Leczenie w Polsce krewnych z zagranicy

2007-05-10 12:42

Wejście naszego kraju do Unii Europejskiej sprawiło, że obywatele zjednoczonej Europy chętniej i częściej niż kiedyś odwiedzają Polskę zwykle w celach turystycznych. Ale beztrosko spędzających czas turystów też spotykają zdrowotne niespodzianki. Co wtedy robić?

Leczenie w Polsce krewnych z zagranicy
Autor: thinkstockphotos.com Leczenie w Polsce krewnych z zagranicy

 

Niedługo przyjeżdża do mnie na kilka miesięcy krewny z Anglii. Czy za wizytę u lekarza będę musiała płacić? Mój wuj jest emerytem, do Polski przyjeżdża w celach turystycznych.

Lek. med. Grzegorz Borstern, absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego UW:

Nie będzie Pani musiała płacić za ewentualne wizyty krewnego u lekarza. Bezpłatną opiekę gwarantują wszystkim obywatelom Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przepisy mówiące o tzw. koordynacji. Jeśli wujek Pani jest ubezpieczony w Anglii (sądzę, że tak - jest emerytem), w Polsce przysługuje mu darmowa opieka medyczna. Trzeba dodać, że cudzoziemcy mogą z niej korzystać w takim samym zakresie jak Polacy. Tzn. obowiązują ich takie same zasady rejestracji, skierowań do niektórych specjalistów od lekarza opieki podstawowej, opłaty za leki itp.
Żeby uzyskać pomoc medyczną za granicą, trzeba przedstawić dowód ubezpieczenia w swoim kraju. Obowiązująca do niedawna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego została zastąpiona formularzem E111. Najlepiej wypełnić go jeszcze we własnym kraju, poświadczyć i przyjechać z gotowym dokumentem. Jeśli krewny nie zdąży dopełnić formalności związanych z drukiem E111, nie może to być w Polsce podstawą do odmówienia świadczeń medycznych w razie wypadku, zatrucia lub innej sytuacji, która zagraża życiu.
Gdyby zaistniała konieczność udzielenia pomocy, która w Polsce jest płatna, lekarz musi powiadomić pacjenta, że po powrocie do domu może się on ubiegać o zwrot kosztów u swojego ubezpieczyciela. Żeby taką prośbę uwzględniono, musi przedstawić dokument poświadczający wszystkie wizyty lekarskie. W opisywanym przypadku należy zrobić dwie kopie historii choroby. Jedna pozostaje w archiwum przychodni lub szpitala, druga jest dla pacjenta. Do dokumentu pozostającego w Polsce lekarz dołącza kopię druku mówiącego o rodzaju ubezpieczenia, jakim cudzoziemiec jest objęty.
Jeżeli lekarz wypisuje receptę, oprócz imienia i nazwiska pacjenta musi na niej podać też numer i rodzaj dokumentu ubezpieczenia. W przeciwnym razie apteka może odmówić zrealizowania recepty lub zażądać stuprocentowej odpłatności za lekarstwo. W każdej aptece można poprosić o wystawienie faktury na wydane leki i potem w swoim kraju starać się o zwrot poniesionych kosztów.
Mam nadzieję, że Pani wujek nie będzie musiał korzystać z pomocy lekarza podczas pobytu w Polsce. Gdyby jednak tak się stało, a nie dysponowałby stosownym dokumentem, wystarczy, że przedstawi paszport, a pomoc zostanie mu udzielona. Zaświadczenie o ubezpieczeniu można dostarczyć w późniejszym terminie.
Identycznie za granicą traktowani są mieszkańcy Polski, którzy wyjeżdżają na studia lub wycieczkę. Takim samym prawem ubezpieczeń medycznych objęte są: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania (w tym Gibraltar) i Włochy, a także Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz Szwajcaria.

miesięcznik "Zdrowie"