Drenaż - czym jest? Na czym polega sączkowanie?

Drenaż jest to odprowadzenie płynów fizjologicznych z ran, narządów lub innych obszarów ciała za pomocą specjalnych sączków lub cewników. Najprostszym przykładem drenowania jest sączkowanie. Do jego przeprowadzania wykorzystywane są sączki, które znajdują zastosowanie w leczeniu naciętych ropni, przetok ropnych itp.

Drenaż1
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Rodzaje drenażu
  2. Na czym polega sączkowanie?
  3. Pielęgnacja rany pooperacyjnej z sączkiem

Drenaż to odprowadzanie treści płynnych czyli fizjologicznych lub patologicznych z narządów lub obszarów ciała najczęściej poza ciało osoby chorej. Do wykonania drenażu wykorzystywane są sączki i cewniki, które różnią się od siebie budową i zastosowaniem. Różni je miedzy sobą głównie grubość.

Pierwsza pomoc - jak udzielić pierwszej pomocy?

Rodzaje drenażu

Drenaż chirurgiczny dzielimy na następujące grupy:

  • Drenaż celowy - zapewnia odpływ płynów ustrojowych, np. żółci, soku trzustkowego czy soku jelitowego. W przypadku wodogłowia płyn mózgowo-rdzeniowy drenowany jest do jamy otrzewnej. Z kolei w odmie opłucnowej, oprócz odprowadzenia treści płynnej, ma na celu przywrócenie prawidłowego ciśnienia w jamie opłucnej.
  • Drenaż prewencyjny - dren zabezpiecza dany obszar przed gromadzeniem się wydzieliny w miejscu i ilości, które mogą spowodować powstanie zbiorników ulegających w dalszym etapie zakażeniu.
  • Drenaż przepływowy - stosowane są dwa lub więcej drenów. Jedne z nich służą jako dreny doprowadzające do danego obszaru (doprowadzają np. antybiotyki), drugie z kolei odprowadzają nadmiar owej substancji po przejściu przez obszar działania.

Na czym polega sączkowanie?

Najprostszym przykładem drenowania jest sączkowanie, do którego, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuje się sączek. Sączkowanie polega na pozostawieniu w ranie sączka do drenażu ran lub rzadziej paska gazy.

Głównym zadaniem sączka jest niedopuszczenie do przedwczesnego zamknięcia się rany i stałe odprowadzanie treści. Sączki wykorzystywane są w leczeniu np. naciętych ropni czy przetok ropnych.

Pielęgnacja rany pooperacyjnej z sączkiem

Najważniejszym etapem w pielęgnacji rany pooperacyjnej jest jej prawidłowe oczyszczanie. Ranę pooperacyjną należy zawsze czyścimy od jej dna w kierunku brzegów. Używamy do tego dużej ilości jałowych gazików.

Podczas pielęgnacji szczególną uwagę należy zwrócić na szczelność rany, drożność drenów, jak i ilość i jakość treści, które wypływają z drenów. Należy kontrolować również cewniki.

Bardzo ważne jest przestrzeganie zasad aseptyki podczas zmiany opatrunków i czyszczenia rany. Musimy kontrolować brzeg ubytku w celu uniknięcia rozejścia się rany, a także przyjmować antybiotyki zalecone przez lekarza.

Rany pooperacyjne niezakażone oczyszczamy od środka w kierunku brzegów rany, natomiast zakażone i skolonizowane odwrotnie - od brzegów ku środkowi.

Kiedy mówimy o ranie zakażonej?

Do objawów, które na to wskazują zaliczymy:

  • zaczerwienie okolicy rany,
  • ból,
  • wzrost ciepłoty,
  • obrzęk w okolicy brzegów rany pooperacyjnej.

Istotnym sygnałem jest również wydzielina ropna lub krwista, wydobywająca się z wnętrza rany, pomiędzy szwami lub z otworu po drenie.

Czytaj więcej: Zakażenie rany – objawy. Jak rozpoznać zakażenie rany?