Uroflowmetria - badanie cewkowego przepływu moczu

Uroflowmetria to badanie cewkowego przepływu moczu. Badanie to pozwala na dokładne określenie rodzaju zaburzeń, będących przyczyną nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego. Jak przebiega uroflowmetria i jak się do tego badania przygotować? Interpretacja wyniku uroflowmetrii.

Uroflowmetria - badanie cewkowego przepływu moczu
Autor: thinkstockphotos.com Uroflowmetria to badanie cewkowego przepływu moczu.

Spis treści

 1. Uroflowmetria: wskazania
 2. Uroflowmetria: przebieg badania
 3. Uroflowmetria: interpretacja wyniku
 4. O czym świadczy nieprawidłowy wynik uroflowmetrii?

Uroflowmetria stanowi część badania urodynamicznego, w którym określa się także sprawność mięśni biorących udział w opróżnianiu pęcherza moczowego oraz prawidłowość koordynacji pomiędzy wypieraczem pęcherza a zwieraczem cewki moczowej. Uroflowmetria pomaga zdiagnozować zaburzenia w oddawaniu moczu - pozwala ocenić szybkość oddawania moczu, jego ilość oddawaną w ciągu sekundy oraz całkowitą objętość mikcji.

Uroflowmetria: wskazania

Wskazaniem do badania są takie zaburzenia w oddawaniu moczu (mikcji) jak:

 • częstomocz
 • nagłe parcie na mocz
 • oddawanie moczu w kilku porcjach
 • zaleganie moczu po mikcji
 • nietrzymanie moczu
 • uchyłki (uwypuklenie w kształcie kieszonki lub workowate) pęcherza moczowego.

Uroflowmetria: przebieg badania

Uroflowmetria jest całkowicie nieinwazyjna i niebolesna. Na badanie, które wykonuje się zazwyczaj rano, musisz zgłosić się z dobrze wypełnionym pęcherzem (nie należy oddawać wcześniej moczu przynajmniej przez dwie godziny).  Wciskasz przycisk, po 5 sekundach oddajesz mocz do przepływomierza, który z wyglądu przypomina zwykły sedes, ponownie, po odczekaniu 5 sekund, wciskasz przycisk. Przepływomierz analizuje strumień moczu, mierzy jego objętość, a następnie rysuje krzywą mikcji, oblicza typowe parametry i przesyła do komputera - interpretacja wyniku należy do lekarza. Badanie zajmuje około 10 minut.

Uroflowmetria: interpretacja wyniku

Prawidłowe wyniki badania zależne są od płci i wieku:

 • wiek 4-7 lat – średnia prędkość przepływu zarówno u chłopców i dziewcząt 10 ml/sec
 • wiek 8-13 lat – średnia prędkość przepływu: u chłopców 12 ml/sec, u dziewcząt 15 ml/sec
 • wiek 14-45 lat – średnia prędkość przepływu u chłopców 21 ml/sec, u dziewcząt 18 ml/sec
 • wiek 46-65 lat – średnia prędkość przepływu u mężczyzn 12 ml/sec, u kobiet 18 ml/sec
 • wiek 66-80 lat – średnia prędkość przepływu u mężczyzn 9 ml/sec, u kobiet 18/ml/sek

O czym świadczy nieprawidłowy wynik uroflowmetrii?

Jeśli przepływ jest szybszy niż wynika to z normy dla wieku pacjenta, może to świadczyć o obniżonym oporze cewkowym np. w dysfunkcji mięśnia zwieracza wewnętrznego cewki moczowej lub w nadreaktywności mięśnia wypieracza pęcherza.

Natomiast zwolnienie prędkości przepływu występuje w przypadku istnienia przeszkody w drogach moczowych (np. kamień) lub gdy osłabiona jest kurczliwość mięśnia wypieracza pęcherza.