RDW-SD (wskaźnik rozkładu objętości erytrocytów) - normy

RDW-SD w morfologii krwi informuje o tym, jakie są różnice objętości pomiędzy poszczególnymi czerwonymi krwinkami danego pacjenta. Wskaźnik RDW SD – interpretowany razem z innymi parametrami morfologii krwi - znajduje wykorzystanie przede wszystkim w poszukiwaniu przyczyn niedokrwistości. Co oznacza niskie lub podwyższone RDW-SD? Jakie są normy dla tego badania?

Zbliżenie na próbki krwi
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Wskaźnik RDW SD w morfologii - w jaki sposób jest on oznaczany?
  2. RDW SD - wskazania do badania
  3. RDW SD - norma
  4. RDW SD podwyższone. Co oznacza wysokie RDW?
  5. RDW SD obniżone. Co oznacza niskie RDW?

Termin RDW-SD jest skrótem od angielskiego określenia red blood cell distribution width, standard deviation. W języku polskim RDW SD określane jest jako wskaźnik rozkładu objętości erytrocytów.

Krwinki czerwone (erytrocyty) krążące we krwi człowieka mają podobną wielkość, jednak nie są one identyczne. Wskaźnik RDW SD w morfologii informuje właśnie o tym, jakie są różnice pomiędzy objętościami erytrocytów u badanego pacjenta. Wyznaczenie RDW może pozwolić na stwierdzenie, czy u pacjenta występuje anizocytoza, czyli znaczna zmienność wielkości poszczególnych krwinek czerwonych.

Zdaniem eksperta: Morfologia krwi z rozmazem

Wskaźnik RDW SD w morfologii - w jaki sposób jest on oznaczany?

RDW wyznaczane jest podczas wykonywania morfologii krwi. Badanie wykonywane jest na podstawie pobranej od pacjenta próbki krwi. Pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo.

Należy podkreślić, że nie oznacza się u pacjentów, tylko samego wskaźnika RDW-SD. Aby móc w pełni zinterpretować oznaczaną wartość RDW SD, konieczne jest przeanalizowanie tego wskaźnika razem z innymi parametrami morfologii krwi – wśród nich najistotniejsze w tym przypadku są m.in. ilość erytrocytów, poziom hemoglobiny oraz wskaźnik MCV.

RDW SD - wskazania do badania

Bliższe przyjrzenie się wartości RDW jest zalecane przede wszystkim w diagnostyce niedokrwistości – przeanalizowanie wartości tego wskaźnika (wraz z oceną przede wszystkim MCV) umożliwia wysunięcie podejrzenia co do prawdopodobnej przyczyny anemii u pacjenta.

RDW SD - norma

Wartości RDW SD podawane są w femtolitrach (fl). Ogólnie za normę RDW SD uznaje się 36-47 fl. W przypadku mężczyzn za prawidłowe bywają uznawane czasami nieco niższe od podanych wartości. Warto zaznaczyć, że poszczególne laboratoria mogą mieć określoną nieco inną normę wskaźnika RDW SD w morfologii – zawsze przed przeanalizowaniem wyniku badania należy zapoznać się z obowiązującą w danej placówce normą.

Norma RDW czasami bywa podawana w procentach - wtedy za wartość prawidłową przyjmuje się zwykle 11,5-14,5%. Jeżeli wynik badania jest podawany w procentach, to wtedy oznaczany był wskaźnik RDW CV, a nie RDW SD.

RDW SD podwyższone. Co oznacza wysokie RDW?

Pacjent, u którego RDW-SD w morfologii jest podwyższone, w swojej krwi posiada większe od typowych krwinki czerwone. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku anemii megaloblastycznej (wynikającej np. z niedoboru witaminy B12 czy kwasu foliowego), ale i zdarza się tak u chorych z niedokrwistością z niedoboru żelaza. Wysokie RDW obserwowane bywa również u pacjentów z przewlekłymi stanami zapalnymi, a także w przypadku różnych schorzeń nowotworowych (takich jak np. zespół mielodysplastyczny czy w sytuacji, kiedy w szpiku kostnym pojawią się przerzuty jakiegoś nowotworu).

Zbyt wysoki RDW może być jednak spowodowany również przebyciem transfuzji krwi. Podwyższenie tego wskaźnika może wynikać także z niedawnego krwotoku.

Na podstawie samego wyniku RDW nie jest możliwe wysunięcie podejrzenia, co doprowadziło np. do niedokrwistości u pacjenta. Z tego właśnie powodu RDW-SD analizowane jest zawsze razem z innymi parametrami morfologii krwi, z których najistotniejszym najprawdopodobniej jest MCV. Podwyższenie RDW przy niskim MCV może sugerować niedokrwistość z niedoboru żelaza, z kolei wzrost RDW i wysokie MCV mogą wynikać z niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego.

RDW SD obniżone. Co oznacza niskie RDW?

Obniżone RDW SD zazwyczaj nie ma znaczenia diagnostycznego – jeżeli jest on jedynym występującym u pacjenta odchyleniem w morfologii krwi, to najprawdopodobniej nie ma podstaw do niepokoju. Jeżeli jednak zmniejszonej wartości RDW towarzyszą jakieś inne odchylenia (np. obniżenie wartości hemoglobiny), może już to świadczyć o istnieniu u pacjenta np. anemii mikrocytarnej (czyli takiej postaci niedokrwistości, w której u chorego występują mniejsze od typowych erytrocyty).

O autorze
Lek. Tomasz Nęcki
Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Wielbiciel polskiego morza (najchętniej przechadzający się jego brzegiem ze słuchawkami w uszach), kotów oraz książek. W pracy z pacjentami skupiający się na tym, aby przede wszystkim zawsze ich wysłuchać i poświęcić im tyle czasu, ile potrzebują.