ADHD - prawdy i mity

2015-09-11 11:20

Dziecko z ADHD jest agresywne - to jeden z najpowszechniejszych mitów dotyczących tego zaburzenia. Inni stawiają błędną tezę, że ADHD jest wynikiem złego, bezstresowego wychowania. Niektórzy są przekonani, że ADHD w ogóle nie istnieje. Z tymi i innymi mitami o ADHD rozprawili się specjaliści podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w Warszawie z okazji Tygodnia Świadomości ADHD.

ADHD - prawdy i mity
Autor: Thinkstockphotos.com ADHD - prawdy i mity

Spis treści

  1. ADHD nie istnieje – MIT
  2. ADHD mogą towarzyszyć inne zaburzenia - PRAWDA
  3. ADHD jest dziedziczne - MIT
  4. ADHD - jakie są jego objawy?
  5. Dziecko z ADHD jest agresywne - MIT
  6. ADHD jest spowodowane złym wychowaniem - MIT
  7. Dziecko z ADHD często jest bardziej inteligentne niż rówieśnicy - PRAWDA
  8. Cukier powoduje nadpobudliwość i ADHD - MIT
  9. Z ADHD się wyrasta - MIT

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jest najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym okresu dzieciństwa. Częstość występowania ADHD na świecie wynosi od 3 do 5 proc. Jak wyjaśnia prof. Filip Rybakowski, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ADHD jest zaburzeniem rozwojowym, które występuje u ok. 5 proc. dzieci w wieku od 7 do 13 lat, przeważnie chłopców. Szacuje się, że w Polsce jest takich dzieci ok. 100 tys. Jednak mimo to niektórzy uważają, że ADHD w ogóle nie istnieje. To tylko jedno z wielu fałszywych przekonań na temat tego zaburzenia. Jakie są prawdy i mity dotyczące ADHD?

ADHD nie istnieje – MIT

Niektórzy uważają, że ADHD nie istnieje, lecz wymyśliły je firmy farmaceutyczne. Do tego twierdzenia odniósł się prof. nadzw. dr hab. Filip Rybakowski. - Równie dobrze można by powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak nadciśnienie  - tłumaczy. Jednak jak się przez 20 albo 30 lat poobserwuje ludzi z nadciśnieniem, to można zauważyć, że umierają na udary i inne powikłania. Okazuje się więc, że leczenie nadciśnienia ma jednak sens. Z ADHD jest podobnie – wyjaśnia specjalista. ADHD też daje powikłania. Dzieci z ADHD częściej giną w wypadkach komunikacyjnych i doznają urazów głowy, w wieku nastoletnim częściej stosują używki, wpadają w uzależnienia i konflikty z prawem. - W związku z tym objawy ADHD są czymś jak najbardziej realnym i wymagają leczenia – podkreśla specjalista.

ADHD mogą towarzyszyć inne zaburzenia - PRAWDA

U większości dzieci z ADHD występuje dysleksja lub dysgrafia. Przy takich deficytach dziecko szybko przestaje lubić szkołę i zaczyna się buntować przeciwko niej, zwłaszcza wtedy, gdy otoczenie wymaga od niego wyłącznie wykorzystywania umiejętności, które są zaburzone nie z jego winy.

ADHD jest dziedziczne - MIT

- Wprawdzie nie ma genu ADHD, ale jest szereg zmian genetycznych, które przyczyniają się do tego, że u dziecka pojawiają się zaburzenia koncentracji uwagi i nadpobudliwość - wyjaśnia prof. Tomasz Wolańczyk z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z dziedziczeniem nieuwagi jest trochę tak jak z dziedziczeniem wzrostu – wysocy rodzice mają większe szanse, by mieć wysokie dziecko – tłumaczył.

ADHD - jakie są jego objawy?

Dziecko z ADHD jest agresywne - MIT

- ADHD ma trzy objawy – impulsywność, nadruchliwość i zaburzenia uwagi. Nie ma pośród nich agresji – wyjaśnia mgr Ilona Lelito, dyrektor ds. merytorycznych z Polskiego Towarzystwa ADHD. Ta może się pojawić jako powikłanie ADHD, jeśli nie zostanie ono odpowiednio wcześnie rozpoznane – dodaje.

Czytaj też: Bunt dwulatka - przyczyny, objawy i sposoby radzenia sobie ze złością małych dzieci

ADHD jest spowodowane złym wychowaniem - MIT

Niektórzy uważają, że ADHD jest spowodowane złym lub bezstresowym wychowaniem. To mit. - Rodzice dzieci z ADHD wkładają znacznie więcej wysiłku w ich wychowanie niż przeciętny rodzic zwykłego dziecka – przekonuje mgr Beata Chrzanowska-Pietraszuk z Gabinetu Psychologicznego Filtrowa w Warszawie. - Musimy sobie zdać sprawę, że wychowanie dziecka z ADHD jest znacznie trudniejsze i wymaga niewiarygodnej cierpliwości, czasu i dobrej organizacji – dodał prof. Wolańczyk.

Dziecko z ADHD często jest bardziej inteligentne niż rówieśnicy - PRAWDA

Osoby dotknięte ADHD są przede wszystkim obdarzone niezwykłą wrażliwością, a to stanowi doskonałą platformę do rozwijania w sobie wielu talentów. Wśród osób, u których zdiagnozowano ADHD lub na podstawie faktów z ich biografii można domniemywać, że były nimi dotknięte, są naukowcy i wynalazcy, np. Thomas Edison, którego po kilku miesiącach uczęszczania do szkoły wyrzucono, ponieważ uznano go za niespełna rozumu. Inne wybitne osoby z ADHD to m.in. Albert Einstein, John Lennon i Pablo Picasso.

Cukier powoduje nadpobudliwość i ADHD - MIT

Cukier nie wywołuje ADHD – wyjaśnia mgr Ilona Lelito. Przeprowadzono wiele badań naukowych, z których wynika, że nie ma związku między cukrem a tym zaburzeniem. Wyniki jednego z nich zostały opublikowane w piśmie "Journal of Abnormal Psychology" w 1994 roku. W eksperymencie wzięło udział 35 dzieci do 5. do 7. roku życia, których matki uznawały je za  "wrażliwe na podanie cukru". Najmłodszych podzielono na dwie grupy. Obu podawano napoje bez cukru. Jednak pierwszej grupie rodziców powiedziano, że ich dzieci dostały dużą dawkę cukru, drugiej grupie prawdę. Matki, które poinformowano, że ich dzieci piły słodzone napoje, stwierdziły potem, że ich dzieci są znacznie bardziej nadpobudliwe. Wynika z tego, że to nie cukier wpływa na ocenę zachowania dzieci, tylko takie jest nastawienie dorosłych.

Z ADHD się wyrasta - MIT

U 60 proc. pacjentów objawy utrzymują się też w okresie dorosłości i nieleczone mogą prowadzić do upośledzenia funkcjonowania oraz zwiększać ryzyko wystąpienia innych zaburzeń psychicznych i nadużywania substancji psychoaktywnych.