Starzejmy się w dobrym zdrowiu

2015-03-26 15:50

Wydłużenie wieku emerytalnego do 67. roku życia stawia przed nami wiele wyzwań. Nie tylko zawodowych, bo przecież trzeba mieć gdzie pracować. Także zdrowotnych – musimy być w na tyle dobrym zdrowiu, by podołać pracy do późnego wieku i przy tym cieszyć się życiem.

Starzejmy się w dobrym zdrowiu
Autor: Thinkstockphotos.com

Spis treści

  1. Batalia o zdrowie Polaków
  2. Powrót do życia i pracy
  3. Na co dotacja
Starzejmy się w dobrym zdrowiu
Autor: Shutterstock

W tym kontekście profilaktyka nabiera całkiem nowego znaczenia. Chodzi w niej oczywiście o to, by chronić siebie przed nowotworami i chorobami cywilizacyjnymi. Oznacza to przede wszystkim odpowiednio częste poddawanie się badaniom, które mogą wykryć rozwijającą się chorobę. Dzięki temu mamy większą szansę na całkowite wyleczenie i długie życie. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wówczas nasze leczenie jest tańsze. Drugim, równie ważnym problemem jest starzenie się i pozostanie jak najdłużej w jak najlepszej kondycji i dobrym zdrowiu. Do tego konieczny jest zdrowy styl życia, zbilansowana dieta, uprawianie sportu, a także umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Batalia o zdrowie Polaków

W Polsce problemy zdrowotne, które wyłączają nas z pracy zawodowej, zdarzają się znacznie częściej niż w innych krajach Unii Europejskiej. I tu w sukurs instytucjom i organizacjom troszczącym się o zdrowie Polaków idą fundusze europejskie. Aktywnemu i zdrowemu starzeniu się została poświęcona część Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Po unijne pieniądze mogą sięgać uczelnie medyczne, szpitale kliniczne, instytuty badawcze. Projekty, które będą realizować, dotyczą profilaktyki schorzeń, które najczęściej uniemożliwiają powrót do pracy zawodowej. Poza nowotworami na tej liście znalazły się choroby układu krążenia, układu kostno-stawowo-mięśniowego i oddechowego oraz choroby psychiczne.

Projekty, które mają za zadanie utrzymanie i wydłużanie naszej aktywności zawodowej i utrzymywanie nas w dobrym stanie zdrowia mają także szanse na dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Powstały one w każdym województwie i nieco różnią się między sobą.

Powrót do życia i pracy

Projekty, które mają szansę na unijne wsparcie z RPO, powinny dotyczyć przedsięwzięć, dzięki którym pacjenci odzyskają sprawność fizyczną lub psychiczną, a co za tym idzie, będą mogli wrócić do pracy i do aktywności społecznej.

Projekty mogą dotyczyć rehabilitacji, która odbywa się w szpitalu oraz jej dalszych etapów – w ośrodku rehabilitacyjnym lub w domu, a także tzw. późnej rehabilitacji, która ma za zadanie utrzymywanie wyrobionych już nawyków prozdrowotnych i systematyczny trening.

Jakie typy projektów mogą tu uzyskać dofinansowanie? Zobaczmy to na przykładzie województwa śląskiego. I tak jednym z celów regionalnego programu tego województwa jest wspieranie poprawy dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej, dzięki której możemy wrócić do pracy lub starzeć się w dobrym zdrowiu.

Na co dotacja

W RPO Województwa Śląskiego 2014–2020 o dotacje mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy zamierzają zrealizować m.in. programy dotyczące:

  • rehabilitacji leczniczej, która ma ułatwić powrót do pracy,
  • profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, piersi i szyjki macicy,
  • chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

Program skupia się nie tylko na rozwiązywaniu konkretnych problemów zdrowotnych. Wspierać ma także te przedsięwzięcia, które pozwolą uniknąć chorób. Są nimi na przykład szkolenia czy kursy pomagające zdobyć nowy zawód czy miejsce pracy osobom, które pracują w trudnych warunkach. A także osobom starszym, które z racji wieku nie mogą już wykonywać dotychczasowej pracy, bo jest dla nich za ciężka. Na dofinansowanie mogą liczyć także projekty, które pozwalają wyeliminować zagrożenie z miejsca pracy.

Kto może złożyć wniosek? Właściwie każdy poza osobami fizycznymi, chyba że prowadzą one działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Fundusze unijne na rehabilitację
Autor: Shutterstock
Fundusze UE
Autor: materiały prasowe
To ci się przyda

Informacje na temat wsparcia z unijnych funduszy znajdziesz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Tu też znajduje się lista oraz adresy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, które udzielają wyczerpujących i bezpłatnych porad w tej sprawie.

Polecany artykuł:

Innowacje w rehabilitacji
Partnerzy