Leczenie na wakacjach - jakich dokumentów potrzebujesz, by leczyć się na urlopie

2007-05-10 3:34

Wyjeżdżając na wakacje, koniecznie pamiętaj o zaopatrzeniu się w dokumenty, które mogą okazać się niezbędne, jeśli podczas wypoczynku zachorujesz Ty lub ktoś z twojej rodziny. Co jest potrzebne do leczenia na urlopie w Polsce i za granicą?

LECZENIE na wakacjach - jakich dokumentów potrzebujesz, by leczyć się na urlopie
Autor: Thinkstockphotos.com

Leczenie na urlopie w Polsce

Udając się do lekarza, powinieneś mieć ze sobą dokument potwierdzający twoje prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Może to być:

 • legitymacja ubezpieczeniowa podstemplowana przez pracodawcę,
 • odcinek renty lub emerytury,
 • legitymacja szkolna,
 • legitymacja studencka,
 • identyfikacyjna karta magnetyczna,
 • każdy inny dowód potwierdzający opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pamiętaj jednak, że w przypadku bólu zęba otrzymasz tylko pomoc doraźną!

Leczenie na kolonii i obozie

Za zapewnienie opieki medycznej na obozach i koloniach odpowiedzialny jest ich organizator. Musi on zatrudnić lekarza kolonijnego lub pielęgniarkę, którzy będą udzielać pierwszej pomocy medycznej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, dzieci mogą też skorzystać z pomocy miejscowego lekarza pierwszego kontaktu. Taka pomoc jest bezpłatna.
Przed wyjazdem na wypoczynek pamiętaj o uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kolonii lub obozie. Takie zaświadczenie jest również bezpłatne, a wydaje je twój lekarz.

Leczenie za granicą - w Europie

Jeśli wybierasz się do któregoś z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii i Szwajcarii, musisz zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Otrzymasz ją po złożeniu wniosku o wydanie Karty (osobiście, listownie lub faksem) w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w swoim miejscu zamieszkania.

 • Prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Każda osoba ubezpieczona otrzymuje własną Kartę. Gdy więc na wakacje wyjeżdżasz czteroosobową rodziną, wszyscy, w tym dzieci, powinnny zaopatrzyć się w EKUZ.
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie przysługuje osobom, które np. podjęły pracę w innym państwie członkowskim, czy którym wygasło ubezpieczenie w NFZ.
 • EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że jeśli jesteś ubezpieczony w NFZ, możesz posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego okaż bezpośrednio w placówce służby zdrowia (lekarzowi lub administracji szpitala). W niektórych państwach wymagane jest dodatkowo okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport).
 • Jeśli będąc za granicą potrzebujesz informacji, możesz jej zasięgnąć w najbliższej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego. Nazwy i adresy oraz przysługujące Ci świadczenia zdrowotne znajdziesz na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Jeśli w czasie podróży potrzebujesz dializ nerek lub tlenoterapii, musisz przed wyjazdem uzgodnić udzielenie tych świadczeń z placówką służby zdrowia w miejscu planowanego pobytu.
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski oraz opłat za świadczenia zdrowotne, obowiązujących w większości państw. Aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia. Prywatne ubezpieczenie musisz także wykupić, jeśli wybierasz się do krajów innych niż EOG i Szwajcaria.
 • Przepisy UE obowiązują również na terytoriach francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska; portugalskich: na Azorach i Maderze; hiszpańskich: Majorce i Wyspach Kanaryjskich.
 • Przepisy wspólnotowe nie obowiązują w: Danii - na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych oraz Wielkiej Brytanii - na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark oraz na Wyspie Man.

Zwrot kosztów leczenia za granicą

Jeśli poniosłeś koszty leczenia w jednym z krajów EOG lub Szwajcarii, możesz starać się o ich zwrot, niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadałeś przy sobie kartę EKUZ. Pamiętaj jednak o tym, że w większości krajów ubezpieczeni pokrywają część kosztów leczenia z własnych środków i są to opłaty, które nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Aby uzyskać zwrot kosztów, złóż odpowiedni wniosek w oddziale wojewódzkim Funduszu, właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania lub zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Oddział sprawdzi, czy byłeś ubezpieczony w NFZ lub posiadałeś prawo do świadczeń zdrowotnych w momencie udzielania świadczeń oraz czy do wniosku dołączyłeś wymagane dokumenty.
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku różnią się w zależności od kraju, w którym byłeś leczony.
Wraz z wnioskiem wyślij wszystkie rachunki. W razie braku jednego z wymaganych dokumentów, musisz liczyć się z odmową zwrotu kosztów za dane świadczenie.