36 Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10: M45)

Do refundacji wprowadzono nową postać farmaceutyczną dla 1 substancji czynnej:

Vedolizumabum – produkt Entyvio firmy Takeda Pharma A/S w postaci roztworu do wstrzykiwań (podanie podskórne), który będzie dostępny w ramach programów lekowych

B.32. leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego – Crohna (ICD-10: K50)

B.55. Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10: K51)

Nowe wskazania refundacyjne

Projekt przewiduje także rozszerzenie zakresu finansowania o nowe programy lekowe dla 6 już refundowanych substancji czynnych:

Anakinrum – produkt Kineret firmy Swedish Orphan Biovitrum AB włączony do istniejącego programu lekowego

B.33 Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08);

Ixekizumabum – produkt Taltz firmy Eli Lilly and Company Limited włączony do istniejących programów lekowych:

B.36 Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10: M45);

B.82 Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10: M46.8);

Lenalidomidum – produkt Revlimid firmy Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG włączony do istniejącego programu lekowego

B.93 Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C83, C85);

Nintedanibum – produkt Ofev firmy Boehringer Ingelheim International GmbH włączony do nowego programu lekowego

B.135 Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową (ICD-10: M34, J.99.1);

Sekukinumab – produkt Cosentyx firmy Novartis Europharm Limited włączony do istniejącego programu lekowego B.82

Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10: M46.8);

Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile – produkt Botox firmy Allergan Pharmaceuticals Ireland włączony do nowego programu lekowego

B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD-10: G43)

Te leki nie będą już refundowane od 1 lipca

Według projektu 2 substancje czynne stracą finansowanie w ramach programów lekowych:

Adefoviri dipivoxilum – produkt Hepsera firmy Gilead Sciences Ireland UC dostępny dotychczas w ramach programu lekowego

B.1 Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10 B 18.1);

Ribavirinum – produkt Rebetol firmy Merck Sharp and Dohme B.V dotychczas dostępny w ramach i programu lekowego

B.71 Leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (ICD-10 B 18.2)

Finansowanie utraci też jedna substancja finansowana w ramach katalogu chemioterapii:

Epoetinum beta – produkt NeoRecormon firmy Roche Registration GmbH