Czy będziesz teraz bezpieczny w pracy? Sprawdź to [ZALECENIA PIP]

2020-05-07 7:23

Przed nami okres powrotów do biur z pracy zdalnej, do pracy wracają również pracownicy galerii handlowych i innych ponownie otwieranych obiektów. Jeżeli też cię to czeka i obawiasz się o swoje bezpieczeństwo, sprawdź, czy pracodawca dostatecznie o nie zadbał. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała oficjalne zalecenia dotyczące bezpiecznego powrotu do pracy.

W komunikacie skierowanym do pracodawców i przedsiębiorców Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek przedstawił zalecenia, jakie opracowano w związku z tym, że wiele firm i zakładów pracy stopniowo wraca do normalnego funkcjonowania. PIP zwraca uwagę, że w firmach nadal utrzymana będzie część środków bezpieczeństwa, jakie podjęto po to, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Możliwe jest również, że jeśli ilość zakażeń będzie się zwiększać, ponownie wprowadzone zostaną ograniczenia.

Inspekcja wymienia środki, które mogą minimalizować zagrożenia. Zaleca, by stanowiska pracy oddzielone były przegrodami, pracodawca dbał o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy oraz o półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.

Zaleca zmianowość na stanowiskach pracy, częstsze i dłuższe przerwy oraz kierowanie do wykonania określonej pracy tylko wykwalifikowanych pracowników. PIP przypomina również m.in. o takich działaniach przeciwepidemicznych, jak częstsze sprzątanie pomieszczeń oraz zapewnienie środków do dezynfekcji.

PIP wskazuje, że przed wznowieniem pracy należy poinformować pracowników o wprowadzanych zmianach i przekazać im nowe procedury, a w razie potrzeby zapewnić niezbędne szkolenie - na przykład z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej.

Inspekcja wskazuje, że w początkowym okresie przywracania funkcjonowania firmy dobrze jest wykonywać tylko kluczowe prace. Część prac można odłożyć na czas, kiedy ryzyko zachorowania będzie niższe. Jeśli to możliwe, należy świadczyć usługi zdalnie. W miarę możliwości trzeba minimalizować obecność osób postronnych.

Na ile to możliwe należy też zmniejszać kontakt fizyczny między pracownikami (np. podczas spotkań lub przerw) i odizolować pracowników, którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania sami oraz tych, którzy nie potrzebują specjalistycznego sprzętu ani maszyn stacjonarnych - w miarę możliwości można zlecić im pracę w wolnym biurze, pokoju socjalnym, stołówce lub sali spotkań. Jeśli to możliwe, należy poprosić najbardziej narażonych pracowników, aby pracowali z domu (np. osoby starsze i cierpiące na choroby przewlekłe).

Przerwy na posiłki powinny być zorganizowane w taki sposób, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w stołówce lub w pokoju socjalnym. Korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być zorganizowane w sposób uwzględniający harmonogramy czyszczenia i dezynfekcji.

Należy też zalecić pracownikom, aby pozostawiali swoje miejsca pracy w czystości. Kosze na śmieci powinny mieć worki foliowe, aby mogły być opróżniane bez kontaktu z zawartością.

Przy wejściu do zakładu pracy i w innych widocznych miejscach powinny zawisnąć plakaty zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby, informujące o zasadach, które należy stosować podczas kasłania i kichania oraz o zasadach higieny rąk, a także wytyczne dotyczące korzystania z maseczek i rękawiczek, jeśli pracownicy muszą je nosić. PIP wskazuje, że dobrą praktyką, ograniczającą możliwość zainfekowania wirusem zakładu pracy jest zastosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do biur i hal produkcyjnych.

Inspekcja dodaje, że pracownikom należy ułatwić korzystanie z transportu indywidualnego zamiast zbiorowego, np. poprzez udostępnienie miejsc parkingowych lub miejsca, w którym można bezpiecznie przechowywać np. rowery.

"Absencja znacznej liczby pracowników, nawet jeśli tylko tymczasowa, może utrudnić kontynuowanie działalności. Podczas, gdy dostępni pracownicy powinni być elastyczni, istotne jest, by nie znaleźli się oni w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Dodatkowe obciążenie pracą powinno być jak najmniejsze i nie trwać zbyt długo" – zwraca uwagę PIP.

Inspekcja przypomina, że należy przestrzegać przepisów w zakresie czasu pracy i okresów odpoczynku. W przypadku korzystania z personelu tymczasowego ważne jest, aby poinformować takich pracowników o zagrożeniach w pracy, a w razie potrzeby zapewnić im szkolenie.

PIP zwraca uwagę, że powrót do pracy mającej cechy pracy szczególnie niebezpiecznej, a także przy obsłudze maszyn i urządzeń, może stwarzać dodatkowe ryzyko wypadkowe, wynikające z przerwy w wykonywaniu codziennych czynności zawodowych i obsługowych. Pracodawca musi więc zadbać o to, by pracownicy pracujący przy takich maszynach pamiętali bezpiecznych zasadach ich obsługi, by nie dochodziło do wypadków.

Jako pierwszy w Polsce otworzył restaurację

Polecamy także:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.