Twoje prawa w rejestracji czyli jak zapisać się do lekarza

Zarejestrowanie się do lekarza, chociaż wydaje się prostą czynnością, nie zawsze przebiega bez komplikacji. Często z niezrozumiałych dla nas powodów odchodzimy od okienka z kwitkiem. Warto zatem wiedzieć, jakie prawa przy okienku ma pacjent, który chce skorzystać z porady lekarskiej.

Twoje prawa w rejestracji czyli jak zapisać się do lekarza
Autor: Shutterstock Zarejestrowanie się do lekarza, chociaż wydaje się prostą czynnością, nie zawsze przebiega bez komplikacji.

Chcesz zarejestrować się do lekarza, ale po raz kolejny odchodzisz od okienka rejestracji z niczym? Rejestratorka zadaje ci intymne pytania lub ogranicza możliwość zapisania się na wizytę tylko do kilku dni/godzin? Sprawdź, czy twoje prawa pacjenta nie są właśnie łamane.

 • Przy udzielaniu świadczeń powoływanie się na rejonizację jest niedopuszczalne

Pacjent nie może być odesłany do miejsca zameldowania, jeżeli dokonał wyboru lekarza i wypełnił stosowną deklarację. Osoba ubezpieczona może swobodnie wybrać lekarza POZ, pielęgniarkę i położną, jednak pod warunkiem, że osoby te podpisały kontrakt z NFZ. Pacjentów nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że możemy się leczyć tam, gdzie chcemy. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczony ma prawo bezpłatnie skorzystać z porady innego lekarza niż ten, którego wcześniej wybrał.

 • Pracownik rejestracji nie powinien zadawać pacjentowi szczegółowych pytań dotyczących choroby, jej przyczyn i przebiegu

Pytania mogą dotyczyć jedynie danych ułatwiających zarejestrowanie do lekarza: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, ewentualnie numer telefonu w celu potwierdzenia wizyty.

 • Ustalanie przez świadczeniodawcę (przychodnię, poradnię) konkretnego dnia lub wyznaczenie godzin zapisów do lekarza jest niezgodne z prawem
 • Na wizytę u lekarza pacjent ma prawo zapisać się dowolnie wybranego dnia, w godzinach pracy rejestracji. Pacjent nie może być zmuszany do osobistego rejestrowania się do lekarza. Zarejestrować się na wizytę lekarską możemy osobiście, telefonicznie, w wielu przychodniach mailowo lub też za pośrednictwem osoby trzeciej. Pracownik rejestracji natomiast ma obowiązek podać datę i godzinę wizyty.

 • Termin wizyty kontrolnej powinien zostać ustalony podczas bieżącej wizyty u lekarza
 • Jeżeli lekarz specjalista wyznaczył termin następnej wizyty, pacjent powinien być na nią zapisany w terminie ustalonym przez lekarza. W przypadku jakichkolwiek trudności dotyczących wskazanego terminu pracownik rejestracji powinien skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia terminu kolejnej wizyty. Pacjent już leczony musi być przyjęty (zapisany na kolejną wizytę) przed pacjentami, którzy czekają na pierwszą wizytę u specjalisty i jeszcze nie rozpoczęli leczenia.

 • Żądanie od pacjenta aktualizacji skierowania jest nieuzasadnione
 • Skierowanie wystawione do lekarza specjalisty związane jest z określoną chorobą i jest ważne w trakcie całego procesu leczenia tej choroby. Nie ma więc konieczności odnawiania skierowania co rok, chyba że zmianie pegnie rozpoznanie. W przypadku zakończenia leczenia szpitalnego karta informacyjna ze szpitala nie stanowi skierowania do dalszego leczenia specjalistycznego. Lekarz kierujący pacjenta do specjalisty dołącza do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych, umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

 • Pracownik przychodni (świadczeniodawca) powinien poinformować pacjenta o ewentualnej zmianie terminu udzielenia porady
 • Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym przychodnię, biorąc pod uwagę dobro innych osób oczekujących na świadczenie.

  Ważne

  Gdzie złożyć skargę?

  Jeżeli twoje prawa zostały naruszone, złóż skargę:

  • do przełożonego rejestratorki – kierownika przychodni;
  • do biura Rzecznika Praw Pacjenta – bezpłatna infolinia: 800 190 590, czynna od poniedziałku do piątku między 9 a 21. Biuro Rzecznika mieści się w Warszawie (01-171) przy ul. Młynarskiej 46, tel. 22 532 82 50, sekretariat@bpp.gov.pl czynne od poniedziałku do piątku od 9 do 15;
  • do biura wojewódzkiego oddziału NFZ.
  miesięcznik "Zdrowie"