Antromastoidektomia to operacja wyrostka sutkowatego

2015-11-16 8:05

Antromastoidektomia to operacja wyrostka sutkowatego. Wykonuje się ją m.in. w przypadku ostrego zapalenia ucha wewnętrznego czy zapalenia wyrostka sutkowatego, by ograniczyć rozprzestrzenianie się stanu zapalnego, a co za tym idzie - zapobiec groźnym powikłaniom, np. utracie słuchu czy zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Jakie są jeszcze wskazania do operacji? Jak ona przebiega?

Antromastoidektomia to operacja wyrostka sutkowatego
Autor: Thinkstockphotos.com Antromastoidektomia to  operacja wyrostka sutkowatego . Jakie są jeszcze wskazania do operacji? Jak ona przebiega?

Spis treści

  1. Antromastoidektomia - wskazania do operacji
  2. Antromastoidektomia - jak przebiega?
  3. Antromastoidektomia - powikłania

Antromastoidektomia to operacja wyrostka sutkowatego, która polega ona na otwarciu jamy sutkowej i usunięciu jej zawartości. Wyrostek sutkowaty to element twarzoczaszki, który znajduje się za małżowiną uszną, w tylnej dolnej części kości skroniowej. Jego obecność jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania sąsiadującego ucha środkowego i wewnętrznego.

Antromastoidektomia - wskazania do operacji

  • ostre zapalenie ucha środkowego, którego nie można wyleczyć antybiotykami i się przedłuża
  • przewlekłego zapalenia ucha środkowego
  • ostre zapalenie wyrostka sutkowatego, które najczęściej jest powikłaniem po zapaleniu ucha środkowego
  • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, które jest powikłaniem po ostrym zapaleniu ucha środkowego
  • ropień pozamałżowinowy

W tych przypadkach celem operacji jest usunięcie zmian zapalnych. Zapobiega ona dalszemu rozprzestrzenianiu się stanu zapalnego, a co za tym idzie - utracie słuchu i poważnym powikłaniom wewnątrzczaszkowym, takim jak, m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenie mózgu.

SPRAWDŹ >> GŁUCHOTA (utrata słuchu) - przyczyny nagłej i stopniowej głuchoty

Poza tym antromastoidektomia może być zabiegiem diagnostycznym w przypadkach trudności w zlokalizowaniu zmian zapalnych w piramidzie kości skroniowej.

Antromastoidektomia wykonywana jest również jako pierwszy etap innych operacji na uchu środkowym, takimi jak, m.in. tympanoplastyka (operacje odtwarzające mechanizmy przewodzenia dźwięku w uchu środkowym).

Antromastoidektomia - jak przebiega?

Antromastoidektomia przebiega w kilku etapach:

1. Podanie pacjentowi znieczulenia ogólnego2. Wykonanie nacięcie za małżowiną uszną (ok.0,5 cm poza przyczepem małżowiny usznej)

Po operacji za małżowiną uszną pozostaje wyczuwalne dwucentymetrowe wgłębienie

3. Usunięcie warstwy tkanki kostnej wyrostka sutkowatego, by dostać się do jego wnętrza4. Usunięcie komórek powietrznych wyrostka sutkowatego5. Sprawdzenie stanu blaszek kostnych środkowego, tylnego dołu czaszki oraz zatoki esowatej. Jeśli rozpozna się stan zapalny, blaszki są wycinane, a zatoka odsłaniana (po operacji w miejscu po usuniętej tkance powstanie nowa tkanka łączna)6. Założenie opatrunku

Antromastoidektomia - powikłania

Tego typu zabieg wymaga ogromnej precyzji. Jeśli zostanie wykonany nieumiejętnie, może dojść do powikłań, do których najczęściej należą osłabienie lub utrata słuchu. Ponadto mogą wystąpić powikłania związane ze znieczuleniem ogólnym.