Kim jest narkoman? Nie każdy, kto bierze narkotyki jest narkomanem

2013-01-23 10:37

Czy wiesz, że nie każdy biorący narkotyki jest narkomanem? Według definicji narkoman jest to osoba uzależniona,  pozostająca w stanie odurzenia narkotykami. Dowiedz się, jakie są najczęstsze objawy uzależnienia od narkotyków.

Narkotyki
Autor: thinkstockphotos.com

Kogo możemy nazwać narkomanem? Najczęściej określamy tak osobę, która regularnie i z dużą częstotliwością bierze narkotyki. Jednak czy definicja narkomana, w obliczu różnorodności dostępnych środków odurzających, jest jeszcze aktualna?

Społeczna definicja narkomana

W ujęciu społecznym narkomanem nazywamy osobę, która nadużywa narkotyków (pozostaje w stanie zatrucia okresowego lub chronicznego, spowodowanym powtarzającym się przyjmowaniem narkotyków w postaci naturalnej lub syntetycznej) i posiada symptomy uzależnienia od środków odurzających (doświadcza problemów zdrowotnych, społecznych, prawnych, psychologicznych).

Narkomania w polskim prawie

W Polsce obowiązuje Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, która narkomanem określa osobę stale lub okresowo używającą w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego mogło powstać lub powstało uzależnienie organizmu.
Język starogrecki terminami „narke”, „narcosis” oznaczał odurzenie, oszołomienie. Jak widać, zjawisko ma już wiekową historię, ale dopiero na początku XX wieku terminu „narkomania” zaczęto używać na określenie stanu powstałego w wyniku nadużywania pewnych środków farmakologicznych, a „narkomanem” osobę pozostającą w tym stanie.

Objawy głodu narkotykowego

Uzależnienie objawia się głodem narkotykowym (bóle głowy, brzucha, stany depresyjne). Osoba uzależniona często ma problemy z koncentracją i jest nerwowa. Łatwość popadania w stan uzależnienia mają osoby o niskiej samoocenie, z problemami w rodzinie lub nauce, o słabym charakterze. Jednym z najłatwiej dostępnych środków odurzających, po jakie sięgają młodzi ludzie jest marihuana. Aby dowiedzieć się, czy twoje dziecko jest pod wpływem marihuany możesz wykonać test na obecność THC.

Coraz młodsze ofiary uzależnienia od narkotyków

Przerażające statystyki podają, że najczęściej ofiarami uzależnienia od narkotyków padają młodzi ludzie. Specjaliści alarmują, że wiek młodzieży sięgającej po narkotyki obniża się – są to już nie tylko licealiści i studenci, ale także uczniowie gimnazjów i podstawówek. Baczna obserwacja własnych dzieci może uchronić je przed nałogiem. Jednak popadanie w paranoiczne doszukiwanie się objawów uzależnienia może mieć skutek odwrotny do zamierzonego. Najważniejsze jest wzajemne zaufanie i szczera rozmowa.

Narkoman, toksykoman czy farmakoman?

W dobie szerokiej dostępności środków pochodzenia chemicznego pojęcie narkomana rozszerzyło się o użycie innych, już nie tylko tradycyjnych środków odurzających, ale także o substancje farmakologiczne (farmakoman) i toksyczne (toksykoman). Nie wystarczy już ograniczanie się do najpowszechniejszych środków. Wiele dostępnych bez recepty leków (głównie tabletek i syropów), połkniętych w dawkach większych niż zalecane, mogą powodować stany halucynogenne i pobudzające.

Ważne

Trzeba być bardzo ostrożnym w nazywaniu kogokolwiek narkomanem. Sporadyczne sięganie po niektóre ze środków odurzających nie musi być dowodem uzależnienia.