Karetka nie przyjechała, a chora trafiła do szpitala po kilkunastu godzinach. RPP składa "skargę nadzwyczajną"

2022-07-14 10:32

Mimo zgłoszenia, karetka pogotowia nie przyjechała do ciężko chorej kobiety. W związku z brakiem transportu, pacjentka do szpitala dotarła dopiero po kilkunastu godzinach. Ta sprawa już wcześniej trafiła do sądu, który oddalił powództwo. Teraz Rzecznik Praw Pacjenta uznał wyrok za "rażąco niesprawiedliwy" i postanowił złożyć pierwszą w historii skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

Karetka pogotowia ratunkowego
Autor: Getty Images

Ambulans nie przyjechał do chorej kobiety "mimo istniejących ku temu wskazań". Jej stan był ciężki – opiekowali się nią domownicy. Do szpitala trafiła dopiero kilkanaście godzin później, gdzie również "zostały popełnione błędy w diagnostyce choroby". O tej sprawie poinformował 12 lipca Rzecznik Praw Pacjenta.

"Doszło do zaniedbań, a w ich konsekwencji – do opóźnienia w udzieleniu pacjentce świadczeń zdrowotnych, co przyczyniło się do pogorszenia jej stanu zdrowia" – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie biura RPP.  

Sprawa wylądowała w sądzie. Kobieta domagała się od szpitala oraz jego ubezpieczyciela zadośćuczynienia, odszkodowania i renty. Sąd jednak zdecydował o oddaleniu powództwa. W opinii Rzecznika Praw Pacjenta ustalenia sądu są sprzeczne z zebranymi dowodami i opinią biegłych. Jak podkreśla biuro RPP, powódka nie otrzymała żadnej rekompensaty z tytułu naruszenia praw pacjenta, "podczas gdy postępowanie szpitala naruszyło prawo pacjentki do świadczeń zdrowotnych".

Poradnik Zdrowie: leczenie bólu przewlekłego

RPP wniósł skargę do Sądu Najwyższego

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wniósł pierwszą skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. "Moim obowiązkiem jest zawsze stać po stronie pacjenta i cieszę się, że skarga nadzwyczajna daje możliwość uchylenia zaskarżonego orzeczenia” – podkreśla. Jego zdaniem "wyrok jest rażąco niesprawiedliwy, został wydany z naruszeniem podstawowych kryteriów sprawiedliwości oraz standardów orzekania".

Jak wyjaśnia biuro RPP, "celem wniesionej skargi nadzwyczajnej jest poddanie prawomocnego orzeczenia kontroli Sądu Najwyższego, z punktu widzenia zasad demokratycznego państwa prawa, które urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej".