Bezpieczne wakacje z chorobą przewlekłą

2013-01-14 15:21

Choroba przewlekła wcale nie musi zatrzymywać cię w domu. Wręcz przeciwnie, nawet osoby poważnie chore powinny wyjeżdżać na wakacje. Odpowiednia zmiana klimatu, oderwanie od codziennej rutyny znacząco zmniejszają dolegliwości i wzmacniają ciało i psychikę.

Bezpieczne wakacje z chorobą przewlekłą
Autor: Shutterstock Nawet osoby poważnie chore powinny wyjeżdżać na wakacje.

Spis treści

  1. Zabierz z sobą leki
  2. Karta EKUZ
  3. Dodatkowe ubezpieczenie

Choroba przewlekła sprawia, że nie wszędzie spędzimy bezpieczne wakacje.  Wybierając cel podróży, warto zastanowić się, gdzie możesz pojechać, aby klimat sprzyjał zdrowiu. W wysokie góry nie powinny jeździć osoby z problemami ortopedycznymi, astmatycy oraz osoby po przebytym zawale serca. Wyjazd nad morze nie jest wskazany dla osób mających problemy dermatologiczne, nieustabilizowane nadciśnienie tętnicze, migreny oraz zawroty głowy. Seniorzy powinni rozważyć, czy wyjazd do krajów, gdzie temperatura często przekracza 40°C, to dobry pomysł. W starszym wieku źle znosi się takie upały i wyjazd może się zakończyć siedzeniem w klimatyzowanym pokoju.

Zabierz z sobą leki

Osoby stale przyjmujące leki powinny zadbać o to, aby zabrać odpowiednią porcję medykamentów. To ważne, zwłaszcza gdy jedziemy na urlop za granicę. Powinniśmy też pamiętać o tym, że żadnych leków nie trzymamy na słońcu (niektóre muszą być przechowywane w lodówce – informacja jest umieszczona na opakowaniu) i chronimy je przed zamoczeniem. Dobrym pomysłem na podręczną apteczkę są torebki plastikowe z suwakiem, który zapewnia ich szczelne zamknięcie i dobrze chroni przed zamoczeniem czy zawilgoceniem (do kupienia w sklepach z artykułami gospodarstwa domowego). Przy poważnych schorzeniach, np. po zawale serca, warto mieć przy sobie krótką historię choroby, aby w razie pogorszenia zdrowia miejscowy lekarz wiedział, jakie leczenie było zastosowane, jakie podano nam leki i jak na nie reagowaliśmy.

Karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego upoważnia do skorzystania ze świadczeń medycznych na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (które państwa należą do tej grupy – patrz ramka). Potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnej opieki są szczegółowo określone i ograniczają się jedynie do przypadków nagłych zachorowań czy wypadków w czasie pobytu za granicą. Warto dodać, że polscy obywatele są leczeni za granicą na tych samych warunkach, co obywatele państwa, w którym przebywają. W niektórych krajach obowiązuje współpłacenie pacjentów za usługi medyczne, więc i my musimy podporządkować się temu przepisowi. Warto się upewnić, czy placówka, która ma nam udzielić pomocy, respektuje warunki EKUZ. Karta wydawana jest bezpłatnie w oddziałach NFZ wszystkim ubezpieczonym. Jest ważna 5 lat w przypadku emerytów, natomiast dla rencistów, osób zatrudnionych i ich rodzin, studentów tylko 6 miesięcy.

Warto wiedzieć

Dokąd z kartą EKUZ?

Państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Do państw tych należy wliczyć również Szwajcarię, Islandię, Liechtenstein, Norwegię – pomimo że nie są członkami UE.

Dodatkowe ubezpieczenie

Kupując wczasy w biurze turystycznym, jesteśmy ubezpieczeni zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Niestety, takie ubezpieczenie zwykle nie obejmuje kosztów leczenia za granicą, gdy trafimy do szpitala z powodu choroby przewlekłej lub wynikających z niej powikłań. Dlatego należy starannie przeczytać warunki ubezpieczenia, tzw. polisy turystycznej, by w przypadku pogorszenia zdrowia nie czuć się rozczarowanym, że koszty musimy pokryć z własnej kieszeni. Oczywiście można wykupić dodatkowe ubezpieczenie, ale w przypadku chorób przewlekłych jest ono znacznie droższe (niekiedy nawet 300-400%) od standardowego. Warto także doczytać, co dane towarzystwo ubezpieczeniowe rozumie pod pojęciem "choroba przewlekła". Zazwyczaj są to schorzenia trwające dłużej niż 2 miesiące, np. astma, cukrzyca, epilepsja, choroba wieńcowa, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba nowotworowa itp. Ale ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia, jeżeli choroba przewlekła nie została rozpoznana przed wyjazdem za granicę i ujawniła się podczas podróży objawami, które wymagały udzielenia natychmiastowej pomocy lub podjęcia działań ratujących życie. Warto też wiedzieć, że niektóre towarzystwa wyłączają z ochrony ubezpieczeniowej następstwa uprawiania np. sportów ekstremalnych. Jeśli więc planujemy takie zajęcia, lepiej zabezpieczyć się dodatkowym ubezpieczeniem.

Ważne

Sprawdź, czy twoja polisa będzie honorowanaKto ma w planach podróż poza Europę, jeszcze przed wyjazdem musi sprawdzić, czy ma właściwe ubezpieczenie. Właściwe, czyli takie, które będzie honorowane przez miejscowe władze. To niezwykle ważne, ponieważ w wielu krajach nie są honorowane polisy podpisane z polskimi towarzystwami ubezpieczeniowymi ani też karty EKUZ. Dla przykładu: w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uznaje się tylko polisy towarzystw działających na terenie tego państwa. Wybrzeże Kości Słoniowej honoruje tylko polisy dużych francuskich firm ubezpieczeniowych. Ale do Urugwaju można pojechać z polską polisą, chociaż zakres usług medycznych świadczonych na miejscu w ramach polisy będzie odbiegał od naszych standardów.

miesięcznik "Zdrowie"